logo-print

Ευρωκοινοβούλιο για κράτος δικαίου στην Ουγγαρία: Επικρατεί “υβριδικό καθεστώς εκλογικής απολυταρχίας”

Ευρωβουλευτές: “Λόγω της αδράνειας της ΕΕ, η Ουγγαρία δεν είναι πλέον δημοκρατία - Να εφαρμοστεί άμεσα ο μηχανισμός δημοσιονομικής αιρεσιμότητας”

16/09/2022

16/09/2022

Πολιτειολογία
Το εφαρμοστέο δίκαιο ως προς τις έννομες συνέπειες των δικαστικών αποφάσεων - Μελέτες ΕΡΜΕΚ Νο 11

Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος

  • Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί σε τέτοιο βαθμό που η Ουγγαρία έχει μεταφορφωθεί σε «εκλογική απολυταρχία»
  • Η αδράνεια της ΕΕ επιδείνωσε την οπισθοδρόμηση
  • Τα κονδύλια ανάκαμψης θα πρέπει να παρακρατηθούν έως ότου η χώρα συμμορφωθεί με τις συστάσεις και τις δικαστικές αποφάσεις της ΕΕ
  • Περαιτέρω έλλειψη προόδου στη διαδικασία του άρθρου 7 θα ισοδυναμούσε με παραβίαση του κράτους δικαίου από το Συμβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) καταδικάζει τις «σκόπιμες και συστηματικές προσπάθειες της ουγγρικής κυβέρνησης» να υπονομεύσει τις ευρωπαϊκές αξίες και απαιτεί αποτελέσματα στη διαδικασία του άρθρου 7 ΣΕΕ.

Η έλλειψη αποφασιστικής δράσης της ΕΕ έχει συμβάλει στην εμφάνιση ενός «υβριδικού καθεστώτος εκλογικής απολυταρχίας», δηλαδή ενός πολιτειακού συστήματος στο οποίο διεξάγονται εκλογές βάσει συντάγματος, αλλά απουσιάζει ο σεβασμός των δημοκρατικών κανόνων και προτύπων, τονίζουν οι ευρωβουλευτές.

Η έκθεση που εγκρίθηκε την Πέμπτη, 15-09-2022, από την Ολομέλεια του ΕΚ με 433 ψήφους υπέρ, 123 κατά και 28 αποχές, επικαιροποιεί αυτήν με την οποία το Κοινοβούλιο ενεργοποίησε τη διαδικασία του άρθρου 7 το 2018, πραγματοποιώντας μια ολοκληρωμένη ανασκόπηση των εξελίξεων στους 12 προβληματικούς τομείς που έχει αναδείξει το ΕΚ στο παρελθόν. 

Με τον τρόπο αυτό, γίνεται φανερός ο τρόπος με τον οποίο οι αξίες που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, επιδεινώθηκαν περαιτέρω στην Ουγγαρία από το 2018, μέσω των «εσκεμμένων και συστηματικών προσπαθειών της κυβέρνησης», και επιδεινώθηκαν από την αδράνεια της ΕΕ.

Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να δράσουν, αλλά και λογοδοτήσουν αν χρειαστεί

Το Κοινοβούλιο εκφράζει τη λύπη του για την αδυναμία του Συμβουλίου να σημειώσει ουσιαστική πρόοδο όσον αφορά την αντιμετώπιση της οπισθοδρόμησης της δημοκρατίας. Οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι το άρθρο 7(1) ΣΕΕ δεν απαιτεί ομοφωνία μεταξύ των κρατών μελών για τον εντοπισμό σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης των αξιών της ΕΕ, ούτε για την έκδοση συγκεκριμένων συστάσεων και προθεσμιών. Υποστηρίζουν ως εκ τούτου ότι οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση στην εφαρμογή των κανόνων του άρθρου 7 για την προστασία των αξιών της ΕΕ στην Ουγγαρία θα ισοδυναμούσε με παραβίαση της αρχής του κράτους δικαίου από το ίδιο το Συμβούλιο.

Το Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της και, ειδικότερα, τον κανονισμό για τη δημοσιονομική αιρεσιμότητα. Σε μια περίοδο κατά την οποία οι ευρωπαϊκές αξίες απειλούνται ιδιαίτερα από τον ρωσικό πόλεμο κατά της Ουκρανίας και τις ενέργειές της κατά της ΕΕ, καλούν επίσης την Επιτροπή:

  • να μην εγκρίνει το ουγγρικό σχέδιο ανάκμψης έως ότου η Ουγγαρία συμμορφωθεί πλήρως με όλες τις σχετικές συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και εφαρμόσει όλες τις σχετικές αποφάσεις του Δικαστηρίου της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
  • να αποκλείσει από τη χρηματοδότηση εκείνα τα προγράμματα συνοχής που συμβάλλουν στην κατάχρηση κονδυλίων της ΕΕ ή σε παραβιάσεις του κράτους δικαίου
  • να εφαρμόσει αυστηρότερα τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων και τον δημοσιονομικό κανονισμό, για την αντιμετώπιση τυχόν κατάχρησης κονδυλίων της ΕΕ με πολιτικά κίνητρα.

Η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, η διαφθορά και οι ανθρώπινες ελευθερίες συνεχίζουν να προβληματίζουν

Τέσσερα χρόνια μετά την έκθεση που ξεκίνησε τη διαδικασία του άρθρου 7, οι ευρωβουλευτές εξακολουθούν να ανησυχούν για διάφορους τομείς πολιτικής που αφορούν τη δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ουγγαρία. Μεταξύ αυτών είναι η λειτουργία του συνταγματικού και εκλογικού συστήματος, η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, η διαφθορά και οι συγκρούσεις συμφερόντων, όπως και η ελευθερία της έκφρασης, συμπεριλαμβανομένης της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης. Η ακαδημαϊκή ελευθερία, η θρησκευτική ελευθερία, η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ+, των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, καθώς και των μεταναστών, των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων, προβληματίζουν επίσης το Κοινοβούλιο.

Δήλωση

Η Gwendoline Delbos-Corfield (Ομάδα των Πρασίνων/Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία, Γαλλία), εισηγήτρια του Κοινοβουλίου για την κατάσταση στην Ουγγαρία, δήλωσε τα εξής: «Τα συμπεράσματα της παρούσας έκθεσης είναι σαφή και αμετάκλητα: η Ουγγαρία δεν είναι πλέον δημοκρατία. Ήταν πιο επείγον από ποτέ το Κοινοβούλιο να λάβει αυτή τη στάση, λαμβάνοντας υπόψη τον ανησυχητικό ρυθμό με τον οποίο το κράτος δικαίου οπισθοχωρεί στην Ουγγαρία. Πέρα από την αναγνώριση της αυταρχικής στρατηγικής του κυβερνώντος κόμματος Fidesz, η ευρεία πλειοψηφία των ευρωβουλευτών που υποστηρίζουν αυτή τη θέση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι άνευ προηγουμένου. Αυτό θα πρέπει να αφυπνίσει το Συμβούλιο και την Επιτροπή.»

Συνταγματικό Δίκαιο - Γ έκδοση

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΩΣΤΑΣ ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ

Ποινικός Κώδικας και Κώδικας Ποινικής Δικονομίας - Δ έκδοση

ΣΕΒΑΣΤΙΔΗΣ Χ.

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send