logo-print

Αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας προσώπων: Η γνώμη της ΑΠΔΠΧ για το σχέδιο νόμου του Υπ. Οικονομικών

Τι αναφέρει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων για την Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης

05/09/2022

07/09/2022

Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ

Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ

Το Υπουργείο Οικονομικών υπέβαλε στην Αρχή ΣχΝ για την Αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων και Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης.

Διαβάστε σχετικά: Συστήνεται Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης - Αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων (νομοσχέδιο)

Η Αρχή αφού μελέτησε το ΣχΝ εξέδωσε την παρούσα υπογραμμίζοντας, αφενός την υποχρέωση διενέργειας εκτίμησης αντικτύπου προσωπικών δεδομένων πριν από την έναρξη της σκοπούμενης επεξεργασίας καθώς και της εκπόνησης αλγοριθμικής εκτίμησης αντικτύπου και αφετέρου την ανάγκη για επανεξέταση και διόρθωση συγκεκριμένων διατάξεων του υποβληθέντος ΣχΝ προκειμένου η σκοπούμενη επεξεργασία να είναι σύμφωνη με τον ΓΚΠΔ και τον Ν.4624/2019.

Μεταξύ άλλων, η ΑΠΔΠΧ επισημαίνει σε σχέση με συγκεκριμένα άρθρα του νομοσχεδίου:

(στ) άρθρο 52 υποβληθέντος ΣχΝ:

Στο άρθρο αυτό προσδιορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης ενημέρωσης πιστοληπτικής βαθμολόγησης σε φορείς ιδιωτικού τομέα από την ΑΠΑ. Αναφορικά με την προβλεπόμενη, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ως άνω χορήγηση ενημέρωσης, συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων επισημαίνεται ότι θα πρέπει να προσδιορισθεί ειδικότερα η διαδικασία χορήγησης της εν λόγω συγκατάθεσης προκειμένου η τελευταία να πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 ΓΚΠΔ.

Περαιτέρω, θα πρέπει να διευκρινίζονται στο εν λόγω άρθρο και οι συνέπειες για το υποκείμενο σε περίπτωση μη χορήγησης συγκατάθεσης.

Με την επιφύλαξη των ειδικότερων παρατηρήσεων που διατυπώνονται στην παρούσα αναφορικά με το άρθρο 57 του ΣχΝ για την ασφάλεια της επεξεργασίας του συστήματος, επισημαίνεται ότι θα πρέπει να εξετασθούν και να προσδιοριστούν στην ΕΑΠΔ τα μέτρα ασφαλείας κατά την ηλεκτρονική διαβίβαση της ως άνω ενημέρωσης στον αιτούντα φορέα ιδιωτικού τομέα.

Περαιτέρω, με την επιφύλαξη των ειδικότερων παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν ανωτέρω αναφορικά με τη διαδικασία χορήγησης συγκατάθεσης, στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου θα πρέπει να αντικατασταθεί η φράση «χορηγεί τη συγκατάθεση της παρ. 1» από τη φράση «δύναται να χορηγήσει τη συγκατάθεση της παρ. 1» για να προκύπτει με σαφήνεια ότι η συγκατάθεση δίδεται ελεύθερα και σύμφωνα πάντα με το άρθρο 7 ΓΚΠΔ.

(θ) άρθρο 56 υποβληθέντος ΣχΝ:

Με το άρθρο αυτό ορίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας του προβλεπόμενου στο παρόν ΣχΝ συστήματος η ΑΠΑ.

Επισημαίνεται ότι η νομοθεσία για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν εφαρμόζεται μόνο για τις ανάγκες του άρθρου 52 του ΣχΝ, καθώς ζητήματα που εμπίπτουν στην εν λόγω προστασία αναφέρονται σε όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα άρθρα του υποβληθέντος ΣχΝ και για τον λόγο αυτό προτείνεται η διαγραφή της φράσης της παραγράφου 1 «για τις ανάγκες του άρθρου 52».

Αναφορικά με τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της ως άνω νομοθεσίας προκειμένου να καλύπτει για τα ζητήματα που αναφέρονται στο παρόν ΣχΝ και τα νομικά πρόσωπα επισημαίνεται ότι αποτελεί δικαιοπολιτική επιλογή του νομοθέτη, ωστόσο, θα πρέπει να είναι σαφές ότι η εν λόγω νομοθεσία έχει σαφή εφαρμογή για τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία απολαμβάνουν πλήρως των προβλεπομένων στον ΓΚΠΔ δικαιωμάτων τους, ενώ ο υπεύθυνος επεξεργασίας, ήτοι η ΑΠΑ, έχει ανεξαιρέτως όλες τις προβλεπόμενες στον ΓΚΠΔ και τον Ν. 4624/2019 υποχρεώσεις για την επεξεργασία δεδομένων των ως άνω φυσικών προσώπων που διενεργεί.

Δείτε αναλυτικά τη γνωμοδότηση της ΑΠΔΠΧ.

 

Τεχνητή νοημοσύνη, μεταφορές & ευθύνη των μεταφορέων στο Ελληνικό Δίκαιο
Εργατικό Δίκαιο - Ατομικές εργασιακές σχέσεις - Ε έκδοση

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