logo-print

Εισαγωγές ηλεκτρικών οχημάτων με συσσωρευτή από την Κίνα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την επιβολή προσωρινών αντισταθμιστικών δασμών

09/07/2024

09/07/2024

Τεχνητή νοημοσύνη, μεταφορές & ευθύνη των μεταφορέων στο Ελληνικό Δίκαιο
Τεχνητή νοημοσύνη, μεταφορές & ευθύνη των μεταφορέων στο Ελληνικό Δίκαιο

Σήμερα, εννέα μήνες μετά την έναρξη αυτεπάγγελτης έρευνας κατά των επιδοτήσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε προσωρινούς αντισταθμιστικούς δασμούς στις εισαγωγές από την Κίνα ηλεκτρικών οχημάτων με συσσωρευτή. Με βάση την έρευνα, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι στην Κίνα η αξιακή αλυσίδα των ηλεκτρικών οχημάτων με συσσωρευτή λαμβάνει αθέμιτες επιδοτήσεις, γεγονός που απειλεί με οικονομική ζημία τους παραγωγούς τέτοιων οχημάτων στην ΕΕ. Η έρευνα εξέτασε επίσης τις πιθανές συνέπειες και τον αντίκτυπο των μέτρων στους εισαγωγείς, τους χρήστες και τους καταναλωτές ηλεκτρικών οχημάτων με συσσωρευτή στην ΕΕ.

Οι διαβουλεύσεις με την κινεζική κυβέρνηση έχουν ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ του εκτελεστικού αντιπροέδρου Βάλντις Ντομπρόβσκις και του Κινέζου υπουργού Εμπορίου Ουάνγκ Ουεντάο. Οι επαφές συνεχίζονται σε τεχνικό επίπεδο με σκοπό την επίτευξη λύσης συμβατής με τον ΠΟΕ, η οποία θα ανταποκρίνεται επαρκώς στις ανησυχίες που εξέφρασε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε αποτέλεσμα της έρευνας κατόπιν διαπραγμάτευσης πρέπει να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις ζημιογόνες μορφές επιδότησης που εντοπίστηκαν.

Η Επιτροπή προτίθεται να επιβάλει τους παρακάτω ατομικούς δασμούς στους τρεις Κινέζους παραγωγούς που εξετάστηκαν:

  • BYD: 17,4 %
  • Geely: 19,9 %
  • SAIC: 37,6

Άλλοι παραγωγοί ηλεκτρικών οχημάτων με συσσωρευτή στην Κίνα, οι οποίοι συνεργάστηκαν στην έρευνα αλλά δεν συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα, θα υπαχθούν στον σταθμισμένο μέσο δασμό ύψους 20,8 %. Ο δασμός για τις άλλες εταιρείες, οι οποίες δεν συνεργάστηκαν, είναι 37,6 %.

Σε σύγκριση με τους συντελεστές που κοινοποιήθηκαν εκ των προτέρων στις 12 Ιουνίου 2024, οι προσωρινοί δασμοί προσαρμόστηκαν ελαφρώς προς τα κάτω με βάση τις παρατηρήσεις που υπέβαλαν τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την ακρίβεια των υπολογισμών. Τα λεπτομερή ευρήματα της έρευνας αντανακλώνται όλα στον εκτελεστικό κανονισμό ο οποίος έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

Οι προσωρινοί δασμοί θα εφαρμοστούν από τις 5 Ιουλίου 2024, για μέγιστη διάρκεια τεσσάρων μηνών. Μέσα σε αυτό το διάστημα πρέπει να ληφθεί τελική απόφαση σχετικά με τους οριστικούς δασμούς με ψηφοφορία των κρατών μελών της ΕΕ. Η απόφαση αυτή, όταν εκδοθεί, θα καταστήσει τους δασμούς οριστικούς για περίοδο πέντε ετών.

Διαδικασία και επόμενα στάδια

Στις 4 Οκτωβρίου 2023 η Επιτροπή κίνησε επισήμως αυτεπάγγελτη έρευνα κατά των επιδοτήσεων όσον αφορά τα επιβατικά ηλεκτρικά οχήματα με συσσωρευτή που προέρχονται από την Κίνα. Η έρευνα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 13 μηνών από την έναρξη της διαδικασίας. Τα οριστικά μέτρα πρέπει να επιβληθούν το αργότερο 4 μήνες μετά την επιβολή των προσωρινών δασμών. Οι προσωρινοί αντισταθμιστικοί δασμοί εξασφαλίζονται με εγγύηση (με τη μορφή που αποφασίζεται από τις τελωνειακές αρχές κάθε κράτους μέλους) και μπορούν να εισπραχθούν υπό ορισμένες συνθήκες μόνον εφόσον έχει ληφθεί απόφαση για την επιβολή οριστικών δασμών.

