logo-print

EUIPO: Πώς αντιλαμβάνονται οι πολίτες της ΕΕ τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας;

30/11/2020

30/11/2020

Βασικά Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου

ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Δίκαιο της πληροφορικής Δ

ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO) δημοσίευσε νέα μελέτη στις 24.11.2020 με τίτλο «Ευρωπαίοι Πολίτες και Διανοητική Ιδιοκτησία: Αντίληψη, Ευαισθητοποίηση και Συμπεριφορά» (European Citizens and Intellectual Property: Perception, Awareness and Behaviour 2020), συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με την στάση των Ευρωπαίων πολιτών απέναντι στα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΙ), το βαθμό στον οποίο αυτά τα δικαιώματα γίνονται σεβαστά και την αντίληψη που επικρατεί για αυτά τα δικαιώματα στο σύνολό τους.

Πιο συγκεκριμένα η μελέτη αποτελεί ένα εργαλείο παρακολούθησης της κοινής γνώμης σχετικά με:

  • Γενικές γνώσεις και αντιλήψεις για τη ΔΙ
  • Ευαισθητοποίηση για την αξία της ΔΙ και τη ζημία που προκαλείται από τις παραβιάσεις της
  • Παραποιημένα προϊόντα και πειρατικό διαδικτυακό περιεχόμενο και οι λόγοι αγοράς και χρήσης (ή μη αγοράς και χρήσης αυτών) αυτών
  • Διαθεσιμότητα και ποιότητα νόμιμου διαδικτυακού περιεχομένου στην ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο

Η τρίτη έκδοση της εν λόγω μελέτης (οι προηγούμενες το 2013 και το 2017) επιβεβαιώνει ότι η συντριπτική πλειονότητα των Ευρωπαίων πολιτών συμφωνεί πως είναι σημαντικό να προστατεύονται τα δικαιώματα ΔΙ και να αμείβονται για την εργασία τους όσοι επενδύουν χρόνο και χρήμα στην καινοτομία.

Επίσης, υπάρχει μία ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση στον σεβασμό για καλλιτέχνες και δημιουργούς και οι πολίτες σταδιακά αποκτούν καλύτερη κατανόηση των δικαιωμάτων ΔΙ, κάτι που αποτελεί σημαντικό εύρημα, δεδομένου ότι όσοι κατανοούν τα δικαιώματα ΔΙ είναι λιγότερο πιθανό να τα παραβιάσουν ηθελημένα.

Όπως και στις προηγούμενες εκδόσεις, η παρούσα πανευρωπαϊκή μελέτη επιβεβαιώνει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών συμφωνεί ότι είναι σημαντικό για όσους επενδύουν χρόνο και χρήμα στην καινοτομία να μπορούν να προστατεύουν τα δικαιώματά τους και να αμείβονται για την εργασία τους.

Αυτή τη φορά παρατηρείται ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση στην πεποίθηση αυτή σε σχέση με τους καλλιτέχνες και τους δημιουργούς. Επιπλέον, οι πολίτες δηλώνουν σταδιακά ότι γνωρίζουν καλύτερα τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, γεγονός που αποτελεί σημαντική διαπίστωση, καθώς από τα στοιχεία αποδεικνύεται ότι όσοι γνωρίζουν καλύτερα τα δικαιώματα αυτά είναι λιγότερο πιθανό να τα παραβιάσουν από πρόθεση.

Σημειώθηκε μια ελαφρά μείωση από 7% σε 5% για την εκ προθέσεως αγορά προϊόντων παραποίησης/απομίμησης και από 10% σε 8% για την εκ προθέσεως πειρατεία. Οι νέοι εξακολουθούν να αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα που αγοράζει προϊόντα παραποίησης/απομίμησης και μεταφορτώνει αρχεία παράνομα, γεγονός που δείχνει ότι πρέπει να καταβληθούν ακόμα μεγαλύτερες προσπάθειες, ιδίως επειδή η εν λόγω ομάδα περιλαμβάνει τους μεγαλύτερους χρήστες του διαδικτύου. Ταυτόχρονα, η τάση σύμφωνα με την οποία η αγορά προϊόντων παραποίησης/απομίμησης θεωρείται επιβλαβής για την εικόνα των πολιτών εξακολουθεί να αυξάνεται – από 12% σε 17% στην τρέχουσα μελέτη.

Παρότι η μελέτη δεν εξετάζει τους λόγους για τους οποίους τα προϊόντα παραποίησης/απομίμησης αντιμετωπίζονται πλέον όλο και πιο αρνητικά, η τάση αυτή είναι πιθανό να ενισχύεται από την αντίδραση του κοινού κατά των πλαστών φαρμάκων και των μέσων ατομικής προστασίας κατά τη διάρκεια της κρίσης του Covid-19.

Όσον αφορά τις μεταφορτώσεις (λήψεις), οι πολίτες είναι πλέον πιο πρόθυμοι να πληρώσουν για νόμιμο περιεχόμενο, ιδίως εάν αυτό διατίθεται σε λογική τιμή. Μέρος αυτής της αλλαγής μπορεί να συνδέεται με την αύξηση της διαθεσιμότητας νόμιμων πηγών. Οι άνθρωποι πληρώνουν περισσότερα για νόμιμο περιεχόμενο καθώς βελτιώνεται η ποιότητα και η ποικιλία. Ελέγχουν επίσης συχνότερα εάν οι ιστότοποι που χρησιμοποιούν είναι νόμιμοι ή όχι.

Οι αλλαγές αυτές, καθώς και οι λόγοι που τις υπαγορεύουν, αξίζει να μελετηθούν διεξοδικά και η παρούσα επικαιροποιημένη έκθεση θα εξακολουθήσει να αποτελεί σημαντική πηγή για τους ερευνητές, τους επαγγελματίες στον τομέα των ΔΔΙ , καθώς και για τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής.

Τα στοιχεία που θα προκύψουν θα βοηθήσουν τους ενδιαφερόμενους σε εθνικό επίπεδο να καταπολεμήσουν το έγκλημα στον τομέα της διανοητικής ιδιοκτησίας και θα παράσχουν ένα σημείο αναφοράς για τη διαμόρφωση μελλοντικών στρατηγικών ευαισθητοποίησης του κοινού για το EUIPO και την ΕΕ γενικότερα.

Για τη μελέτη πατήστε εδώ.

Για την περίληψη στα ελληνικά πατήστε εδώ.

Για infographics πατήστε εδώ

Η επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση με σκοπό την απόκτηση άδειας διαμονής στην Ελλάδα (Golden Visa)

ΣΠΗΛΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εμπράγματο Δίκαιο

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

send