logo-print

Ηλεκτρονική υπογραφή: Συμπλήρωση των διατάξεων για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής

Η άσκηση διοικητικού έργου μέσω ιδιωτών

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗ

Τελευταία Συντάγματα Κατ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΖΟΣ

Με έγγραφό της η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενημερώνει σχετικά με τη συμπλήρωση των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 45), που αφορούν στη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.

Αναλυτικά το έγγραφο αναφέρει:

1. Σχετικά με το παραπάνω σε περίληψη θέμα, επισημαίνεται ότι με τις διατάξεις της παρ. 3 του Άρθρου τριακοστού πρώτου «Νομική ισχύς ηλεκτρονικών υπογραφών και σφραγίδων» του Μέρους Γ’ του Άρθρου 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83) προστέθηκε εδάφιο στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν.2690/1999 (Α’ 45), σύμφωνα με το οποίο:

«Στις περιπτώσεις που ο νόμος απαιτεί βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου, αρκεί, κατά περίπτωση, η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή η εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του ενδιαφερομένου, εφόσον το έγγραφο διακινείται ηλεκτρονικά».

2. Περαιτέρω, υπενθυμίζεται ότι με τις διατάξεις των Άρθρων εικοστού τέταρτου έως εικοστού όγδοου του Μέρους Γ’ του Άρθρου 1 του ως άνω νόμου ρυθμίζονται θέματα, που αφορούν στη δυνατότητα υποβολής με ηλεκτρονικό τρόπο και μέσω αυθεντικοποίησης με κωδικούς taxisnet της αίτησης, της υπεύθυνης δήλωσης και της εξουσιοδότησης.

Για την ορθή εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων από όλες τις δημόσιες Υπηρεσίες εκδόθηκε η αριθ. 7335 ΕΞ2020/23.3.2020 (ΑΔΑ: Ω7ΖΨ46ΜΤΛΠ-ΡΥΦ) εγκύκλιος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Διαβάστε επίσης: Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση και εξουσιοδότηση: Χρήσιμες πληροφορίες

Το νέο πτωχευτικό δίκαιο των επιχειρήσεων και των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΚΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Η άσκηση διοικητικού έργου μέσω ιδιωτών

ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗ

send