Δημοσιεύθηκε το Π.Δ. για ηλεκτρονικό πινάκιο και ηλεκτρονική ενημέρωση διαδίκων - Τι προβλέπεται

Η ηλεκτρονική εγγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο και η ηλεκτρονική καταχώριση της διάταξης ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων, ενώ η δικάσιμος γνωστοποιείται στους διαδίκους μέσω email

20/03/2017

16/11/2017

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Προεδρικό Διάταγμα 19/2017 με το οποίο καθορίζεται η διαδικασία εγγραφής της υπόθεσης στο ηλεκτρονικό πινάκιο, της καταχώρισης της διάταξης στο ηλεκτρονικό βιβλίο διατάξεων και της ηλεκτρονικής ενημέρωσης των διαδίκων, σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 6 του άρθρου 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Το Διάταγμα περιλαμβάνει διατάξεις αναφορικά με το περιεχόμενο τόσο του «ηλεκτρονικού πινακίου», όπως ορίζεται το βιβλίο της παραγράφου 3 του άρθρου 226 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομία και του «ηλεκτρονικού βιβλίου διατάξεων», δηλαδή του οικείου βιβλίου της παραγράφου 6 του άρθρου 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά.

Διαβάστε επίσης: Νόμος του Κράτους η έκδοση και διακίνηση διοικητικών πράξεων αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα στο Δημόσιο

Σύμφωνα με το Διάταγμα, η ηλεκτρονική εγγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο και η ηλεκτρονική καταχώριση της διάταξης ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων.

Με πρωτοβουλία του γραμματέα γνωστοποιείται η δικάσιμος που ορίστηκε με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των διαδίκων, ενώ αντίγραφο του ηλεκτρονικού μηνύματος τίθεται από το γραμματέα στο φάκελο της υπόθεσης.

Το ηλεκτρονικό πινάκιο και το ηλεκτρονικό βιβλίο διατάξεων αναρτώνται σε ιστοσελίδα, ενώ τα δικαστήρια μπορούν να δημοσιοποιούν σε ηλεκτρονική σελίδα που είναι προσβάσιμη στο κοινό τα κάτωθι στοιχεία του ηλεκτρονικού πινακίου και του ηλεκτρονικού βιβλίου διατάξεων:

α) αριθμό κατάθεσης αγωγής,

β) γενικό αριθμό κατάθεσης,

γ) ημερομηνία κατάθεσης,

δ) αύξοντα αριθμό πινακίου,

ε) ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσης και στην περίπτωση της παραγράφου 6 του άρθρου 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας στοιχεία της διάταξης που διατάζει επανάληψη της συζήτησης.

Τέλος, στο Διάταγμα προβλέπεται ότι απόφαση του αρμόδιου για την κατάρτιση του κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας οργάνου, η οποία αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του δικαστηρίου, διαπιστώνεται η ύπαρξη της κατάλληλης τεχνικής υποδομής και καθορίζεται η ημερομηνία εφαρμογής των διαταξέων του Π.Δ.

Δείτε αναλυτικά το Προεδρικό Διάταγμα 19/2017 εδώ.

Σύνδεση στο Lawspot

Enter your e-mail address or username.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
logo

Δεν έχετε λογαριασμό;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Lawspot ανεξαρτήτως ιδιότητας, ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή και απλός χρήστης, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Αν είστε δικηγόρος, με την εγγραφή σας στο Lawspot.gr κερδίζετε σημαντικά οφέλη. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.

send