logo-print

Ειρηνοδικείο Αθηνών: Σχέδιο δράσης για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

12/10/2020

12/10/2020

Εμπράγματο Δίκαιο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

H διατάραξη της κυριότητας

ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το σχέδιο δράσης για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 δημοσίευσε το Ειρηνοδικείο Αθηνών.

Αναλυτικά:

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Γενικός Συντονιστής: Ο Διευθυντής του Ειρηνοδικείου Αθηνών Γεώργιος Αλιφέρης (Τηλ.: 210-8709701 & 6947838238).

Συντονιστές:

1. Χαρίκλεια Πολυχρονίδη (Τηλ.: 210-8709707 & 6955692052)

2. Δημήτριος Ζιώγας (Τηλ.: 210-8709797 & 6932757072)

Καθήκοντα Συντονιστή:

Ο Συντονιστές μεριμνούν:

 • για την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης εισόδου και μετάδοσης του κορωνοϊού ανάμεσα στους εργαζομένους
 • για τη διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19 σε εργαζομένους της υπηρεσίας και
 • για την άμεση ανταπόκριση σε κάθε θέμα που θα ανακύπτει και τη σωστή τήρηση των μέτρων, την ενημέρωση του προσωπικού και την εξασφάλιση ενός ασφαλούς χώρου εργασίας για τους υπαλλήλους και το κοινό.

Ισχύοντα Μέτρα Πρόληψης

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική εντός των χώρων του Ειρηνοδικείου Αθηνών. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης δεν θα επιτρέπεται η είσοδος. Τον έλεγχο αναλαμβάνουν ο αστυνομικός που βρίσκεται στην κεντρική είσοδο και οι υπάλληλοι της ιδιωτικής εταιρείας φύλαξης. Οι ως άνω υπάλληλοι έχουν σαφείς οδηγίες για την κίνηση των πολιτών εντός των χώρων του Ειρηνοδικείου Αθηνών και την τήρηση αποστάσεων και μέτρων ασφαλείας, ιδίως στα τμήματα, που υπάρχει μεγάλη προσέλευση κοινού, όπως το Τμήμα Εκουσίας, Διαταγών Πληρωμής και Διαθηκών. Στα ακροατήρια ισχύει χρονικός καταμερισμός στην εκδίκαση των υποθέσεων. Υπάρχουν τοποθετημένα σε σταθερά σημεία αντισηπτικά στη διάθεση του κοινού. Η υπηρεσία έχει προμηθευτεί ικανό αριθμό μασκών για να καλύψει τις ανάγκες των εργαζομένων και να διαθέτει στους προσερχομένους σε περίπτωση που δεν έχουν.

Διαχείριση περιστατικού που εμφανίζει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19

Οι Συντονιστές μεριμνούν για τη διαχείριση περιστατικού με συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19.

1. Κλινικά/Επιδημιολογικά κριτήρια και ορισμοί «κρούσματος COVID-19» και «επαφών» κρούσματος COVID-19

Κλινικά κριτήρια:

Ασθενής με ένα τουλάχιστον από τα κατωτέρω συμπτώματα:

 • επίμονο βήχα (ξηρό ή παραγωγικό)
 • πυρετό
 • δύσπνοια
 • αιφνίδια εκδήλωση ανοσμίας, αγευσίας ή δυσγευσίας και
 • επιπρόσθετα λιγότερο ειδικά συμπτώματα περιλαμβάνουν: κεφαλαλγία, ρίγος, μυαλγίες, καταβολή, έμετο και διάρροια.

Επιδημιολογικό κριτήριο

στενή επαφή [2] με επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 εντός 14 ημερών πριν την έναρξη συμπτωμάτων.

Ταξινόμηση κρουσμάτων:

Υποπτο κρούσμα: Ασθενής που πληροί ένα τουλάχιστον από τα κλινικά κριτήρια.

Πιθανό κρούσμα: Ασθενής που πληροί τα κλινικά κριτήρια και το επιδημιολογικό κριτήριο.

Επιβεβαιωμένο κρούσμα: Άτομο που πληροί τα εργαστηριακά κριτήρια.

Επαφή κρούσματος:

Ως «επαφή» κρούσματος λοίμωξης COVID-19 ορίζεται άτομο που είχε ιστορικό επαφής µε επιβεβαιωμένο κρούσμα COVlD-19 εντός χρονικού διαστήµατος που κυμαίνεται από 48 ώρες πριν την έναρξη συμπτωµάτων του κρούσματος έως και 10 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων.

