logo-print

Το Ευρωκοινοβούλιο ζητεί να συμμετάσχει πιο ενεργά στις διαδικασίες για την κατάσταση του κράτους δικαίου σε Ουγγαρία και Πολωνία

Ευρωβουλευτές: «Η αδυναμία του Συμβουλίου να αξιοποιήσει αποτελεσματικά το άρθρο 7 της Συνθήκης υπονομεύει τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες και την αξιοπιστία της Ένωσης στο σύνολό της»

21/01/2020

Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος

  • Χρειάζονται τακτικές και δομημένες ακροάσεις των κυβερνήσεων, καθώς και συγκεκριμένες προτάσεις από το Συμβούλιο
  • Το ΕΚ ζητά να προσκληθεί επίσημα στις ακροάσεις
  • Κάλεσμα για μόνιμο μηχανισμό της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα

Παρά τις συζητήσεις της ΕΕ με την Πολωνία και την Ουγγαρία δεν έχει υπάρξει σημαντική πρόοδος ως προς το σεβασμό των ιδρυτικών αρχών της ΕΕ σε αυτές τις χώρες, προειδοποιεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Στο ψήφισμα που υιοθετήθηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) την Πέμπτη, 16-01-2020, με 446 ψήφους υπέρ, 178 κατά και 41 αποχές, οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι εκθέσεις και δηλώσεις της Επιτροπής, του ΟΗΕ, του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και του Συμβουλίου της Ευρώπης δείχνουν πως «η κατάσταση τόσο στην Πολωνία όσο και στην Ουγγαρία έχει επιδεινωθεί από την έναρξη ισχύος του άρθρου 7(1)».

Αναφέρουν επίσης ότι οι ακροάσεις στο Συμβούλιο στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 7 ΣΕΕ δεν είναι ούτε τακτικές ούτε δομημένες και καλούν το Συμβούλιο να απευθύνει συγκεκριμένες προτάσεις προς τις εν λόγω χώρες, συμπεριλαμβανομένων σχετικών διοριών, για να διασφαλιστεί ο σεβασμός προς το Δίκαιο της ΕΕ.

«Η αδυναμία του Συμβουλίου να αξιοποιήσει αποτελεσματικά το άρθρο 7 συνεχίζει να υπονομεύει την ακεραιότητα των κοινών ευρωπαϊκών αξιών, της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και της αξιοπιστίας της Ένωσης στο σύνολό της», σύμφωνα με το ΕΚ.

Το κείμενο παροτρύνει επίσης την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα για να προλάβει τον σαφή κίνδυνο σοβαρής παραβίασης των αξιών στις οποίες βασίζεται η Ένωση, ιδίως τις ταχείες διαδικασίες σε περιπτώσεις διαπιστωμένων παραβάσεων και τις αιτήσεις προς το Δικαστήριο για τη λήψη προσωρινών μέτρων.

Ο ρόλος του ΕΚ στο πλαίσιο των ακροάσεων σύμφωνα με το Άρθρο 7

Οι ευρωβουλευτές καταδικάζουν το γεγονός ότι δεν τους έχει επιτραπεί να συμμετάσχουν στις ακροάσεις, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έθεσε σε κίνηση τη διαδικασία όσον αφορά την Ουγγαρία. Επιμένουν ότι το ΕΚ θα πρέπει να έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει την αιτιολογημένη πρότασή του στο Συμβούλιο.

Μηχανισμός της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα

Το ψήφισμα τονίζει επίσης την «άμεση ανάγκη» για ένα μηχανισμό της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα σύμφωνα με την υφιστάμενη πρόταση του ΕΚ. Θα πρέπει να πραγματοποιείται ετήσια ανεξάρτητη, τεκμηριωμένη, και χωρίς διακρίσεις ισότιμη αξιολόγηση της συμμόρφωσης όλων των κρατών μελών της ΕΕ με τις αξίες του άρθρου 2 ΣΕΕ.

Σχετικές πληροφορίες

Τον Σεπτέμβριο του 2018, το Κοινοβούλιο ζήτησε από το Συμβούλιο να αναλάβει δράση για να εμποδίσει τις ουγγρικές αρχές από το να παραβιάσουν τις ιδρυτικές αξίες της ΕΕ. Οι ευρωβουλευτές ανησυχούσαν κυρίως για την ανεξαρτησία των δικαστικών αρχών, την ελευθερία της έκφρασης, τη διαφθορά, τα δικαιώματα των μειονοτήτων και την κατάσταση των μεταναστών και των προσφύγων.

Όσον αφορά την Πολωνία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητήσει την ανάληψη δράσης από το Δεκέμβριο του 2017 λόγω ανησυχιών για την ανεξαρτησία του δικαστικού σώματος. Σε ψήφισμα που υιοθετήθηκε το Μάρτιο του 2018, το Κοινοβούλιο συμφώνησε με την Επιτροπή όσον αφορά τους κινδύνους που διατρέχει το κράτος δικαίου στην Πολωνία.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 ΣΕΕ, το Συμβούλιο μπορεί να διαπιστώσει την ύπαρξη σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης των αξιών της ΕΕ σε κάποια χώρα. Πριν την κατάληξη αυτή, οι υπουργοί της ΕΕ θα πρέπει να ακούσουν τις απόψεις των σχετικών εθνικών αρχών.

Οι υπουργοί των κρατών-μελών της ΕΕ έχουν πραγματοποιήσει δύο ακροάσεις με την ουγγρική κυβέρνηση επί αυτού του θέματος, τον Σεπτέμβριο του 2019 και τον Δεκέμβριο του 2019. Οι αρχές της Πολωνίας έχουν υπεραμυνθεί των θέσεών τους ενώπιον του Συμβουλίου σε τρεις διαφορετικές περιστάσεις, μεταξύ Ιουνίου και Δεκεμβρίου 2018

Σύνδεση στο Lawspot

Enter your e-mail address or username.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
logo

Δεν έχετε λογαριασμό;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Lawspot ανεξαρτήτως ιδιότητας, ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή και απλός χρήστης, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Αν είστε δικηγόρος, με την εγγραφή σας στο Lawspot.gr κερδίζετε σημαντικά οφέλη. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.

send