logo-print

Διευκρινίσεις για την έκπτωση 25% ασφαλιστικών εισφορών σε ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους

Τι ισχύει για τις εισφορές ΕΦΚΑ και των κλάδων ασφάλισης του πρώην ΕΤΕΑΕΠ

10/04/2020

13/04/2020

Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο Ζ έκδοση
Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο Ζ έκδοση

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ B’ 1265/09.04.2020) η απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων "Καθορισμός διαδικασίας, τρόπου και χρόνου επιλογής για την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών από αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες".

Μεταξύ άλλων, στην απόφαση προβλέπεται πως ειδικά για τις εισφορές των κλάδων ασφάλισης του πρώην ΕΤΕΑΠ η εμπρόθεσμη καταβολή των ανωτέρω καταβληθεισών εισφορών παράσχεται μετά την εκκαθάριση πληρωμών των ειδοποιητηρίων.

Αναλυτικά η απόφαση προβλέπει:

1. Στους αυτοτελώς απασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), το οποίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43), εφόσον καταβάλλουν τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου έτους 2020 εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από το άρθρο 39 παρ. 13 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43), παρέχεται η δυνατότητα καταβολής μειωμένων εισφορών κατά εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) επί του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία επιλογής ή κατάταξης τους, επιμεριζόμενη αναλογικά σε κάθε κλάδο.

Προκειμένου τα ανωτέρω πρόσωπα να υπαχθούν στη ρύθμιση, για τις εισφορές Φεβρουαρίου 2020 πρέπει να έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές εισφορές περιόδου απασχόλησης Ιανουαρίου 2020 ή να τις εξοφλήσουν μέχρι και την ημερομηνία καταβολής των εισφορών Φεβρουαρίου 2020, χωρίς απαλλαγή στην περίπτωση αυτή από προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής. Για τις εισφορές Μαρτίου 2020 πρέπει να έχουν εξοφληθεί επιπλέον και οι εισφορές Φεβρουαρίου 2020, χωρίς την ανωτέρω έκπτωση, μέχρι και την ημερομηνία καταβολής των εισφορών Μαρτίου 2020, χωρίς απαλλαγή στην περίπτωση αυτή από προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

Εάν δεν επιθυμούν την υπαγωγή τους στην ανωτέρω ρύθμιση καταβάλλουν τις ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς την ως άνω προβλεπόμενη μείωση, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από το άρθρο 39 παρ. 13 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43).

2. Η μείωση της παρ. 1 αφορά στις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές των ανωτέρω μηνών για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης (κύριας ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής) στους οποίους έχουν υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών τα πρόσωπα της παρ. 1, καθώς και την εισφορά του άρθρου 44 παρ. 2 του ν. 3986/2011 (Α΄ 12), όπως ισχύει, υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολούμενων του ΟΑΕΔ.

3. Η μείωση της παρ. 1 εφαρμόζεται και:

α. στις περιπτώσεις ασφαλισμένων της παρ. 1 που έχουν επιλέξει την ειδική ασφαλιστική κατηγορία ως νέοι επαγγελματίες.

β. στις περιπτώσεις γυναικών ασφαλισμένων της παρ. 1 που δικαιούνται μείωση της εισφοράς της κύριας ασφάλισης βάσει του άρθρου 39 παρ. 15 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43). Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται πρώτα οι ρυθμίσεις της παρ. 1 της παρούσας και επί του ποσού που προκύπτει η μείωση του άρθρου 141 παρ. 2 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58).

4. Ειδικά για τους δικηγόρους, σε περίπτωση που το ποσό της προβλεπόμενης, από το άρθρο 39 παρ. 10 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43), παρακράτησης επί των γραμματίων προείσπραξης για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο 2020, υπερβαίνει την μηνιαία εισφορά που προκύπτει κατ' εφαρμογή της παρ. 1 της παρούσας, το επιπλέον ποσό συμψηφίζεται με την ετήσια ασφαλιστική οφειλή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περίπτωση γ της παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (Α' 85), όπως ισχύει.

5. Η μείωση της παρ. 1 δεν εφαρμόζεται:

α. σε περιπτώσεις που για την ασκούμενη δραστηριότητα προκύπτει, βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, προαιρετική, και όχι υποχρεωτική, υπαγωγή στην ασφάλιση

β. σε περιπτώσεις που μετά τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης, ο ασφαλισμένος έχει αιτηθεί την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης του.

6. Σε περίπτωση υπαγωγής στην μείωση της παρ. 1 ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης, ορίζεται το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς που έχει πράγματι καταβληθεί, ή αυτή που προκύπτει κατ' εφαρμογή της παρ. 1 πριν από την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 39 παρ. 15 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ν. 4670/2020 (Α΄ 43), δια του συντελεστή 0,20.

7. Τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 δεν εφαρμόζονται στους αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες που επιλέγουν την υπαγωγή τους στο μέτρο παράτασης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με το άρθρο όγδοο παρ. 2 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68).

Τα πρόσωπα της παρ. 1 που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου όγδοου παρ. 2 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68) και της αριθ. Δ. 15/Δ΄/οικ. 13412/327/27.3.2020 υπουργικής απόφασης (Β' 1077), εάν δεν καταβάλλουν τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από το άρθρο 39 παρ. 13 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ν. 4670/2020 (Α΄43), υπάγονται στις διατάξεις της ανωτέρω υπουργικής απόφασης.

8. Για τις ασφαλιστικές εισφορές κλάδων ασφάλισης που εισπράττει ή συνεισπράττει ο e-ΕΦΚΑ τα πρόσωπα της παρ. 1 που επιθυμούν την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών καταβάλλουν τις μειωμένες εισφορές σύμφωνα με το ειδοποιητήριο ασφαλιστικών εισφορών που αναρτάται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

Ειδικά για τις εισφορές των κλάδων ασφάλισης του πρώην ΕΤΕΑΠ η εμπρόθεσμη καταβολή των ανωτέρω καταβληθεισών εισφορών παράσχεται μετά την εκκαθάριση πληρωμών των ειδοποιητηρίων.

Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως ΙΙ, 3η έκδ.
H ένωση δικαίου

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send