logo-print

Δημοσιεύθηκε το Διάταγμα για τις χρήσεις γης

Προεδρικό Διάταγμα 59/2018 "Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης"

02/07/2018

23/07/2018

Εθνικό Κτηματολόγιο και διαμεσολάβηση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Η προβληματική στέγαση της δικαιοσύνης στον Πειραιά

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

ΔΕΓΛΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Προεδρικό Διάταγμα 59/2018 "Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης".

Με το Διάταγμα καθορίζονται το εύρος και περιεχόμενο των νέων κατηγοριών χρήσεων γης με στόχο την προσαρμογή στην σύγχρονη πραγματικότητα των προβλέψεων του ΠΔ της 23/2/1987 (Δ’ 166).

Το νέο Προεδρικό Διάταγμα προβλέπει ορισμένες γενικές κατηγορίες χρήσεων γης, οι οποίες καλύπτουν τον αστικό και αγροτικό χώρο, σε αντιστοιχία με το πεδίο εφαρμογής των πολεοδομικών σχεδίων, ενώ, αντίστοιχα, οι προβλεπόμενες ειδικές χρήσεις έχουν εμπλουτιστεί ώστε να αποτυπωθεί το εύρος των αλλαγών στον σύγχρονο τρόπο ζωής, των νέων αναγκών καθώς και των κοινωνικο-οικονομικών δραστηριοτήτων που ο αστικός και εξωαστικός χώρος καλούνται να ικανοποιήσουν.

Κατηγορίες Χρήσεων

Οι χρήσεις γης που ρυθμίζονται από τον ρυθμιστικό σχεδιασμό, καθορίζονται σύμφωνα με τη γενική και ειδική χωρική τους λειτουργία ως ακολούθως.

I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ

- Αμιγής κατοικία.

- Γενική κατοικία.

- Πολεοδομικό κέντρο - κεντρικές λειτουργίες πόλης - τοπικό κέντρο συνοικίας-γειτονιάς.

- Τουρισμός - αναψυχή.

- Κοινωφελείς λειτουργίες.

- Ελεύθεροι χώροι - Αστικό Πράσινο.

- Παραγωγικές δραστηριότητες χαμηλής και μέσης όχλησης.

- Χονδρεμπόριο.

- Τεχνόπολις - Τεχνολογικό Πάρκο.

- Παραγωγικές δραστηριότητες υψηλής όχλησης.

- Εγκαταστάσεις Αστικών Υποδομών Κοινής Ωφέλειας.

- Ειδικές χρήσεις.

- Αγροτική χρήση.

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΝ

Στις ειδικές κατηγορίες χρήσεων κατατάσσονται, σύμφωνα με την ειδική χωρική τους λειτουργία, οι ακόλουθες δραστηριότητες, λειτουργίες, εγκαταστάσεις και υποδομές:

1. Κατοικία

Κατ΄ εξαίρεση, χώροι της κατοικίας επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για άσκηση επαγγέλματος συμβατού προς την κύρια χρήση του κτιρίου όπως, ιατρού (που δεν διαθέτει νοσηλευτική κλίνη ή μονάδα εφαρμογής ισοτόπων ή ακτινολογικό εργαστήριο ή εγκαταστάσεις φυσικοθεραπείας), δικηγόρου, μηχανικού, λογιστή, οικονομολόγου, συγγραφέα, αναλυτή - προγραμματιστή Η/Υ, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού και δημοσιογράφου. Η εξαίρεση αυτή ισχύει εφόσον η άσκηση επαγγέλματος είναι επιτρεπτή από τον κανονισμό του κτιρίου, δεν απαγορεύεται από ισχύουσες διατάξεις περί υγιεινής και ασφάλειας. και βρίσκεται εντός της μόνιμης κατοικίας αυτού που ασκεί το ελεύθερο επάγγελμα.

2. Κοινωνική πρόνοια.

3. Εκπαίδευση.

3.1. Νηπιαγωγεία.

3.2. Πρωτοβάθμια (Δημοτικά).

3.3. Δευτεροβάθμια (Γυμνάσια, Λύκεια).

3.4. Τριτοβάθμια (Τ.Ε.Ι., Α.Ε.Ι.).

3.5. Ειδική εκπαίδευση.

4. Αθλητικές εγκαταστάσεις (άρθ. 56Α του ν. 2725/1999 και κοινή υπουργική απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/ 408113/21902/2725/603/2017, ΦΕΚ 3568 Β΄/2017).

4.1. Μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις (κατηγορίες Α1, Α2, Β1, Δ, Ε1).

4.2. Μεγάλες αθλητικές εγκαταστάσεις.

