logo-print

Εγκρίθηκε η συμφωνία για τη χορήγηση δεδομένων των επιβατών αεροπορικών εταιριών στις εθνικές αρχές

Είναι πλέον εμφανές πως το πρόσφατο τρομοκρατικό χτύπημα στο Παρίσι πυροδότησε ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα των προσωπικών δεδομένων

14/12/2015

16/11/2017

Δικαιοδοσία και Εκτέλεση επί διασυνοριακών ευρπωαϊκών οικογενειακών διαφορών

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

H ένωση δικαίου

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εγκρίθηκε την Πέμπτη από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων η προσωρινή συμφωνία σχετικά με μια οδηγία της ΕΕ που αφορά στη ρύθμιση της χρήσης του ονομαστικού μητρώου επιβατών (PNR) με σκοπό την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων.

Το σχέδιο οδηγίας, το οποίο εγκρίθηκε με 38 ψήφους υπέρ, 19 κατά και 2 αποχές, θα τεθεί στο σύνολό του σε ψηφοφορία στην ολομέλεια του Κοινοβουλίου στις αρχές του ερχόμενου έτους, ενώ τα κράτη μέλη θα έχουν προθεσμία 2 ετών για να την μεταφέρουν στο εσωτερικό τους δίκαιο.

Η οδηγία θα υποχρεώνει τις αεροπορικές εταιρίες να δίνουν στα κράτη μέλη της ΕΕ τα δεδομένα των επιβατών τους για πτήσεις εκτός ΕΕ (δηλαδή από τρίτη χώρα σε κράτος μέλος της ΕΕ ή το αντίστροφο) και προαιρετικά, εφόσον ένα κράτος μέλος το επιθυμεί, για πτήσεις εντός ΕΕ (δηλαδή από ένα κράτος μέλος της ΕΕ σε ένα ή περισσότερα από τα υπόλοιπα), προκειμένου να βοηθήσουν τις αρχές στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των σοβαρών εγκλημάτων.

Ο όρος «σοβαρά εγκλήματα» εξειδικεύτηκε με τη σύνταξη ενός καταλόγου που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την εμπορία ανθρώπων, τη συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, το έγκλημα στον κυβερνοχώρο, την παιδικής πορνογραφίας, καθώς και την εμπορία όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών.

Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιδίωξαν να διασφαλίσουν ότι το σχέδιο νόμου είναι σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας και ότι προβλέπει αυστηρές δικλίδες ασφαλείας για τα προσωπικά δεδομένα κατά την διάρκεια του τριμερή διαλόγου με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το ονομαστικό μητρώο επιβατών περιλαμβάνει τις πληροφορίες που παρέχονται από τους επιβάτες και συλλέγονται από τους αερομεταφορείς κατά τη διάρκεια της κράτησης και του check-in, όπως οι ημερομηνίες του ταξιδιού, το δρομολόγιο του ταξιδιού, πληροφορίες εισιτηρίων, στοιχεία επικοινωνίας, πληροφορίες αποσκευών, πληροφορίες πληρωμής κ.λπ..

Δείτε επίσης: Τι προβλέπει το νέο σύστημα διατήρησης δεδομένων των επιβατών αεροπορικών μεταφορών της ΕΕ

Τα δεδομένα που παρέχονται στις εθνικές αρχές θα διατηρούνται για 5 χρόνια, αλλά χάρη στην επιμονή του επικεφαλής της ομάδας διαπραγμάτευσης του Κοινοβουλίου, μόνο για το πρώτο εξάμηνο θα είναι ακάλυπτα (δηλαδή, θα είναι εμφανείς οι πληροφορίες προσωπικής αναγνώρισης), ενώ για τα υπόλοιπα τεσσεράμισι χρόνια θα είναι καλυμμένα (δεν θα είναι εμφανή, δηλαδή, στοιχεία, όπως, μεταξύ άλλων, το όνομα του επιβάτη, ο αριθμός των επιβατών, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας, με βάση τα οποία μπορεί να ταυτοποιηθεί άμεσα ο επιβάτης με τον οποίο συνδέονται τα υπόλοιπα δεδομένα).

Παράλληλα οι ευρωβουλευτές προέβλεψαν επιπλέον εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως

α) ο διορισμός ενός υπεύθυνου προσωπικών δεδομένων που θα είναι αρμόδιος για την εποπτεία της επεξεργασίας των δεδομένων,

β) ο καθορισμός των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων των εθνικών εποπτικών αρχών, υπεύθυνων για τον έλεγχο της νομιμότητας των ερευνών για την επεξεργασία δεδομένων και των παραβιάσεων και

γ) την υπό αυστηρούς και περιοριστικούς όρους χορήγηση πρόσβασης στα δεδομένα που καλύπτονται μετά την παρέλευση του εξαμήνου.

Τέλος, κάθε επεξεργασία των δεδομένων του μητρώου θα πρέπει να καταγράφεται και να τεκμηριώνεται, ενώ οι επιβάτες θα πρέπει να ενημερώνονται για τη συλλογή των δεδομένων τους και τα δικαιώματά τους.

Πηγή: europarl.europa.eu

Πολυκώδικας Μάρτιος 2024 No 5
Η έναρξη της εκτέλεσης κατά τον ΚΠολΔ