logo-print

Επιστροφή χρημάτων σε καταναλωτή για χρέωση επιπρόσθετης αποσκευής σε αεροπορικό ταξίδι (ΣτΚ)

Ελλιπής ενημέρωση για την τιμολόγηση της υπηρεσίας επιπρόσθετης αποσκευής

02/07/2017

16/11/2017

Sakkoulas Online A1

Sakkoulas Online A1

Sakkoulas Online A3

Sakkoulas Online A3

Αποδεκτή έγινε έγγραφη σύσταση του Συνηγόρου σχετικά με χρέωση επιπρόσθετης αποσκευής σε ταξίδι με συνεργαζόμενο αερομεταφορέα.

Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης, καταναλωτής κατήγγειλε ότι προέβη σε κράτηση αεροπορικού εισιτηρίου από την ηλεκτρονική σελίδα αεροπορικής εταιρείας με τόπο αναχώρησης τη Νίκαια (Γαλλία) και τελικό προορισμό την Αθήνα, μέσω Βρυξελλών.

Το σκέλος της πτήσης από Νίκαια-Βρυξέλλες πραγματοποιείτο από συνεργαζόμενη εταιρεία της καταγγελλόμενης επιχείρησης, ενώ το δεύτερο σκέλος του ταξιδιού (Βρυξέλλες-Αθήνα) εκτελείτο από την καταγγελλόμενη εταιρία, εκδόθηκε δε ενιαίο εισιτήριο.

Εξαιτίας του γεγονότος ότι επιθυμούσε να αγοράσει επιπρόσθετη αποσκευή, ο καταναλωτής επισκέφθηκε τον σχετικό σύνδεσμο του ιστότοπου της καταγγελόμενης, όπου αναφέρονταν οι χρεώσεις για τις επιπλέον αποσκευές και, αφού διαπίστωσε ότι η αναγραφόμενη τιμή για τη διαδικτυακή αγορά της ανέρχονταν στο ποσό των 30 ευρώ για το σύνολο της διαδρομής, συνήγαγε το συμπέρασμα ότι το ως άνω ποσό είναι το τελικώς οφειλόμενο για την υπηρεσία της επιπρόσθετης αποσκευής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική του ως άνω αερομεταφορέα, η χρέωση επιπρόσθετης αποσκευής, εφόσον η συναλλαγή πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, είναι φθηνότερη έως και ..% από την αντίστοιχη που ισχύει, σε περίπτωση που η συναλλαγή πραγματοποιείτο στο αεροδρόμιο.

Ωστόσο, κατά την προσπάθειά του να πραγματοποιήσει τη συναλλαγή για την επιπλέον αποσκευή, ο καταναλωτής διαπίστωσε ότι αυτή δεν μπορούσε να εκτελεσθεί, ενώ, ταυτόχρονα, έλαβε μήνυμα, το οποίο τον κατηύθυνε να επικοινωνήσει με το τηλεφωνικό κέντρο της αναφερόμενης εταιρείας.

Καλώντας, ενημερώθηκε από το κέντρο εξυπηρέτησης της καταγγελόμενης ότι η αγορά της υπηρεσίας επιπρόσθετης αποσκευής για ταξίδι με συνεργαζόμενους αερομεταφορείς δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο στο αεροδρόμιο, ενώ, κατά τους ισχυρισμούς του καταναλωτή, του δηλώθηκε άγνοια για το κόστος της επιπρόσθετης αυτής υπηρεσίας, ενώ δεν ενημερώθηκε για το με βάση ποιόν τιμοκατάλογο θα γίνει η χρέωση της υπηρεσίας (αν θα ισχύσει, δηλαδή, ο τιμοκατάλογος της αναφερόμενης ή της συνεργαζόμενης με αυτήν εταιρείας) και οι συνακόλουθες εκπτώσεις που κάθε εταιρεία τυχόν παρέχει, συνεπεία του γεγονότος ότι αγοράζει την υπηρεσία αυτή από τη συνεργαζόμενη εταιρεία και όχι από την καταγγελόμενη. Όταν ο καταναλωτής προσήλθε στο αεροδρόμιο της Νίκαιας, την 16η Δεκεμβρίου 2015, χρεώθηκε από το συνεργαζόμενο αερομεταφορέα για την ως άνω συναλλαγή με το ποσό των 75 ευρώ.

Όπως προαναφέρθηκε, ο καταναλωτής ισχυρίζεται ότι δεν ενημερώθηκε ποτέ (ούτε από το τηλεφωνικό κέντρο), παρά τις σχετικές ερωτήσεις του, για τη διαφορετική τιμολόγηση των επιπλέον αποσκευών που συνεπάγεται η χρέωση της παροχής της υπηρεσίας με βάση τον τιμοκατάλογο της συνεργαζόμενης και όχι με βάση τον τιμοκατάλογο της αναφερόμενης εταιρείας, και, συνακόλουθα, για τη μη εφαρμογή της έκπτωσης που η αναφερόμενη προσφέρει για ηλεκτρονικές κρατήσεις, με αποτέλεσμα να υποστεί περιουσιακή ζημία ύψους 45 ευρώ.

Όπως επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ο Συνήγορος στη σύστασή του, η αναφερόμενη αεροπορική εταιρεία φαίνεται ότι δεν εκπλήρωσε πλήρως την υποχρέωσή της για έγκαιρη, διαφανή και σαφή ενημέρωση του επιβάτη σχετικά με τις ισχύουσες χρεώσεις για τη μεταφορά πρόσθετων αποσκευών και, μάλιστα, κατά τον χρόνο της κράτησης, όπως η υποχρέωση αυτή προσδιορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων με τις διατάξεις του άρθρου 3α παρ. 3 περ. ια' σε συνδυασμό με το άρθρο 3δ παρ. 2 και το άρθρο 3 β παρ. 1 περ. ε' του ν. 2251/1994.

Το συμπέρασμα αυτό ενισχύεται και από τις απαιτήσεις σαφήνειας και διαφάνειας βάσει του άρθρου 23 παρ. 1 εδάφιο τελευταίο του Κανονισμού 1008/2008, οι οποίες, όπως προαναφέρθηκε, ισχύουν για όλες τις προαιρετικές επιπρόσθετες τιμολογήσεις, όπως είναι το ύψος της επιπλέον χρέωσης για την υπηρεσία επιπρόσθετης αποσκευής, ανεξαρτήτως εάν η συμπληρωματική υπηρεσία παρέχεται από τον ίδιο τον αερομεταφορέα, μέσω της ιστοσελίδας του οποίου γίνεται η κράτηση, ή από τρίτο πάροχο, ώστε να μην καταστρατηγείται ο σκοπός της ενιαίας προστασίας του καταναλωτή.

Παράλληλα, ο καταναλωτής δεν ενημερώνεται κατά τρόπο σαφή και κατανοητό εκ των προτέρων (κατά τον χρόνο της ηλεκτρονικής κράτησης) ότι, στην περίπτωση των πτήσεων που εκτελούνται μέσω συνεργαζόμενων εταιρειών, για υπηρεσία επιπρόσθετων αποσκευών που αγοράζεται στο αεροδρόμιο, ισχύει η τιμολόγηση της συνεργαζόμενης εταιρείας και όχι η δική της, διευκρινίζοντας, παράλληλα, ότι οι εκπτώσεις και οι προσφορές που παρέχονται για την προαγορά επιπλέον αποσκευών από την ηλεκτρονική της σελίδα δεν ισχύουν στα ταξίδια με συνεργαζόμενους αερομεταφορείς. 

Δείτε αναλυτικά τη σύσταση στο synigoroskatanaloti.gr

Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα - Κατ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
 

Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα - 5η έκδοση καλλιτεχνικό

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