4.3. Ειδικές αθλητικές εγκαταστάσεις.

5. Θρησκευτικοί χώροι.

6. Πολιτιστικές εγκαταστάσεις.

7. Διοίκηση.

8. Περίθαλψη.

8.1. Πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας χωρίς νοσηλεία:

8.1.1. Κέντρα υγείας και κέντρα υγείας αστικού τύπου.

8.1.2. Περιφερειακά ιατρεία και πολυδύναμα περιφερειακά ιατρεία.

8.1.3. Κέντρα αποθεραπείας - αποκατάστασης ημερήσιας νοσηλείας (άρθ. 10 του ν. 2072/1992).

8.1.4.Ιδιωτικές μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (π.δ. 84/2001)

8.1.5. Μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης εκτός νοσοκομείων και κλινικών (άρθ. 31 του ν. 2646/1998).

8.1.6. Ιδιωτικές μονάδες ημερήσιας νοσηλείας (άρθ. 33 του ν. 4025/2011).

8.1.7. Εργαστήρια φυσικοθεραπείας.

8.1.8. Μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Ε.Ο.Π.Υ.Υ. - ασφαλιστικών οργανισμών.

8.1.9. Κέντρα ψυχικής υγείας, ιατροπαιδαγωγικά κέντρα, κέντρα εξειδικευμένης περίθαλψης (κέντρα ημέρας, νοσοκομεία ημέρας και κέντρα παρέμβασης στην κρίση).

8.1.10. Μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης (άρθ. 9 του ν. 2716/1999).

8.1.11. Λοιπές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας, όπως εργαστήρια αισθητικής μονάδες αδυνατίσματος - διαιτολογικές μονάδες, οδοντοτεχνικά εργαστήρια.

8.2. Δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας που περιλαμβάνουν νοσηλεία:

8.2.1. Νοσοκομεία (περιφερειακά και γενικά) και νοσοκομεία - κέντρα υγείας

8.2.2. Ιδιωτικές Κλινικές

8.2.3. Κέντρα φυσικής και ιατρικής αποκατάστασης

8.2.4. Κέντρα αποθεραπείας - αποκατάστασης κλειστής νοσηλείας (άρθ. 10 του ν. 2072/1992)

8.2.5. Ξενώνες νοσηλευτικής φροντίδας και ανακουφιστικής αγωγής ασθενών (ν. 3106/2003)

8.3. Εξωνοσοκομειακές Μονάδες Ψυχικής Υγείας.

8.4. Μονάδες Πρόληψης και Καταπολέμησης των Εξαρτήσεων.

9. Χώροι συνάθροισης κοινού/ Συνεδριακά κέντρα.

10. Εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών:

10.1. Εμπορικά καταστήματα.

10.2. Καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών

10.3. Υπεραγορές.

10.4. Πολυκαταστήματα.

10.5. Εμπορικά κέντρα.

10.6. Εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων - εκθεσιακά κέντρα.

11. Γραφεία/ Κέντρα έρευνας/Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων.

12. Εστίαση.

13. Αναψυκτήρια.

14. Αναψυχή - κέντρα διασκέδασης

15. Τουριστικά καταλύματα, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής και λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις (ν. 4276/2014).

16. Στάθμευση (κτίριο - γήπεδο).

16.1. Στάθμευση (κτίρια-γήπεδα) αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους κοινής χρήσης, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.

16.2. Στάθμευση (κτίρια - γήπεδα) αυτοκινήτων, χωρίς περιορισμό είδους και βάρους, σκαφών και τουριστικών λεωφορείων.

17. Πρατήρια παροχής καυσίμων και ενέργειας (άρθ. 15 του ν. 4233/2014).

18. Πλυντήρια, λιπαντήρια αυτοκινήτων.

19. Συνεργεία.

19.1. Συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων - συνήθων οχημάτων (συμπεριλαμβάνονται οι μοτοσικλέτες και μοτοποδήλατα) μέχρι 3,5 τόνους μικτού φορτίου ή δυνατότητα μεταφοράς μέχρι 9 ατόμων.

19.2. Συνεργεία επισκευής και συντήρησης μεγάλων και βαρέων οχημάτων άνω των 3,5 τόνων μικτού φορτίου ή δυνατότητα μεταφοράς άνω των 9 ατόμων (συμπεριλαμβάνονται τα αγροτικά μηχανήματα και τα μηχανήματα έργων - Συνεργεία Επισκευής Μηχανημάτων Έργων (ΣΕΜΕ).

20. Αποθήκες (χαμηλής, μέσης, υψηλής όχλησης).

