logo-print

Κορωνοϊός: Πώς θα διεξάγονται τα συνέδρια βάσει των υγειονομικών πρωτοκόλλων

Κανόνες για το σχεδιασμό, την προετοιμασία και τη διεξαγωγή συνεδρίων

09/07/2020

09/07/2020

Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος - 3η έκδοση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ

Πολιτειολογία - 2η έκδοση

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

Με εγκύκλιο του το Υπουργείο Τουρισμού παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των συνεδρίων βάσει ειδικών υγειονομικών πρωτοκόλλων.

ΜΕΡΟΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Τα επιστημονικά, επαγγελματικά και λοιπά συνέδρια διεξάγονται με υβριδικό τρόπο, δηλαδή υπάρχει υποχρεωτικά:

- φυσική παρουσία προκαθορισμένου αριθμού συνέδρων στον χώρο του συνεδρίου, με όλους τους υγειονομικούς κανόνες που περιγράφονται στο Μέρος Β της παρούσας και

- ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση (live streaming) για τους λοιπούς εγγεγραμμένους συνέδρους.

- Σε περίπτωση που για επιδημιολογικούς λόγους επιβληθεί από την Πολιτεία απαγόρευση συνεδρίων με φυσική παρουσία, το συνέδριο δεν αναβάλλεται /ματαιώνεται αλλά πραγματοποιείται καθ’ ολοκληρία διαδικτυακά.

- Ο διοργανωτής έχει την επιλογή να διοργανώσει εξ’ αρχής ένα συνέδριο αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, χωρίς φυσική παρουσία.

- Σε περίπτωση διεθνών συνεδρίων επιτρέπεται η φυσική παρουσία ξένων συνέδρων σύμφωνα με τις ταξιδιωτικές οδηγίες.

- Οι σύνεδροι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το συνέδριο δια ζώσης πρέπει να έχουν την δυνατότητα να κάνουν ηλεκτρονικά προεγγραφή για τη θέση τους στην αίθουσα του συνεδρίου και για την συνεδρία που επιθυμούν. Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε συνέδρους που δεν έχουν κάνει προεγγραφή, εκτός αν υπάρχουν διαθέσιμες κενές θέσεις.

- Η είσοδος των συνέδρων στην αίθουσα ελέγχεται με ηλεκτρονική σάρωση της κάρτας συνέδρου. Στην αίθουσα βρίσκονται μόνο οι πρόεδροι/ομιλητές της συνεδρίας, οι επιτρεπόμενοι σύνεδροι και τεχνικό προσωπικό.

- Η εγγραφή, η χορήγηση καρτέλας (badge) συνέδρου, το πρόγραμμα του συνεδρίου και η απονομή πιστοποιητικών γίνεται ηλεκτρονικά (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS, μέσου κοινωνικής δικτύωσης).

- Επιτρέπεται η παρουσία εμπορικών stand υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει θέσεις καθημένων, εξυπηρετείται από έναν υπάλληλο και δεν διαθέτει έντυπο ή άλλο υλικό στους συνέδρους. Συνιστάται η ηλεκτρονική παρουσίαση των εμπορικών μηνυμάτων σε οθόνες.

- Επιτρέπεται η ύπαρξη μπουφέ σε διαλείμματα για καφέ/ελαφρύ γεύμα, ο οποίος λειτουργεί με τους υγειονομικούς κανόνες του Παραρτήματος Ι [στοιχείο Θ.11 της υπ΄αρ. 1881/29.05.2020 Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Τουρισμού (Β’ 2084)]. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται το γεύμα να χορηγείται συσκευασμένο σε ατομικές συσκευασίες.

- Η μάσκα είναι υποχρεωτική για το προσωπικό (υπάλληλοι, τεχνικοί, ασφάλεια) και προαιρετική για τους συνέδρους.

ΜΕΡΟΣ Β. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Β.1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Β.1.1. Άδεια εισόδου στο τεχνικό προσωπικό για τις κατασκευαστικές εργασίες

O συνεδριακός χώρος είναι αποκλεισμένος και απόλυτα ελεγχόμενος καθ’ όλη τη διάρκεια των σταδίων προετοιμασίας και αποξήλωσης και η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα άτομα που φέρουν σχετικό καρτελάκι.

Β.1.2. Αριθμός ατόμων ανά αίθουσα/ κυλιόμενα ωράρια εργασίας

Κατά τη διάρκεια προετοιμασίας του συνεδρίου τηρούνται τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης που έχουν ορισθεί από τις αρχές. Αυτό ενδέχεται να επιφέρει την ανάγκη για κυλιόμενα ωράρια εργασίας στα συνεργεία και το τεχνικό προσωπικό, ειδικά στην περίπτωση ιδιαίτερης και πολύπλοκης προετοιμασίας, προς αποφυγή συγχρωτισμού.

Β.1.3. Έλεγχος εντός των χώρων των συνεδριακών κέντρων

Πραγματοποιούνται έλεγχοι στους χώρους καθ’ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας του συνεδρίου, προκειμένου να διασφαλίσουν την τήρηση και εφαρμογή όλων των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας και της τήρησης των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης.

