logo-print

Διαμεσολάβηση: Η υποχρεωτική αρχική συνεδρία διεξάγεται υποχρεωτικά πριν την κατάθεση των προτάσεων (ΜΠρΘεσ 30/2022)

12/10/2022

01/11/2022

Το μέτρο απόδειξης στην πιθανολόγηση ΕΠολΔ 30
Η αναγκαστική ομοδικία στην πολιτική δίκη, 2η έκδ.,

Με απόφασή του το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης κήρυξε απαράδεκτη τη συζήτηση αγωγής, κρίνοντας ότι το άρθρο 7 του Ν. 4640/2019 επιβάλλει καθήκον διεξαγωγής της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας διαμεσολάβησης σε στάδιο προγενέστερο της κατάθεσης των προτάσεων.

Απόσπασμα απόφασης

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 4 του ως άνω νόμου «Μετά το πέρας της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας συντάσσεται πρακτικό από τον διαμεσολαβητή που υπογράφεται από τον ίδιο και όλους τους συμμετέχοντες και αν επακολουθήσει άσκηση αγωγής ή αν έχει ήδη ασκηθεί, αυτό κατατίθεται στο δικαστήριο επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης της υπόθεσης μαζί με τις προτάσεις. Στο πρακτικό αυτό αναγράφεται υποχρεωτικά ο τρόπος γνωστοποίησης της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας στα μέρη και η συμμετοχή τους ή μη σε αυτήν».

Η επιταγή του άρθρου 7 δεν εξαντλείται ωστόσο στη σύνταξη του πρακτικού αλλά επιβάλλει καθήκον διεξαγωγής αυτής σε στάδιο προγενέστερο της κατάθεσης των προτάσεων, ώστε το σχετικό πρακτικό να κατατεθεί μαζί με τις προτάσεις, καθώς σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου, επιχειρείται με τη διαδικασία αυτή η διευκόλυνση της πρόσβασης στην εναλλακτική επίλυση των διαφορών και η προαγωγή του φιλικού διακανονισμού.

Τούτο δε δεν μπορεί να επιτευχθεί σε στάδιο μεταγενέστερο της κατάθεσης των προτάσεων καθώς μειώνεται σημαντικά η πιθανότητα επίλυσης της διαφοράς μέσω αυτής, εφόσον οι διάδικοι έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία συμμετοχής τους στη δίκη, ενώ στο στάδιο αυτό, που επακολουθεί της κατάθεσης των προτάσεων έως την τυπική, κατ’ άρθρο 237 συζήτηση της υπόθεσης, υφίσταται η δυνατότητα δικαστικού συμβιβασμού κατ’ άρθρο 293 ΚΠολΔ ο οποίος επιφέρει κατάργηση της εκκρεμοδικίας.

Η δυνατότητα χρήσης της διακριτικής ευχέρειας του άρθρου 227 ΚΠολΔ πρέπει να αποκλειστεί εν προκειμένω διότι παρά το ότι χρησιμοποιείται ακόμη και για τη θεραπεία μειζόνων παραλείψεων που επιφέρουν το απαράδεκτο του δικογράφου (βλ. ενδεικτικά ΑΠ 1829/2006) θα καταργούσε τον σκοπό του εναλλακτικού αυτού τρόπου επίλυσης των διαφορών καθώς θα έπονταν της συζήτησης της αγωγής, στάδιο κατά το οποίο τα μέρη έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες συμμετοχής τους στην δίκη και αναμένουν την έκδοση απόφασης.

​Η απόφαση είναι διαθέσιμη στη sakkoulas-online.gr

Η επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση με σκοπό την απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα (Golden Visa)

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως ΙΙΙ/α Β έκδοση
send