logo-print

Κατεύθυνση Ειρηνοδικών ιδρύεται στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών - Τι προβλέπει το νέο σχέδιο νόμου

Παράταση ισχύος του Πίνακα Επιτυχόντων του διαγωνισμού για την πρόσληψη δόκιμων Ειρηνοδικών Δ' τάξης έως την 31η Δεκεμβρίου 2021

12/05/2020

12/05/2020

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος - 3η έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

Πολυκώδικας

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΩΔΙΚΕΣ / ΛΕΞΙΚΑ / ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Την ίδρυση Κατεύθυνσης Ειρηνοδικών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης που κατατέθηκε χθες στη Βουλή (άρθρα 77-95).

Το ίδιο σχέδιο νόμου προβλέπει την παράταση ισχύος του Πίνακα Επιτυχόντων του διαγωνισμού για την πρόσληψη δόκιμων Ειρηνοδικών Δ' τάξης που δημοσιεύθηκε στις 9.2.2016 έως την 31η Δεκεμβρίου 2021 και οι κενές θέσεις Ειρηνοδικών που ανακύψουν μέχρι την ημερομηνία αυτή πληρούνται από τον πίνακα αυτόν.

Διαβάστε επίσης: Αυτές είναι οι νέες διατάξεις για παραγραφή, παύση ποινικής δίωξης και μη εκτέλεση ποινών υπό όρο (Σχέδιο νόμου)

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, τα Ειρηνοδικεία περιλαμβάνονται στα πολιτικά - ποινικά Δικαστήρια της χώρας και συγκροτούνται από Ειρηνοδίκη.

Κύριο έργο των Ειρηνοδικείων είναι η εκδίκαση των ιδιωτικών διαφορών σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14 καθώς και το άρθρο 15 ΚΠολΔ..

Η ίδρυση των Ειρηνοδικείων κρίθηκε απαραίτητη ήδη από τη σύσταση του νέου ελληνικού κράτους, ώστε να είναι άμεση και ευχερής η πρόσβαση του κάθε πολίτη στη Δικαιοσύνη αλλά και να αποκαθίσταται άμεσα η διασαλευθείσα ειρήνη στις μικρές κοινωνίες.

Η ανάγκη να είναι η πολιτική δικαιοσύνη εύκολα προσιτή οπουδήποτε (βλ. Κεραμέα, Αστικό δικονομικό δίκαιο I, 2η έκδ., 1983, σ. 62 και σημ. 6, 78) οδήγησε σταδιακά στην αύξηση του αριθμού των Ειρηνοδικείων, ο αριθμός των οποίων φθάνει σήμερα στα 154, ενώ αν συνυπολογισθούν και τα ειδικά Πταισματοδικεία φθάνει στα 195.

Εξάλλου, ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Ειρηνοδικών σήμερα ανέρχεται σε 916, δυνάμει της περ. 4 της υποπαρ. Α.4 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015.

Πέραν της αύξησης στον αριθμό των Ειρηνοδικείων και των οργανικών θέσεων των υπηρετούντων σε αυτά Ειρηνοδικών, η αλλαγή των συνθηκών ζωής και των κοινωνικών περιστάσεων έχουν οδηγήσει στη ριζική μεταβολή της φύσης των υποθέσεων που εκδικάζονται ενώπιον των Ειρηνοδικείων και συνακόλουθα στην ποιοτική μεταβολή του έργου των Ειρηνοδικών.

Έτσι, οι Ειρηνοδίκες δεν είναι πλέον απλώς «ειρηνοποιοί», καθόσον το έργο τους δεν περιορίζεται μόνο στη συμβιβαστική διευθέτηση των διαφορών και στην επίλυση απλών νομικών υποθέσεων.

Ειδικά τα τελευταία χρόνια, ανατέθηκε αποκλειστικά στους Ειρηνοδίκες η εκδίκαση των υποθέσεων των υπερχρεωμένων νοικοκυριών του ν. 3869/2010 (Α'130), μεταφέρθηκε μεγάλη ύλη της Εκούσιας Δικαιοδοσίας από το Μονομελές Πρωτοδικείο, αυξήθηκε το ποσοτικό κριτήριο της καθ' ύλην αρμοδιότητάς τους και διευρύνθηκε ο όγκος των υπαγόμενων στα Ειρηνοδικεία διαφορών (έκδοση ευρωπαϊκών διαταγών πληρωμής, ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου, εκδίκαση μικροδιαφορών με την ευρωπαϊκή διαδικασία, έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμών κ.λπ.).

Η δικαστηριακή ύλη που αναλογεί στους Ειρηνοδίκες είναι αντίστοιχης δυσκολίας με αυτήντης ύλης των λοιπών πολιτικών - ποινικών δικαστών, κρίνεται, επομένως, πλέον αναγκαία η μεταβολή του τρόπου διεξαγωγής του διαγωνισμού για τον διορισμό τους και η παροχή σε αυτούς εξειδικευμένης εκπαίδευσης και κατάρτισης, κατά τον ίδιο τρόπο που ισχύει για τους λοιπούς πολιτικούς - ποινικούς δικαστές, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν ευχερέστερα στο δύσκολο έργο τους.

Στο πλαίσιο του εποπτικού ρόλου του για την εύρυθμη οργάνωση και λειτουργία της Δικαιοσύνης και την ορθότερη και ταχύτερη απονομή της, το Υπουργείο Δικαιοσύνης προβαίνει στην ίδρυση νέας κατεύθυνσης φοίτησης εντός της Εθνικής Σχολής Δικαστικών λειτουργών, αυτής των Ειρηνοδικών, προκειμένου να παρέχεται στο εξής στους υποψήφιους Ειρηνοδίκες η απαραίτητη εκπαίδευση, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις των διευρυμένων δικαιοδοτικών τους καθηκόντων.

Δείτε αναλυτικά το σχέδιο νόμου.

Ηγεσία, πολιτική και κορωνοϊός

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ

Δίκαιο εμπορικών εταιριών - 4η έκδοση

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΨΥΧΟΜΑΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

send