Πραγματοποιούνται τακτικοί έλεγχοι (με σκανάρισμα στο καρτελάκι του φέροντος) προκειμένου να διασφαλισθεί η είσοδος στους χώρους του συνεδριακού κέντρου / αίθουσα ξενοδοχείου μόνο των διαπιστευμένων ατόμων.

Β.1.4. Μέτρα ατομικής υγιεινής

Υποχρεωτική χρήση μάσκας και τήρηση των κανόνων υγιεινής και αποστάσεων από όλα τα συνεργεία και το τεχνικό προσωπικό

Β.1.5. Έλεγχος εισόδων – τήρηση αποστάσεων

Τόσο κατά την περίοδο διεξαγωγής του εκάστοτε συνεδρίου, όσο και κατά τα στάδια προετοιμασίας και αποξήλωσης λειτουργούν οι κεντρικές είσοδοι του συνεδριακού κέντρου/αίθουσας ξενοδοχείου προκειμένου να ελέγχεται με σκανάρισμα του barcode το καρτελάκι του κάθε εισερχόμενου.

Β.1.6. Καθαριότητα/απολύμανση κοινόχρηστων χώρων και WC κατά την προετοιμασία

Οι κοινόχρηστοι χώροι των WC καθαρίζονται/απολυμαίνονται κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του συνεδρίου τακτικά, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε νιπτήρες, πόμολα και επιφάνειες που αγγίζονται συχνά. Οι συνεδριακές αίθουσες αερίζονται συνεχώς, διατηρώντας όλες τις πόρτες διάπλατα ανοιχτές όσο διαρκεί η προετοιμασία του συνεδρίου. Τοποθετούνται εντός και εκτός του συνεδριακού χώρου κάδοι για αναλώσιμα προϊόντα, όπως πλαστικά ποτήρια μίας χρήσης. Η αποκομιδή των εν λόγω απορριμμάτων γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα από το προσωπικό της καθαριότητας, το οποίο τηρεί απαρέγκλιτα όλους τους όρους υγιεινής και ασφάλειας που ορίζονται από τις αρχές, όπως είναι η χρήση μάσκας και γαντιών. Αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ «Οδηγίες για τον περιβαλλοντικό καθαρισμό και απολύμανση μη υγειονομικών μονάδων που πιθανόν έχουν εκτεθεί στον ιό SARS-CoV-2 (COVID-19)» της 14ης Μαΐου 2020 https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/covid19-apolimansi-14-05-...

Β.1.7. Επικοινωνία με τη γραμματεία του διοργανωτή ή με το γραφείο υπευθύνου του συνεδριακού κέντρου

Η επικοινωνία των συμμετεχόντων με τη γραμματεία/τους διοργανωτές του συνεδρίου αλλά και τις υπηρεσίες του συνεδριακού κέντρου γίνεται τηλεφωνικώς ή ηλεκτρονικά, για οποιοδήποτε θέμα προκύψει κατά τη διάρκεια του στησίματος, της διεξαγωγής και της αποξήλωσης του συνεδρίου, προκειμένου να μειωθούν οι ανάγκες μετακίνησης των συνέδρων/ομιλητών για συνάντηση με τις υπηρεσίες της διοργάνωσης, όπως λογιστήριο, γραμματεία του συνεδρίου, parking κλπ. Τα καρτελάκια για τους συνεργάτες και τις κατασκευαστικές εταιρείες/τεχνικό προσωπικό παραλαμβάνονται ατομικά κατά την άφιξή τους στο συνεδριακό κέντρο και μόνο εφόσον έχουν αποστείλει στους διοργανωτές τα απαραίτητα στοιχεία εντός των ενδεδειγμένων χρονικών ορίων. Ομιλητές και σύνεδροι παραλαμβάνουν τα καρτελάκια τους ηλεκτρονικά.

Β.2. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Β.2.1. Είσοδος/Καταγραφές/Αίθουσα

- Η εγγραφή, η χορήγηση καρτέλας (badge) συνέδρου, το πρόγραμμα του συνεδρίου και η απονομή πιστοποιητικών γίνεται ηλεκτρονικά (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS, μέσου κοινωνικής δικτύωσης).  Η γραμματεία του συνεδρίου, ευρισκόμενη σε εμφανή και άνετο χώρο, φέρει στο μπροστινό της μέρος plexiglass.

- Το προσωπικό, που στελεχώνει τη γραμματεία του συνεδρίου φοράει υποχρεωτικά μάσκα.

- Μπροστά από κάθε άτομο του προσωπικού της γραμματείας υπάρχει αντισηπτικό υγρό.

- Η είσοδος των συνέδρων και των ομιλητών γίνεται με την τήρηση όλων των βασικών μέτρων αποφυγής μετάδοσης του κορωνοϊού – COVID-19, προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία και η ασφάλεια όλων των εισερχομένων στο συνέδριο.

