logo-print

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4514/2018 - Ενσωμάτωση Οδηγίας MiFID II (2014/65/ΕΕ)

Εναρμόνιση των όρων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στις επιχειρήσεις επενδύσεων, καθώς και των κανόνων για την άσκηση των δραστηριοτήτων τους

31/01/2018

31/01/2018

ΕΣΔΑ Κατ΄άρθρο ερμηνεία

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ
ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Εταιρική Διακυβέρνηση Ανωνύμων Εταιριών

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Νόμος 4514/2018 «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις».

Με το Πρώτο Μέρος του νόµου ενσωµατώνεται στην ελληνική νοµοθεσία η Οδηγία 2014/65/ΕΕ (MiFID II) για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων.

Σκοπός της εν λόγω Οδηγίας είναι η εναρµόνιση των όρων για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στις επιχειρήσεις επενδύσεων, καθώς και των κανόνων για την άσκηση των δραστηριοτήτων τους, ώστε αφενός να διασφαλίζονται τα συµφέροντα των επενδυτών και αφετέρου να διευκολύνεται η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και η άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει της εποπτείας του κράτους - µέλους καταγωγής.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, η χρηµατοοικονοµική κρίση αποκάλυψε της αδυναµίες του έως τώρα ισχύοντος πλαισίου όσον αφορά τη λειτουργία και τη διαφάνεια των χρηµατοπιστωτικών αγορών και κατέδειξε την ανάγκη ενίσχυσης του πλαισίου για τη ρύθµιση των αγορών χρηµατοπιστωτικών µέσων, συµπεριλαµβανοµένων των εξωχρηµατιστηριακών (OTC) συναλλαγών στις αγορές αυτές (συµβάσεις εξωχρηµατιστηριακών παραγώγων), µε σκοπό την αύξηση της διαφάνειας, την καλύτερη προστασία των επενδυτών, την ενίσχυση της εµπιστοσύνης, την αντιµετώπιση των µη ρυθµιζόµενων τοµέων και τη διασφάλιση της εκχώρησης επαρκών εξουσιών στους εποπτικούς φορείς για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Μετά την MiFID, κύριο χαρακτηριστικό της οποίας ήταν η αναγνώριση της δυνατότητας συναλλαγής εκτός των χρηµατιστηρίων, ήτοι µέσω των πολυµερών µηχανισµών διαπραγµάτευσης ή ΠΜΔ (multilateral trading facilities, MTFs), των συστηµατικών εσωτερικοποιητών (systematic internalisers), αλλά και αµιγώς εξωχρηµατιστηριακώς (OTC), η MiFID II εισάγει νέες απαιτήσεις ως προς τον τρόπο παροχής των επενδυτικών υπηρεσιών και της λειτουργίας των ρυθµιζόµενων αγορών και των ΠΜΔ προς εξυπηρέτηση των παραπάνω δικαιοπολιτικών αιτηµάτων.

Προς την ίδια κατεύθυνση υπάγει σε ρύθµιση και περιοχές του αµιγώς εξωχρηµατιστηριακού τοµέα, όπως ιδίως τις συµβάσεις παραγώγων, περιλαµβανοµένων ως τέτοιων και των ενεργειακών παραγώγων που προβλέπουν φυσική παράδοση, τις δοµηµένες καταθέσεις και άλλες, δοµώντας τυπολογικά τη λειτουργία τους υπό το νέο τύπο του ΜΟΔ. 

Διαβάστε επίσης: Σε ισχύ οι νέοι κανόνες για τις ηλεκτρονικές πληρωμές στην Ευρώπη, όχι όμως (ακόμα) στην Ελλάδα

Στο Δεύτερο Μέρος περιλαµβάνονται ειδικές ρυθµίσεις αναφορικά µε τη λειτουργία των Ανωνύµων Εταιριών Επενδυτικής Διαµεσολάβησης (ΑΕΕΔ) (άρθρο 87) σε εφαρµογή των προαιρετικών εξαιρέσεων του άρθρου 3 της MiFID II, την προσωρινή αναστολή άδειας λειτουργίας ΑΕΕΔ (άρθρο 88), την προσωρινή αναστολή άδειας λειτουργίας Α.Ε.Π.Ε.Υ. (άρθρο 89), την ειδική εκκαθάριση των Α.Ε.Π.Ε.Υ. (άρθρο 90), τη διαδικασία για την καταβολή ποσού σε πελάτη ΕΠΕΥ υπό εκκαθάριση (άρθρο 91), την παροχή υπηρεσιών από Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε τρίτη χώρα (άρ. 92), τη διαδικασία πιστοποίησης στελεχών για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών (άρθρο 93), για τις οικονοµικές καταστάσεις και τον τακτικό έλεγχο ΑΕΠEΥ (άρθρο 94), για τη διαδικασία µεταφοράς συµβάσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (άρθρο 95), για τη διαµεσολάβηση σε συµµετοχική χρηµατοδότηση (άρθρο 96),καθώς και τις µεταβατικές, τροποποιούµενες και καταργούµενες διατάξεις (άρθρο 97).

Με το Τρίτο Μέρος (άρθρα 100-103) θεσπίζονται διατάξεις για την εφαρµογή εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΕ) 2015/2365, µε τον οποίο ρυθµίζονται ζητήµατα διαφάνειας των συναλλαγών χρηµατοδότησης τίτλων και της επαναχρησιµοποίησης αυτών.

Ενώ στο Τέταρτο Μέρος (άρθρα 104-110) περιλαµβάνονται διατάξεις που τροποποιούν υφιστάµενη χρηµατιστηριακή νοµοθεσία. 

Δείτε αναλυτικά το Νόμο 4514/2018 εδώ και την αιτιολογική του έκθεση εδώ.

Νέος Οικοδομικός Κανονισμός Δ έκδοση Ν. 4067/2012
Η αναγκαστική ομοδικία στην πολιτική δίκη, 2η έκδ.,
send