logo-print

Ενωσιακή χρηματοδότηση 290 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα για τη διαχείριση του μεταναστευτικού προβλήματος

Το συγκεκριμένο κονδύλιο συνιστά το μεγαλύτερο μέρος ενός ευρύτερου πακέτου έκτακτης οικονομικής βοήθειας της ΕΕ προς τα υπό πίεση κράτη μέλη πρώτης υποδοχής

22/12/2018

22/12/2018

Η επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση με σκοπό την απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα (Golden Visa)

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δικαιοδοσία και Εκτέλεση επί διασυνοριακών ευρπωαϊκών οικογενειακών διαφορών

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος

Την Πέμπτη, 20-12-2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη διάθεση επιπλέον ποσού 305 εκατ. ευρώ ως βοήθεια έκτακτης ανάγκης για τη στήριξη της διαχείρισης της μετανάστευσης και των συνόρων στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Κύπρο και την Κροατία.

Η χρηματοδότηση θα υποστηρίξει τις προσπάθειες για την αύξηση της ικανότητας υποδοχής, την προστασία των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και την ενίσχυση της επιτήρησης των συνόρων και της ικανότητας διαχείρισης.

Η χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης θα χορηγηθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ), και αποτελεί μέρος των 10,8 δισ. € για τη μετανάστευση, τη διαχείριση των συνόρων και την εσωτερική ασφάλεια που έχουν ήδη κινητοποιηθεί από την Επιτροπή για την περίοδο 2014-20.

Ελλάδα

Η Επιτροπή διαθέτει 289 εκατ. για τη στήριξη της διαχείρισης της μετανάστευσης στην Ελλάδα. Η χρηματοδότηση θα κατανεμηθεί ως εξής:

  • Ενοικιαζόμενα καταλύματα και επιδόματα:  190 εκατ. € θα διατεθούν στην Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), ώστε να διασφαλιστεί η δυνατότητα συνέχισης του χρηματοδοτούμενου από την UNHCR προγράμματος υποστήριξης έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση (ESTIA). Το πρόγραμμα ESTIA παρέχει ενοικιαζόμενα καταλύματα έως και για 25.000 αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, καθώς και μηνιαία επιδόματα σε μετρητά έως και για 70.000 άτομα. Η UNHCR θα λάβει επίσης πρόσθετη χρηματοδότηση 5 εκατ. € για να ενισχύσει περαιτέρω την ικανότητα υποδοχής στις νέες ανοικτές εγκαταστάσεις υποδοχής στην ηπειρωτική χώρα, με την παροχή και διανομή 400 προκατασκευασμένων οικίσκων κοντέινερ.
  • Συνθήκες υποδοχής:  61 εκατ. € θα διατεθούν στον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και στο Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF), ώστε να καταστεί δυνατή η συνέχιση των επιτόπιων προγραμμάτων στήριξης σε εγκαταστάσεις υποδοχής στην ηπειρωτική χώρα. Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν την πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη και μη τυπική εκπαίδευση, ειδικές ασφαλείς ζώνες για ασυνόδευτους ανήλικους, καθώς και εκπαίδευση για το επιχειρησιακό προσωπικό.
  • Έρευνα και διάσωση:  33 εκατ. € χορηγούνται στο Λιμενικό Σώμα — Ελληνική Ακτοφυλακή για να υποστηριχθούν οι τρέχουσες δαπάνες των δραστηριοτήτων επίγνωσης των θαλάσσιων ζητημάτων στο Αιγαίο και να συμβάλουν στην εξασφάλιση ασφαλούς αποβίβασης και αποτελεσματικής διεκπεραίωσης ύστερα από επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.
  • Προετοιμασία για τον χειμώνα: Για τη στήριξη των προσπαθειών ετοιμότητας, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) θα λάβει πρόσθετο ποσό 357.000 € για να παράσχει κουβέρτες, χειμερινά πανωφόρια και εξοπλισμό προστασίας για τον χειμώνα στις εγκαταστάσεις υποδοχής των ελληνικών νησιών και της περιοχής του Έβρου.

Η Επιτροπή έχει πλέον διαθέσει στην Ελλάδα χρηματοδότηση πάνω από 2 δισ. € για τη διαχείριση της μετανάστευσης, εκ των οποίων σχεδόν 1,5 δισ. € ήταν έκτακτη χρηματοδοτική στήριξη.

Ιταλία

Η Επιτροπή χορηγεί χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης ύψους 5,3 εκατ. στις ιταλικές αρχές για να συμβάλει στην προστασία των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων στο πλαίσιο της μετανάστευσης. Μέσω ενός πιλοτικού έργου σε εγκαταστάσεις φιλοξενίας αιτούντων άσυλο στην περιφέρεια του Πιεμόντε, η χρηματοδότηση θα χρησιμοποιηθεί για να συμβάλει στον εντοπισμό των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και να τα ενθαρρύνει να κάνουν χρήση της διαθέσιμης στήριξης.

Από την έναρξη της μεταναστευτικής κρίσης, η Επιτροπή έχει διαθέσει περίπου 950 εκατ. για τη στήριξη της διαχείρισης της μετανάστευσης και των συνόρων στην Ιταλία. Η χρηματοδότηση αυτή περιλαμβάνει πάνω από 225 εκατ. € για στήριξη έκτακτης ανάγκης και 724 εκατ. € που έχουν ήδη χορηγηθεί στην Ιταλία στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για την περίοδο 2014-2020.

Κύπρος

Η Επιτροπή χορηγεί 3,1 εκατ. € στην Κύπρο για την αύξηση της ικανότητας υποδοχής και τη μετατροπή του προσωρινού κέντρου έκτακτης ανάγκης «Πουρνάρας» σε πλήρως αυτόνομο κέντρο πρώτης υποδοχής. Η χρηματοδότηση θα διασφαλίζει ότι το κέντρο μπορεί να λειτουργεί ως «υπηρεσία ενιαίας εξυπηρέτησης», σε εικοσιτετράωρη βάση 7 μέρες τη βδομάδα. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα περιλαμβάνουν ιατρικές εξετάσεις, καταχώριση, λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων, έλεγχο, ενημέρωση, καθώς και δυνατότητα υποβολής αίτησης ασύλου.

Η βοήθεια έκτακτης ανάγκης αποτελεί μέρος των προσπαθειών της Επιτροπής να ενισχύσει τη στήριξη της διαχείρισης της μετανάστευσης για την Κύπρο, ύστερα από τη σημαντική αύξηση του αριθμού αφίξεων στη χώρα κατά τη διάρκεια του 2018. Η νέα χρηματοδότηση προστίθεται στα 40 εκατ. € περίπου που έχουν διατεθεί για τη διαχείριση της μετανάστευσης κατά την περίοδο 2014-2020 και στη χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης ύψους σχεδόν 1 εκατ. € που χορηγήθηκε για τη μετανάστευση το 2014. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο τοποθετεί επί του παρόντος 29 χειριστές υποθέσεων για να υποστηρίξουν την Κύπρο στην εκκαθάριση των συσσωρευμένων αιτήσεων ασύλου, λόγω του αυξημένου αριθμού αφίξεων τα τελευταία χρόνια.

Κροατία

Η Επιτροπή χορηγεί 6,8 εκατ. στην Κροατία για να συμβάλει στην ενίσχυση της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ. Η χρηματοδότηση θα βοηθήσει στην ενίσχυση της επιτήρησης των συνόρων και της ικανότητας επιβολής του νόμου, καλύπτοντας τις επιχειρησιακές δαπάνες 10 μεθοριακών αστυνομικών σταθμών μέσω της παροχής ημερησίων αποζημιώσεων, υπερωριακής αποζημίωσης και εξοπλισμού. Θα εφαρμοστεί ένας εποπτικός μηχανισμός για να εξασφαλιστεί ότι όλα τα μέτρα που λαμβάνονται στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ είναι αναλογικά και σε πλήρη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα και το δίκαιο ασύλου της ΕΕ.

Με το κονδύλιο αυτό, η συνολική χρηματοδότηση έκτακτης ανάγκης για τη διαχείριση της μετανάστευσης και των συνόρων που έχει διατεθεί από την Επιτροπή στην Κροατία ανέρχεται σε περίπου 23,2 εκατ. €, η οποία προστίθεται στα περίπου 108 εκατ. € που έχουν διατεθεί στην Κροατία στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για την περίοδο 2014-2020.

Δήλωση

Ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε σχετικά: «Η Επιτροπή δεσμεύεται να συνεχίσει να στηρίζει τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν μεταναστευτική πίεση. Το επιπλέον ποσό 305 εκατ. € που χορηγήθηκε αυτή την εβδομάδα σε διάφορες χώρες θα καλύψει επείγουσες ανάγκες, εξασφαλίζοντας κατάλληλη στέγαση και πρόσβαση σε τροφή και νερό για τους νεοαφικνούμενους, ασφάλεια και προστασία για τους πλέον ευάλωτους και ενίσχυση των ελέγχων στα σύνορα, όπου χρειάζεται.»

Ιστορικό

Η επιχειρησιακή και οικονομική στήριξη της ΕΕ στοχεύει στην αντιμετώπιση από τα κράτη μέλη της πρόκλησης της μετανάστευσης από το 2015 μέχρι σήμερα.

Η στήριξη της ΕΕ περιλάμβανε άνευ προηγουμένου οικονομική στήριξη προς τους εταίρους από τον προϋπολογισμό της ΕΕ — όχι μόνο προς τις εθνικές αρχές, αλλά και προς τους διεθνείς οργανισμούς και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Από τα αρχικά κονδύλια για την περίοδο 2014-20 ύψους 6,9 δισ. € για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ - μηχανισμοί για τα Σύνορα και την Αστυνομία), κινητοποιήθηκαν επιπλέον 3,9 δισ. €, φτάνοντας τα 10,8 δισ. € για τη μετανάστευση, τη διαχείριση των συνόρων και την εσωτερική ασφάλεια.

Επιπλέον, αντλώντας διδάγματα από την προηγούμενη εμπειρία και δεδομένου ότι η διαχείριση της μετανάστευσης και των συνόρων θα συνεχίσει να αποτελεί πρόκληση για το μέλλον, η Επιτροπή πρότεινε επίσης να ενισχυθεί σημαντικά η χρηματοδότηση για τη διαχείριση της μετανάστευσης και των συνόρων στο πλαίσιο του επόμενου προϋπολογισμού της ΕΕ, από το 2021 έως το 2027.

Το μέτρο απόδειξης στην πιθανολόγηση ΕΠολΔ 30
Η παραγραφή των εγκλημάτων στο ουσιαστικό ποινικό δίκαιο

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

send