20.1. Αποθήκες του άρθρου 17 του ν. 3982/2011.

20.2. Aποθήκες λιανικής πώλησης.

20.3. Διανομή ημερήσιου και περιοδικού τύπου.

20.4. Φαρμακαποθήκες.

21. Εγκαταστάσεις Εφοδιαστικής (ν. 4302/2014).

21.1. Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής (ΚΑΔ).

21.2. Αστικό Κέντρο Ενοποίησης Εμπορευμάτων (άρθρο 4 του ν. 4302/2014 και άρθρου 9, παρ. 3.1 του π.δ. 79/2004).

21.3. Αποθήκες χονδρικού εμπορίου.

22. Επαγγελματικά εργαστήρια (άρθρο 17 του ν. 3982 /2011).

23. Βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις (χαμηλής, μέσης και υψηλής όχλησης)

24. Αγροτικές εκμεταλλεύσεις - εγκαταστάσεις.

24.1. Γεωργικές, δασικές, κτηνοτροφικές, αλιευτικές και λοιπές αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

24.2. Γεωργικές αποθήκες και λοιπές εγκαταστάσεις αγροτικού τομέα (άρθρο 2 του από 31.5.1985 π.δ. ΦΕΚ Δ’ 270).

24.3. Κτηνοτροφικές-πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις - Αντλητικές εγκαταστάσεις.

24.4. Ιχθυοκαλλιέργειες.

24.5. Πολυλειτουργικό αγρόκτημα (άρθρο 52 του ν. 4235/2014).

24.6. Κτηνοτροφικά Πάρκα (άρθρο 43 του ν. 4235/2014).

25. Εξορυκτικές δραστηριότητες (Ορυχεία - Λατομεία - Μεταλλεία).

26. Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς:

26.1. Αεροδρόμια.

26.2. Ελικοδρόμια.

26.3. Υδατοδρόμια.

26.4. Σιδηροδρομικοί σταθμοί.

26.5. Εμπορευματικοί σιδηροδρομικοί σταθμοί.

26.6. Ειδικές σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις.

26.7. Σταθμοί αστικών Υπεραστικών Λεωφορείων, Τρόλεϊ ,Τραμ.

26.8. Χώροι στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων (πούλμαν), φορτηγών και τροχόσπιτων.

26.9. Σ.Ε.Α. (Σταθμοί εξυπηρέτησης αυτοκινητοδρόμων).

26.10. Σταθμοί μετεπιβίβασης Μ.Μ.Μ.

26.11. Λιμενικές ζώνες επιβατικής, εμπορικής, αλιευτικής, βιομηχανικής και τουριστικής δραστηριότητας, μαρίνες.

27. Κέντρα τεχνικού ελέγχου οχημάτων (Κ.Τ.Ε.Ο., Ι.Κ.Τ.Ε.Ο.).

28. Σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων.

29. Εγκαταστάσεις ανακύκλωσης συσκευασιών και υλικών.

30. Γωνιές ανακύκλωσης και πράσινα σημεία (μικρά, μεγάλα) (κοινή υπουργική απόφαση 18485/26.4.2017 ΦΕΚ Β’1412).

31. Χώρος επεξεργασίας, αποθήκευσης και διάθεσης στερεών αποβλήτων/Χώρος επεξεργασίας, διάθεσης στερεών τοξικών αποβλήτων.

32. Χώρος επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων (βιολογικός καθορισμός).

33. Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών και φυσικού αερίου, και συναφείς εγκαταστάσεις.

34. Εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

35. Πάρκα κεραιών τηλεπικοινωνιών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών.

36. Στρατιωτικές εγκαταστάσεις

37. Εγκαταστάσεις οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.).

38. Κοιμητήρια.

39. Κέντρα αποτέφρωσης νεκρών (Κ.Α.Ν.) και οστών.

40. Σωφρονιστικά καταστήματα - φυλακές - κέντρα κράτησης.

41. Εγκαταστάσεις προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών/προσφύγων και ευάλωτων ομάδων.

42. Ιππόδρομος.

43. Πίστες αγώνων αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων.

44. Καζίνο.

45. Χώροι διεξαγωγής τεχνικών - ψυχαγωγικών και τυχερών παιγνίων (ν. 4002/2011).

46. Αστική γεωργία - Λαχανόκηποι.

47. Κατασκηνώσεις - Παιδικές εξοχές

Δείτε το Προεδρικό Διάταγμα 59/2018 εδώ.

Η άσκηση διοικητικού έργου μέσω ιδιωτών

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗ

Δίκαιο εμπορικών εταιριών - 4η έκδοση

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΨΥΧΟΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

send