Μετά τη συνήθη διαδικασία εμπορικής άμυνας τα κράτη μέλη θα ψηφίσουν για τα προσωρινά μέτρα, με γραπτή διαδικασία και με απλή πλειοψηφία, το αργότερο 14 ημέρες μετά τη δημοσίευση των προσωρινών μέτρων στην Επίσημη Εφημερίδα. Η ψηφοφορία αυτή θα ακολουθήσει τη λεγόμενη συμβουλευτική διαδικασία, βάσει των κανόνων επιτροπολογίας (χωρίς νομικά δεσμευτική ισχύ).

Τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν επίσης τη δυνατότητα να ζητήσουν ακρόαση από τις υπηρεσίες της Επιτροπής εντός 5 ημερών από την έναρξη ισχύος των προσωρινών μέτρων και να υποβάλουν παρατηρήσεις εντός 15 ημερών από την ίδια ημερομηνία. Κατόπιν, αφού λάβει υπόψη της τις παρατηρήσεις των ενδιαφερόμενων μερών, η Επιτροπή θα κοινοποιήσει την πρότασή της για τη λήψη τυχόν οριστικών μέτρων και θα διαθέσει στα ενδιαφερόμενα μέρη επαρκή χρόνο (10 ημέρες) για να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα υποβάλει την τελική απόφαση στα κράτη μέλη, τα οποία θα ψηφίσουν σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης βάσει των κανόνων επιτροπολογίας (η πρόταση της Επιτροπής εγκρίνεται, εκτός εάν υπάρχει ειδική πλειοψηφία κατά της πρότασης). Η ψηφοφορία αυτή θα έχει δεσμευτική ισχύ. Τυχόν μέτρα που θα επιβληθούν θα ισχύσουν για 5 έτη, με δυνατότητα παράτασης κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος και επακόλουθης επανεξέτασης.

Κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος, μία εταιρεία που παράγει ηλεκτρικά οχήματα με συσσωρευτή στην Κίνα —η Tesla— μπορεί να λάβει ατομικό δασμολογικό συντελεστή στο οριστικό στάδιο. Κάθε άλλη εταιρεία παραγωγής στην Κίνα που δεν επιλέχθηκε στο τελικό δείγμα και επιθυμεί να διερευνηθεί η ειδική κατάσταση υπό την οποία τελεί, μπορεί να ζητήσει επανεξέταση με ταχείες διαδικασίες σύμφωνα με τον βασικό κανονισμό κατά των επιδοτήσεων, αμέσως μετά την επιβολή των οριστικών μέτρων. Η προθεσμία για την ολοκλήρωση της επανεξέτασης είναι 9 μήνες.

Ιστορικό

Η έρευνα ανακοινώθηκε από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις 13 Σεπτεμβρίου 2023, κατά την ομιλία της για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (SOTEU). Η απόφαση αυτή βασίστηκε στις αυξανόμενες τεκμηριωμένες ανησυχίες σχετικά με την πρόσφατη και ταχεία αύξηση των εξαγωγών ηλεκτρικών οχημάτων από την Κίνα προς την ΕΕ σε χαμηλές τιμές. Η Επιτροπή ακολουθεί αυστηρές νομικές διαδικασίες σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ και του ΠΟΕ, επιτρέποντας σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων της κινεζικής κυβέρνησης και των εταιρειών/εξαγωγέων, να υποβάλουν τις παρατηρήσεις, τα τεκμήρια και τα επιχειρήματά τους.

Περισσότερες πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο της Επιτροπής για το εμπόριο, στο δημόσιο μητρώο, με αριθμό υπόθεσης AS689

Από το δελτίο τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Επιδόσεις στο εξωτερικό Β έκδοση
Δίκαιο εμπορικών δικαιοπραξιών/Αξιόγραφα-Ασφαλιστικό

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ

ΕΦΗ ΤΖΙΒΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