logo-print

Μια νέα φιλόδοξη στρατηγική για την αναπηρία ζητάει το Ευρωκοινοβούλιο

Υπάρχουν περίπου 100 εκατομμύρια άτομα με αναπηρίες στην ΕΕ - Το ποσοστό απασχόλησής τους ανέρχεται στο 50,6%

11/06/2020

11/06/2020

Sakkoulas Online A6

Sakkoulas Online A6

Μαθήματα συνταγματικού δικαίου

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Καθώς η στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία πλησιάζει στο τέλος της, το ΕΚ καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υιοθετήσει μια φιλόδοξη στρατηγική μετά το 2020. Ανακαλύψτε τις προτεραιότητές του.

Οι προτεραιότητες του ΕΚ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς στην οποία τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία προστατεύονται και προσαρμόζονται στις ατομικές ανάγκες, χωρίς διακρίσεις. Κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Ιουνίου, οι ευρωβουλευτές θα ψηφίσουν τις προτεραιότητές του για μια νέα στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία μετά το 2020, βασιζόμενοι στην τρέχουσα ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία για την περίοδο 2010-2020. Το Κοινοβούλιο επιθυμεί η ΕΕ να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες και ζητά την υιοθέτηση μιας φιλόδοξης και ολοκληρωμένης στρατηγικής που θα βασίζεται στην αρχή της πλήρους ένταξης.

Το ψήφισμα θέτει τους εξής στόχους:

 • Ανάπτυξη μιας νέας στρατηγικής σε στενή συνεργασία με άτομα με αναπηρίες και τις οργανώσεις τους
 • Ενσωμάτωση των δικαιωμάτων όλων των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις πολιτικές
 • Σαφείς και μετρήσιμους στόχους και τακτική παρακολούθησή τους
 • Ίση πρόσβαση για άτομα με ειδικές ανάγκες σε υγειονομική περίθαλψη, απασχόληση, δημόσιες συγκοινωνίες, στέγαση
 • Επαρκείς πόρους για την εφαρμογή όλων των υποχρεώσεων που σχετίζονται με την προσβασιμότητα
 • Υλοποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη του πιλοτικού προγράμματος της ΕΕ για την κάρτα αναπηρίας, το οποίο επιτρέπει την αμοιβαία αναγνώριση των αναπηριών σε ορισμένες χώρες της ΕΕ
 • Έναν κοινό ορισμό της ΕΕ για την αναπηρία

Άτομα με αναπηρία στην Ευρώπη: γεγονότα και αριθμοί

 • Υπάρχουν περίπου 100 εκατομμύρια άτομα με αναπηρίες στην ΕΕ
 • Το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία (ηλικίας 20-64 ετών) ανέρχεται στο 50,6%, σε σύγκριση με το 74,8% για άτομα χωρίς αναπηρία (2017)
 • Το 28,7% των ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, σε σύγκριση με το 19,2% του γενικού πληθυσμού (2018)
 • 800.000 άτομα που ζουν με αναπηρία στερούνται του δικαιώματος ψήφου στην ΕΕ

Tα μέτρα αναπηρίας στην ΕΕ έως τώρα

Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία τέθηκε σε εφαρμογή για την υλοποίηση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.

Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία

 • Ένα νομικά δεσμευτικό διεθνές μέσο για τα ανθρώπινα δικαιώματα που καθορίζει ελάχιστα πρότυπα για την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία
 • Η ΕΕ και όλα τα κράτη-μέλη την έχουν επικυρώσει
 • Τόσο η ΕΕ όσο και τα κράτη-μέλη υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους

Μεταξύ των συγκεκριμένων πρωτοβουλιών που δρομολογήθηκαν χάρη στην ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία είναι η ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα, η οποία διασφαλίζει ότι περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες (όπως smartphone, tablet, ATM ή ηλεκτρονικά βιβλία) είναι προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρία.

Η οδηγία για την προσβασιμότητα διασφαλίζει την ευκολότερη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε δεδομένα και υπηρεσίες στο διαδίκτυο, επειδή οι ιστότοποι και οι εφαρμογές των δημόσιων οργανισμών και φορέων, όπως τα νοσοκομεία, τα δικαστήρια ή τα πανεπιστήμια, πρέπει να είναι προσβάσιμα.

Το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών Erasmus+ προωθεί την κινητικότητα των ατόμων με αναπηρία.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ για μια πιο κοινωνική Ευρώπη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει να υποβάλει την πρότασή της για μια νέα στρατηγική για την αναπηρία το 2021.

Πηγή: europarl.europa.eu
Δικαιοδοσία και Εκτέλεση επί διασυνοριακών ευρπωαϊκών οικογενειακών διαφορών

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η Προστασία του Περιβάλλοντος και η Οικονομική Ελευθερία: Από τη σύγκρουση συμφερόντων στη Βιώσιμη Ανάπτυξη

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