logo-print

Έναρξη ισχύος των διατάξεων του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 για δημόσιες συμβάσεις έργων μετά την 1η Ιανουαρίου 2018

Δείτε το έγγραφο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Δ έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΙΚΟΣ

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων Δ έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΙΚΟΣ

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων ενημερώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 379 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 διέπουν τις διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών εκτιμώμενης αξίας ίσης ή ανώτερης των κατώτατων ορίων των άρθρων 5 και 235 του ν. 4412/2016, οι οποίες εκκινούν μετά την 1 Ιανουαρίου 2018.

Μέχρι τότε, οι ως άνω διαφορές συνεχίζουν να διέπονται από τις διατάξεις του ν. 3886/2010.

Ομοίως, για τις διαφορές που αναφύονται από διαδικασίες σύναψης συμβάσεων παραχώρησης έργων και υπηρεσιών, με εκτιμώμενη αξία ίση ή ανώτερη από το κατώτατο όριο του αρ. 1 παρ. 2 περ. α’ του ν. 4413/2016, όπως ισχύει κάθε φορά.

Ως εκ τούτου, για διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Βιβλίο Ι του ν. 4412/2016) και συμβάσεων (Βιβλίο ΙΙ του ν. 4412/2016) έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, άνω των ορίων, οι οποίες εκκινούν, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 61 και 290 του ν. 4412/2016, από την 2 α Ιανουαρίου 2018 και εφεξής, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 έως 374 του ν. 4412/2016, στο π.δ. 39/2017 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της ΑΕΠΠ» (Α’ 64) και στην υπ’ αριθμ. 117384/2017 ΚΥΑ «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του ΕΣΗΔΗΣ» (Β’ 3821).

Δείτε αναλυτικά το έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ εδώ.

Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα - 5η έκδοση καλλιτεχνικό

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Πολιτική Δικονομία Ε έκδοση