logo-print

Είναι συμβατές οι νέες διατάξεις για τις συντάξεις με το Σύνταγμα, την ΕΣΔΑ και το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ;

Τι αναφέρει η Πλήρης Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τις επίμαχες διατάξεις του Ν. 4472/2017

06/07/2017

16/11/2017

Lex & Forum

Lex & Forum

Μαθήματα συνταγματικού δικαίου

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Με την υπ' αριθμ. 152/2017 γνωμοδότησή της η Πλήρης Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους έκρινε σχετικά με τη συμβατότητα των άρθρων 1 του Κεφαλαίου Α΄ και 2 του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4472/2017, με το ισχύον Σύνταγμα, το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, και τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε..

Ιστορικό

Με το άρθρο 1 Κεφαλαίου Α και το άρθρο 2 Κεφαλαίου Β του ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α ' 74/19-5-2017) επήλθαν τροποποιήσεις των διατάξεων του ν. 4387/2016.

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις κρίθηκαν αναγκαίες προκειμένου να ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση και να επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι, όπως αυτοί συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής και καθορίζονται στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

Μεταξύ δε των διαφορετικών μέτρων μέσω των οποίων θα μπορούσαν να επιτευχθούν οι ανωτέρω σκοποί δημοσίου συμφέροντος, επιλέχθηκαν εκείνα που είναι σύμφωνα με τις αρχές της κοινωνικής αλληλεγγύης (άρθρο 25 παρ.4 του Συντάγματος), της ισότητας (άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος), της ισότητας στα δημόσια βάρη (άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος), οι οποίες επιτάσσουν να κατανέμεται εξίσου το βάρος της δημοσιονομικής προσαρμογής μεταξύ όλων των πολιτών (εν προκειμένω παλαιών και νέων συνταξιούχων), καθώς και από την αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. Ι του Συντάγματος), σύμφωνα με την οποία τα συγκεκριμένα μέτρα πρέπει να είναι πράγματι πρόσφορα και αναγκαία για την αντιμετώπιση τον προβλήματος (πρβλ. ΣτΕ 2192-2196/2014 Ολ.).

Περαιτέρω, με τον ίδιο ως άνω νόμο θεσπίσθηκαν αντισταθμιστικά μέτρα για την ενίσχυση των χαμηλότερων εισοδημάτων, τα οποία θα λειτουργήσουν εξισορροπητικά για ορισμένες εκ των πληττομένων ομάδων.

Εν όψει των ανωτέρω ερωτάται: Είναι οι διατάξεις του άρθρου 1 Κεφαλαίου Α' και τον άρθρον 2 Κεφαλαίου Β' τον ν.4472/2017, όπως ισχύουν, συμβατές με το ισχύον Σύνταγμα, το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, και τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε..

Η γνωμοδότηση

Επί του ερωτήματος αυτού, το ΝΣΚ γνωμοδότησε ως εξής:

Α. Ελλείψει των αναγκαίων στοιχείων, είναι αντικειμενικά αδύνατη η διατύπωση γνωμοδότησης ως προς την αντίθεση ή μη προς κανόνες δικαίου υπέρτερης τυπικής ισχύος, των διατάξεων των άρθρων 1 του Κεφαλαίου Α΄ και 2 του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4472/2017, οι οποίες α) θεσπίζουν περικοπές, από 1-1-2019, στην οικογενειακή παροχή των συντάξεων του Δημοσίου, καθώς και στο επίδομα συζύγου των συντάξεων του ιδιωτικού τομέα, και επίσης στην προσωπική διαφορά (κατά 18%) των ήδη καταβαλλομένων κατά την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016 κυρίων και επικουρικών συντάξεων, καθώς και στην προσωπική διαφορά των συνταξιούχων που κατέθεσαν ή θα καταθέσουν αιτήσεις συνταξιοδότησης εντός των ετών 2016, 2017 και 2018 και β) μεταθέτουν για την 1-1-2022 (και ήδη, δυνάμει του άρθρου τρίτου του ισχύοντος από 12-6-2017 ν. 4475/2017, για την 1-1-2023), την αύξηση των συντάξεων με την έκδοση ΚΥΑ, επί τη βάσει συντελεστή που διαμορφώνεται από τη διακύμανση του ΑΕΠ και του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (πλειοψ.).

Β. Ενόψει του δημοσιονομικού χαρακτήρα των θεσπιζόμενων μέτρων, δεν τίθεται ζήτημα αντίθεσης των κρίσιμων διατάξεων προς κανόνες υπέρτερης τυπικής ισχύος, εξαιτίας της έλλειψης σχετικής μελέτης, υποστηρικτικής της αναγκαιότητας και προσφορότητας των προαναφερόμενων περικοπών (πλειοψ.).

Γ. Δεν τίθεται θέμα αντίθεσης, με το Σύνταγμα και την Ε.Σ.Δ.Α., της διάταξης που προβλέπει τη μετάθεση των αυξήσεων επί των απονεμόμενων συντάξεων από το έτος 2017 στο έτος 2023 (ομοφ.)

Δ. Δεν υφίσταται αντίθεση των κρίσιμων διατάξεων του ν. 4472/2017 προς τις διατάξεις του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπ. Ένωσης (ομοφ.).

Δείτε αναλυτικά τη γνωμοδότηση 152/2017 του ΝΣΚ εδώ.

 

Πολυκώδικας

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΩΔΙΚΕΣ / ΛΕΞΙΚΑ / ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Το δίκαιο των εταιρικών μετασχηματισμών

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