logo-print

ΦΠΑ: Υποχρεωτικά στο 15% ο κατώτατος κανονικός συντελεστής

Εγκρίθηκε η νέα οδηγία για τον ΦΠΑ - Μέτρα και για την αντιμετώπιση της ενδοκοινοτικής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ

26/06/2018

26/06/2018

Η φορολογική ενημερότητα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ​

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΣΟΣ

H ένωση δικαίου

ΙΩΑΝΝΗ ΣΑΡΜΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσε οδηγία με την οποία διατηρείται και μονιμοποιείται ο κατώτατος κανονικός συντελεστής 15% ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο, ο ελάχιστος κανονικός συντελεστής αποτρέπει την υπερβολική απόκλιση των συντελεστών ΦΠΑ στα κράτη μέλη.

Αυτό εξαλείφει τον κίνδυνο στρεβλώσεων του ανταγωνισμού μέσω χαμηλότερων συντελεστών ΦΠΑ που θα έχουν αντίκτυπο στις διασυνοριακές συναλλαγές και το εμπόριο.

Ο κατώτατος συντελεστής 15% έχει διατηρηθεί μέχρι σήμερα σε προσωρινή βάση, με τους κανόνες ΦΠΑ για την ενιαία αγορά της ΕΕ να εφαρμόζονται για πρώτη φορά το 1993.

Παρατάθηκε για τελευταία φορά τον Μάιο του 2016 για δύο χρόνια και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τη θέσπιση νέων εργαλείων για την καταπολέμηση της απάτης στην ΕΕ

Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα από τα κράτη μέλη της ΕΕ σχετικά με νέα εργαλεία για την κάλυψη των κενών του ενωσιακού συστήματος φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). Οι υφιστάμενες ασυνέπειες μπορούν να οδηγήσουν σε ευρείας κλίμακας απάτη στον τομέα του ΦΠΑ και να προκαλέσουν ετήσιες απώλειες εσόδων ύψους 50 δισ. ευρώ στους εθνικούς προϋπολογισμούς των κρατών μελών της ΕΕ.

Τα νέα μέτρα που προτάθηκαν από την Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2017 αποσκοπούν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των κρατών μελών, έτσι ώστε να μπορούν να ανταλλάσσουν περισσότερες πληροφορίες και να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών φορολογικών αρχών και των αρχών επιβολής του νόμου. Όταν τα μέτρα τεθούν σε ισχύ, τα κράτη μέλη θα μπορούν να ανταλλάσσουν περισσότερες σχετικές πληροφορίες και να συνεργάζονται στενότερα για την καταπολέμηση των εγκληματικών και των τρομοκρατικών οργανώσεων.

Οι νέοι κανόνες θα ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα την απάτη στον τομέα του ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής απάτης. Θα γίνεται μεγαλύτερη χρήση πληροφοριακών συστημάτων, τα οποία θα αντικαταστήσουν τη διά χειρός επεξεργασία των δεδομένων. Τα στοιχεία σχετικά με τον ΦΠΑ και οι πληροφορίες ασφάλειας σχετικά με τις οργανωμένες συμμορίες που εμπλέκονται στις πλέον σοβαρές υποθέσεις απάτης στον τομέα του ΦΠΑ θα ανταλλάσσονται πλέον συστηματικά με τους ενωσιακούς φορείς επιβολής. Τέλος, η βελτίωση του συντονισμού των ερευνών μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων και των αρχών επιβολής του νόμου σε εθνικό και σε ενωσιακό επίπεδο θα διασφαλίσει τον ταχύτερο και αποτελεσματικότερο εντοπισμό και την αντιμετώπιση αυτής της ταχέως εξελισσόμενης εγκληματικής δραστηριότητας. Τα νέα μέτρα θα δώσουν σημαντική ώθηση στην ικανότητά μας να εντοπίζουμε και να πατάσσουμε όσους διαπράττουν απάτη και εγκληματούν υφαρπάζοντας φορολογικά έσοδα για ίδιο όφελος.

Επόμενα βήματα

Οι νέοι κανόνες συνεργασίας θα δημοσιευτούν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και θα τεθούν σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή τους. Δεδομένου ότι η υλοποίηση της αυτόματης πρόσβασης στις πληροφορίες που συγκεντρώνουν οι τελωνειακές αρχές και στις άδειες κυκλοφορίας οχημάτων θα απαιτήσει νέες τεχνολογικές εξελίξεις, η εφαρμογή των κανόνων μετατίθεται για την 1 Ιανουαρίου 2020.

Ιστορικό

Τα προτεινόμενα μέτρα αποτελούν συνέχεια των προτάσεων της Επιτροπής για βαθειά μεταρρύθμιση του ενωσιακού συστήματος ΦΠΑ που παρουσιάστηκαν τον Οκτώβριο του 2017, καθώς και του σχεδίου δράσης για τον ΦΠΑ προς έναν ενιαίο χώρο ΦΠΑ στην ΕΕ, που παρουσιάστηκε τον Απρίλιο του 2016.

Το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ενιαία αγορά της Ευρώπης. Ο ΦΠΑ αποτελεί σημαντική και αυξανόμενη πηγή εσόδων στην ΕΕ, έχοντας ξεπεράσει το 1 τρισ. EUR το 2015, ποσό που αντιστοιχεί στο 7 % του ΑΕΠ της ΕΕ. Ένας από τους ιδίους πόρους της ΕΕ βασίζεται επίσης στον ΦΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ε&Α σχετικά με τα νέα εργαλεία για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ

Σχέδιο δράσης για τον ΦΠΑ - Προς έναν ενιαίο χώρο ΦΠΑ στην ΕΕ

Δελτίο Τύπου σχετικά με τη μεταρρύθμιση των κανόνων της ΕΕ περί ΦΠΑ

Ε&Α σχετικά με τη μεταρρύθμιση των κανόνων της ΕΕ περί ΦΠΑ

Ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τη μεταρρύθμιση των κανόνων της ΕΕ περί ΦΠΑ

To Δελτίο τύπου στον ιστότοπο της ΕΕ (Press Release in English)

Από τον πολιτικώς ενάγοντα στον παριστάμενο για την υποστήριξη της κατηγορίας

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αγωγή περί κλήρου
send