- Εντός της αίθουσας υπάρχει άτομο του προσωπικού, το οποίο ελέγχει την τήρηση των μέτρων προστασίας από τους παρευρισκόμενους, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού του τουριστικού καταλύματος/catering/οπτικοακουστικών, καθώς και τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων για την αποφυγή εισόδου υπεράριθμων.

- Στο πάνελ (προεδρείο) έχουν τοποθετηθεί καρέκλες σε ικανή απόσταση μεταξύ τους και υπάρχουν αντισηπτικά για όλους τους συντονιστές/προέδρους. Χρησιμοποιούνται εμφιαλωμένα και ατομικά μπουκάλια νερού στο προεδρείο, τα οποία ανανεώνονται με την αλλαγή του προεδρείου.

- Υπεύθυνο για την αλλαγή των εμφιαλωμένων νερών και των σκευών είναι το προσωπικό του συνεδριακού χώρου ή του συνεδριακού κέντρου ή της υπηρεσίας catering εναλλακτικά.

- Τα επιτραπέζια μικρόφωνα του προεδρείου καθαρίζονται από το προσωπικό της εταιρείας οπτικοακουστικών που υποστηρίζει το συνέδριο μετά το πέρας κάθε συνεδρίας. Το ίδιο ισχύει και για τα μικρόφωνα πέτου/ασύρματα που τυχόν χρησιμοποιηθούν.

- Τα μικρόφωνα και τα χειριστήρια του podium, τα οποία χρησιμοποιούνται για τις παρουσιάσεις των ομιλητών, καθαρίζονται μετά το πέρας κάθε ομιλίας από το προσωπικό της εταιρείας οπτικοακουστικών, που υποστηρίζει το συνέδριο βάσει των διαδικασιών ασφαλείας/προστασίας. Επίσης, χρησιμοποιείται εμφιαλωμένο και ατομικό μπουκάλι νερού στο podium, το οποίο ανανεώνεται με την αλλαγή του ομιλητή. Το προσωπικό του συνεδριακού χώρου ή του τουριστικού καταλύματος ή της υπηρεσίας catering είναι υπεύθυνο για την αλλαγή των νερών και των σκευών.

- Το προσωπικό που βρίσκεται στην αίθουσα και διανέμει το μικρόφωνο κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων, καθαρίζει το μικρόφωνο μετά από κάθε ερώτηση.

- Σε όλες τις παράλληλες αίθουσες των συνεδρίων τηρείται πάντα η ίδια διαδικασία.

- Δίδεται ρητή οδηγία μη συμμετοχής σε άτομα με συμπτώματα από το αναπνευστικό σύστημα.

- Διασφαλίζεται η επικοινωνία των μέτρων προστασίας μέσω ανάρτησης σε εμφανή σημεία αφισών με οδηγίες σχετικά με:

  • Την αποφυγή εισόδου στο συνεδριακό χώρο ατόμων με συμπτώματα από το αναπνευστικό σύστημα
  • Την υγιεινή των χεριών
  • Την αναπνευστική υγιεινή
  • Την τήρηση αποστάσεων
  • Την ορθή χρήση μάσκας

- Απαγόρευση εισόδου σε όσους δεν είναι εγγεγραμμένοι σύνεδροι ή προσωπικό υποστήριξης του συνεδρίου

- Αποφυγή χρήσης εντύπων.

- Δημιουργία app του συνεδρίου ώστε να μην υπάρχει τίποτα σε έντυπη μορφή (πληροφοριακό υλικό, πρόγραμμα, εισιτήρια κλπ.).

Εναλλακτικά, ανάλογα με την επιλογή του εκάστοτε διοργανωτή, μπορεί να υπάρχει QR code στις εισόδους με όλες τις σημαντικές πληροφορίες ή αποστολή τους στα κινητά των συμμετεχόντων κατά την είσοδό τους στο συνέδριο.

- Διαδικασίες παράδοσης των διαφανειών ή video κοκ από τους ομιλητές στο preview desk:

  • Ενθαρρύνεται η αποστολή των ομιλιών στη γραμματεία με ηλεκτρονικό τρόπο.
  • Ισχύουν οι ίδιες διαδικασίες, καθαρισμού και τήρησης όλων των μέτρων για την ασφάλεια των ομιλητών, κατά την παράδοση των διαφανειών τους στην υποδοχή και των ομιλιών τους στους υπευθύνους της οπτικοακουστικής υποστήριξης.
  • Η γραμματεία του preview desk φέρει στο μπροστινό της μέρος plexiglass.
  • Tο προσωπικό που στελεχώνει το preview desk, φοράει υποχρεωτικά μάσκα.
  • Στο preview desk υπάρχουν αντισηπτικά.

- Μπροστά από κάθε άτομο του προσωπικού της γραμματείας υπάρχει αντισηπτικό υγρό.

Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο στο diavgeia.gov.gr

Πολυκώδικας

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΩΔΙΚΕΣ / ΛΕΞΙΚΑ / ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Δίκαιο Οροφοκτησίας

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΡΑΣ