Ώρα έναρξης τακτικής διαδικασίας μονομελούς, πολυμελούς και εφέσεων

Ενημέρωση από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών

04/02/2019

05/02/2019

Με ανακοίνωσή του ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ενημερώνει σχετικά με την ώρα έναρξης τακτικής διαδικασίας μονομελούς, πολυμελούς και εφέσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, έναρξη συζήτησης σ’ όλα τα πινάκια της τακτικής διαδικασίας μονομελούς και πολυμελούς ξεκινούν είναι 09.00.

Τα πινάκια των εφέσεων ΙΑ, ΙΕΕ, ΙΣΤΣΤ ξεκινούν στις 09.00.

Τα πινάκια των εφέσεων ΙΑΑ και ΙΒΒ εκδικάζονται στις 09.30.

Τέλος τα πινάκια των εφέσεων ΙΓΓ και ΙΔΔ ξεκινούν στις 11.30.

Πηγή: dsa.gr
send