logo-print

ΑΣΕΠ: Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για μόνιμες προσλήψεις εφοριακών και τελωνειακών με πτυχίο Νομικής

ΠΕ Εφοριακών και Τελωνειακών με πτυχίο Νομικής - Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη

01/12/2017

17/12/2017

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Δ έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΙΚΟΣ

Η φορολογική ενημερότητα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ​

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΣΟΣ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η προκήρυξη ΑΣΕΠ 1Γ/2017 για την πλήρωση με γραπτό διαγωνισμό συνολικά πεντακοσίων σαράντα οκτώ (548) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). 

Μεταξύ των θέσεων περιλαμβάνεται μεγάλος αριθμός θέσεων ΠΕ Εφοριακών με πτυχίο Νομικής.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, οι υποψήφιοι/ες για τις θέσεις του κλάδου ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) πρόκειται να απασχοληθούν κυρίως με την ερμηνεία και εφαρμογή της Φορολογικής νομοθεσίας. Τον έλεγχο των παραστατικών/στοιχείων που αφορούν στη σωστή εκτέλεση εργασιών που αναφέρονται σε θέματα διεκπεραίωσης των διαπιστούμενων παραβάσεων της φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας. Την διαχείριση θεμάτων είσπραξης δημοσίων εσόδων καθώς και τις αντικρούσεις επί ανακοπών, προσφυγών ή λοιπών ενδίκων μέσων, που ασκούνται από φορολογουμένους ή οφειλέτες του Δημοσίου και την τήρηση όλων των διαδικασιών για την διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου

Παράλληλα, οι υποψήφιοι/ες για τις θέσεις του κλάδου ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (με πτυχίο Νομικής) πρόκειται να απασχοληθούν κυρίως με την ερμηνεία και εφαρμογή της Τελωνειακής νομοθεσίας. Τον έλεγχο των παραστατικών/στοιχείων που αφορούν στη σωστή εκτέλεση εργασιών που αναφέρονται σε θέματα διεκπεραίωσης των διαπιστούμενων παραβάσεων και λαθρεμποριών της τελωνειακής, δασμολογικής, φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας. Την διαχείριση θεμάτων είσπραξης δημοσίων εσόδων καθώς και τις αντικρούσεις επί ανακοπών, προσφυγών ή λοιπών ενδίκων μέσων, που ασκούνται από φορολογουμένους ή οφειλέτες του Δημοσίου και την τήρηση όλων των διαδικασιών για την διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου. 

Απόδειξη εμπειρίας από πτυχιούχους της Νομικής που είναι δικηγόροι ή ασχολούνται με την πρακτική άσκηση για την απόκτηση της άδειας δικηγόρου

Οι πτυχιούχοι της Νομικής που είναι δικηγόροι ή ασχολούνται με την πρακτική άσκηση για την απόκτηση της άδειας δικηγόρου, προκειμένου να αποδείξουν εμπειρία για θέσεις πρέπει να προσκομίσουν:

(1) Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου από το οποίο να προκύπτει, πότε ο δικηγόρος απέκτησε την ιδιότητα του ασκούμενου και πότε αυτή του δικηγόρου.

(2) Βεβαίωση του Ταμείου Νομικών από την οποία να προκύπτει πότε ο υποψήφιος ασφαλίστηκε ως δικηγόρος ή ενδεχομένως και ως ασκούμενος (δεδομένου ότι η ασφάλιση των ασκουμένων είναι προαιρετική).

(3) Ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των ετήσιων «καταστάσεων παραστάσεων στα Δικαστήρια» και των «καταστάσεων προεισπράξεων συμβολαίων» μέχρι την ημέρα υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής του υποψηφίου στη διαδικασία. Η προσκόμιση των ανωτέρω καταστάσεων είναι ενδεικτική και αρκεί να αναφέρεται σε αυτές έστω και μία μόνο παράσταση στα Δικαστήρια ή ένα μόνο συμβόλαιο κατ’ έτος. Μόνο δε για τα έτη κατά τα οποία ο δικηγόρος θα εμφανίζει μηδενική απασχόληση (καμία απολύτως παράσταση και κανένα συμβόλαιο) δεν θα προσμετράται χρόνος εμπειρίας.

Οι έμμισθοι δικηγόροι, εφόσον τυχόν αυτοί δεν πραγματοποιούν παραστάσεις στα δικαστήρια και δεν συντάσσουν συμβόλαια πελατών τους, επί όσον τουλάχιστον χρόνο είναι έμμισθοι προσκομίζουν βεβαίωση του φορέα στον οποίο εργάζονται ως έμμισθοι είτε αυτός είναι δημόσιος είτε ιδιωτικός, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της δικηγορικής υπηρεσίας που προσφέρουν και ο τρόπος πληρωμής τους.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 3 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 18 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ.

Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως ΙΙ, 3η έκδ.
Δίκαιο σημάτων Ερμηνεία Ν. 4679/2020 περί σημάτων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΚΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