Ανάλογα με το επίπεδο της έκθεσης, οι επαφές του κρούσματος κατηγοριοποιούνται σε:

α. Στενές επαφές (έκθεση υψηλού κινδύνου)

Ως στενή επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης COVID-19 ορίζεται:

 • άτομο που είχε επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με ασθενή με COVID-19 σε απόσταση <1,5 μέτρου και για ≥15 λεπτά και χωρίς χρήση μάσκας και από τους δύο.
 • Άτομο που είχε άμεση σωματική επαφή με ασθενή με COVID-19 χωρίς εφαρμογή μέτρων προφύλαξης
 • άτομο με επαφή με μολυσματικές εκκρίσεις ασθενή με COVID-19 χωρίς εφαρμογή μέτρων προφύλαξης
 • άτομο που παρέμεινε σε κλειστό χώρο (π.χ. αίθουσα συσκέψεων, χώρο αναμονής κλπ.) με ασθενή με COVID-19 για περισσότερο από 15 λεπτά και χωρίς χρήση μάσκας και από τους δύο
 • άτομο που παρείχε άμεση φροντίδα σε ασθενή με COVID-19 χωρίς λήψη ή επί αστοχίας των ενδεδειγμένων μέτρων ατομικής προστασίας.

β. Επαφές (έκθεση χαμηλού κινδύνου)

Ως επαφή επιβεβαιωμένου κρούσματος χαμηλού κινδύνου COVID-19 ορίζεται:

 • άτομο που είχε επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με ασθενή με COVID-19 εντός 1,5 μέτρου και για <15 λεπτά
 • άτομο που παρέμεινε σε κλειστό χώρο με ασθενή με COVID-19 για <15 λεπτά
 • άτομο που παρείχε άμεση φροντίδα σε ασθενή με COVID-19 με λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων ατομικής προστασίας.

Μεγαλύτερη διάρκεια επαφής συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο μετάδοσης. Σε κάθε περίπτωση, οι αρχές δημόσιας υγείας μπορούν με βάση την εκτίμηση κινδύνου, να εξετάσουν το ενδεχόμενο διεύρυνσης και παρακολούθησης των επαφών, έτσι ώστε αυτή να περιλάβει και άτομα που είχαν μικρότερη διάρκεια επαφής με τον ασθενή με COVID-19.

2. Διαχείριση υπόπτου κρούσματος ΕΚΤΟΣ του χώρου εργασίας

Εάν ένας εργαζόμενος εμφανίσει έστω και ήπια συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 εκτός του χώρου της υπηρεσίας:

 • παραμένει σπίτι και
 • ειδοποιεί τον Συντονιστή της υπηρεσίας για τις περαιτέρω ενέργειες.

3. Διαχείριση υπόπτου κρούσματος ΕΝΤΟΣ του χώρου εργασίας

Εάν ένας εργαζόμενος εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19 εντός της υπηρεσίας ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:

- Ο εργαζόμενος ενημερώνει τον Προϊστάμενό του, φοράει μάσκα, αποχωρεί από τον χώρο εργασίας και παραμένει στο σπίτι του για ανάρρωση ή καλείται το ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στον εγγύτερο υγειονομικό σχηματισμό. Γενικά η παραμονή του ύποπτου περισταστικού στο χώρο εργασίας θα πρέπει να είναι περιορισμένη, έτσι ώστε να αποφεύγονται η άσκοπη παραμονή του στο χώρο και πολλαπλές επαφές, που εγκυμονούν κινδύνους πιθανής διασποράς του ιού.

- Ο Προϊστάµενος ενημερώνει άμεσα τον Συντονιστή

- Ο Συντονιστής:

 • Ενηµερώνει τον ΕΟΔΥ για επιδημιολογική διερεύνηση και ιχνηλάτηση όλων των πιθανών επαφών του κρούσματος (προσωπικού, επισκεπτών κλπ),
 • Μετά την αποχώρηση του ύποπτου κρούσµατος από την υπηρεσία μεριμνά για τον επιμελή καθαρισμό και την απολύμανση όλων των χώρων, όπου κινήθηκε ο εργαζόµενος με χρήση εξολισμού ατομικής προστασίας. Για τις ενέργειες αυτές επιλαμβάνεται η εταιρεία που διενεργεί την απολύμανση του κτιρίου. Ο χώρος εργασίας παραμένει κλειστός για όσο διάστημα ορίσει ο ΕΟΔΥ ή ο γιατρός του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
 • Ιατρική αξιολόγηση (από εφημερεύον Νοσοκοµείο, Κέντρο Υγείας ή από ιδιώτη θεράποντα ιατρό) και χορήγηση βεβαίωσης από την Υπηρεσία για τη δωρεάν διενέργεια του τεστ από το συμβεβλημένο διαγνωστικό κέντρο “ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ., ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ (ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Π.Ε.”, Αρεταίου 22 & Πανόρμου, Αθηνα – Αμπελόκηποι, Τηλ. Επικοινωνίας: 210-6440222, αν κριθεί ότι πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα μοριακό διαγνωστικό τεστ.

Εν αναμονή του αποτελέσματος, ο εργαζόμενος παραμένει σε απομόνωση κατ' οίκον (εφόσον η κατάστασή του δεν απαιτεί νοσηλεία), σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο, ενώ η υπηρεσία συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της.

 • Ο Συντονιστής ακολούθως:

σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ κάνει εκτίμηση κινδύνου και αποφασίζει τα επιδημιολογικά μέτρα πρόληψης της διασποράς, όπως:

 • Προσωρινή αναστολή εισόδου ατόμων στον στενό χώρο εργασίας του υπόπτου κρούσματος. Μετά την πάροδο του χρόνου αναστολής ο χώρος χρησιμοποιείται κανονικά.

Αν το μοριακό τεστ για SARS-CoV-2 είναι θετικό:

 • Ο εργαζόμενος ενημερώνει άμεσα τον Συντονιστή
 • Ο Συντονιστής έρχεται σε επικοινωνία με τον ΕΟΔΥ (τηλ. 1135) και την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για ιχνηλάτηση των επαφών που είχε στην υπηρεσία.

Χρόνος επιστροφής στην εργασία:

 • Ο εργαζόμενος με θετικό μοριακό τεστ μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του μετά την παρέλευση τουλάχιστον 10ημέρου από την έναρξη των συμπτωµάτων και την πάροδο 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και ύφεση των συμπτωµάτων του. Για την επάνοδο των επιβεβαιωμένων περιστατικών δεν απαιτείται η διενέργεια νέου τεστ
 • Οι επαφές υψηλού κινδύνου του επιβεβαιωμένου κρούσµατος θα απομακρυνθούν από τον χώρο εργασίας τους και θα τεθούν σε καραντίνα για 14 ημέρες.

Εάν κατά τη διάρκεια της 14ήμερης καραντίνας, ασυμπτωματικό άτομο που έχει θεωρηθεί στενή επαφή, κάνει με δική του πρωτοβουλία ή για εξατομικευμένους λόγους εργαστηριακό έλεγχο, τότε:

 • Εάν το μοριακό τεστ είναι θετικό: παραμένει σε κατ΄ οίκον απομόνωση για 10 ημέρες από την ημέρα διενέργειας του τεστ (εφόσον παραμένει ασυμπτωματικό),
 • Εάν το μοριακό τεστ είναι αρνητικό: παραμένει σε καραντίνα έως την ολοκλήρωση του 14ημέρου.

Όσον αφορά στις επαφές χαμηλού κινδύνου αυτές συνεχίζουν την εργασία τους με οδηγίες για αυτοπαρακολούθηση της υγείας τους για 14 ημέρες.

Αν το μοριακό τεστ SARS-CoV-2 είναι αρνητικό:

Ο εργαζόμενος μπορεί να επιστρέψει στην εργασία του μετά την πάροδο τουλάχιστον 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την ύφεση των συμπτωµάτων του.

4. Διαχείριση δύο επιβεβαιωμένων περιστατικών που διαγνώστηκαν σε διάστημα 14 ημερών

Εφαρμόζονται οι οδηγίες όπως σε αντιμετώπιση μεμονωμένου κρούσµατος

και

Ο Συντονιστής επικοινωνεί με τον ΕΟΔΥ (τηλ. 1135) για συνδρομή στην επιδημιολογική διερεύνηση και εκτίμηση κινδύνου, εάν αυτή χρειαστεί, και την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ως φορέα υπεύθυνο για την ιχνηλάτηση των επαφών των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID-19 σχετικά με την τυχόν αναστολή της λειτουργίας τμήματος ή τμημάτων ή όλης της υπηρεσίας.

Εάν δεν υπάρχει επιδημιολογική συσχέτιση:

Συνίσταται συνέχιση των καθημερινών δραστηριοτήτων με συνέπεια στη συστηματική εφαρμογή των μέτρων προστασίας.

Εάν υπάρχει επιδημιολογική συσχέτιση (χωρίς τα δύο κρούσματα να έχουν οικογενειακή σχέση ή στενή επαφή μεταξύ τους εκτός της Υπηρεσίας):

- Ενημέρωση/ευαισθητοποίηση των εργαζομένων από τον συντονιστή διαχείρισης COVID-19 για εγρήγορση και έγκαιρη αναγνώριση ύποπτων περιστατικών,

- Ενίσχυση μέτρων στο εργασιακό περιβάλλον:

 • τήρηση αποστάσεων
 • υγιεινή χεριών
 • αναπνευστική υγιεινή
 • καθαριότητα περιβάλλοντος
 • Εκτίμηση κινδύνου και σύσταση για εργαστηριακό έλεγχο των στενών επαφών στην υπηρεσία

Ανάλογα με τα αποτελέσματα της επιδημιολογικής διερεύνησης και την εκτίμηση κινδύνου, θα αποφασιστεί το εύρος της εφαρμογής εργαστηριακού ελέγχου και των μέτρων αναστολής λειτουργίας της υπηρεσίας.

5. Συρροή κρουσμάτων σε Υπηρεσία

Όταν υπάρχουν τρία (3) ή περισσότερα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα (συμπτωματικά ή ασυμπτωματικά), σε διάστημα 14 ημερών, ενημερώνεται ο ΕΟΔΥ προκειμένου να προβεί σε εκτίμηση κινδύνου σε συνεργασία με την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ως φορέα ιχνηλάτησης επαφών.

6. Συνίσταται ο εμβολιασμός όλων των υπαλλήλων με το αντιγριπικό εμβόλιο.

Πηγή: dsa.gr
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, Κατ΄αρθρο ερμηνεία

Αχιλλέας Κ. Ζήσης

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η αστική ευθύνη του αρχιτέκτονος και του πολιτικού μηχανικού στα ιδιωτικά έργα

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

send