∆ιαγραφή οφειλής από µισθώµατα που εκχωρήθηκαν στο Δηµόσιο

Μετά από παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

07/12/2018

08/12/2018

Ο Συνήγορος εξέτασε αίτηµα ενδιαφερόµενης για τη διαγραφή βεβαιωµένης οφειλής εις βάρος της από µισθώµατα, τα οποία εκχωρήθηκαν από τον εκµισθωτή στη Δ.Ο.Υ., βάσει της δήλωσης εκχώρησης αυτού.

Το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο κατά το κρίσιµο χρονικό διάστηµα προέβλεπε ότι, σε περίπτωση εισοδηµάτων από εκµίσθωση ακινήτων που δεν έχουν εισπραχθεί από το δικαιούχο, επιτρέπεται αυτά να εκχωρούνται στο Δηµόσιο.

Η φορολογική αρχή είχε υποχρέωση να προβεί σε έλεγχο, ώστε να εξακριβώσει εάν πράγµατι δεν εισπράχθηκαν τα µισθώµατα και αν µεταγενέστερα διαπιστωθεί ότι έχουν εισπραχθεί να µαταιώσει την εκχώρηση.

Η αρµόδια Δ.Ο.Υ. δέχθηκε τη δήλωση εκχώρησης του εκµισθωτή χωρίς να έχει προβεί σε έλεγχο νοµιµότητας αυτής.

Ο Συνήγορος υποστήριξε ότι δεν έγινε ο απαιτούµενος έλεγχος της δήλωσης εκχώρησης και την κάλεσε να προβεί σε έλεγχο και αντιπαραβολή των τραπεζικών λογαριασµών του εκµισθωτή και της µισθώτριας.

Μετά την παρέµβαση του Συνηγόρου, η Δ.Ο.Υ. προέβη στην έκδοση εντολής ελέγχου, µε την ολοκλήρωση του οποίου, επιβεβαίωσε την ανακρίβεια της δήλωσης του εκχωρητή.

Ως αποτέλεσµα, η υπηρεσία ακύρωσε την πράξη εκχώρησης, υποχρέωσε τον εκµισθωτή να συµπεριλάβει τα µισθώµατα σε τροποποιητική φορολογική δήλωση και διέγραψε το ποσό που είχε καταλογιστεί εις βάρος της µισθώτριας

Πηγή: synigoros.gr

Σύνδεση στο Lawspot

Enter your e-mail address or username.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
logo

Δεν έχετε λογαριασμό;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Lawspot ανεξαρτήτως ιδιότητας, ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή και απλός χρήστης, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Αν είστε δικηγόρος, με την εγγραφή σας στο Lawspot.gr κερδίζετε σημαντικά οφέλη. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.

send