Παράνομη διαφημιστική πινακίδα σε εθνική οδό - Τροχαίο δυστύχημα - Ευθύνη Δημοσίου σε αποζημίωση (ΔΠρΠατρ)

Υποχρέωση αρμόδιων αρχών για αφαίρεση ή θέση εκτός λειτουργίας παράνομων διαφημιστικών πινακίδων

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:

Lawspot.gr

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

09/03/2017 - 14:26

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

16/11/2017 - 16:20

Ι. Περίληψη Απόφασης Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών Α1240/28-11-2016

Ευθύνη του δημοσίου σε αποζημίωση κατά το άρθρο 105 ΕισΝΑΚ. Απαγόρευση κάθε διαφήμισης που πραγματοποιείται με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο, στα εκτός κατοικημένης περιοχής τμήματα των χαρακτηρισμένων εθνικών και επαρχιακών οδών ή αυτοκινητοδρόμων και σε ζώνη μέχρι εκατόν πενήντα (150) μέτρων και από τις δύο πλευρές του άξονα των οδών αυτών και είναι ορατή από τους χρήστες των οδών. Υποχρέωση των ΟΤΑ και της κρατικής Διοίκησης για αφαίρεση, εξάλειψη ή θέση εκτός λειτουργίας παράνομων διαφημιστικών πινακίδων. Θανάσιμος τραυματισμός οδηγού αυτοκινήτου λόγω πρόσκρουσης αυτού στην τσιμεντένια βάση διαφημιστικής πινακίδας. Περιστατικά. Παράνομη διαφημιστική πινακίδα λόγω μη τηρήσεως της αποστάσεως των 150 μ. από τον άξονα της οδού, λόγω μη καθορισμού του χώρου για τοποθέτηση διαφημίσεων, λόγω του τρόπου κατασκευής της (πακτωμένη σε οπλισμένο σκυρόδεμα), λόγω παρανόμου ηλεκτροδοτήσεώς της κλπ. Συνυπαιτιότητα του θανόντος οδηγού λόγω οδηγήσεως υπό την επίδραση οινοπνεύματος. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης 100.000 ευρώ για την πρώτη ενάγουσα και στο ποσό των 80.000 ευρώ για καθέναν από τους δεύτερο και τρίτη εξ αυτών και, λόγω της συνυπαιτιότητας του θανόντος οδηγού κατά ποσοστό 70%, στο καθαρό ποσό των 30.000 ευρώ (100.000 ευρώ – 70%) για την πρώτη ενάγουσα και στο καθαρό ποσό των 24.000 ευρώ (80.000 ευρώ – 70%) για καθέναν από τους δεύτερο και τρίτη εξ αυτών κατά παραδοχή εν μέρει των σχετικών κονδυλίων της αγωγής.

ΙΙ. Παρατηρήσεις:

Α. Η απόφαση δεν λαμβάνει υπόψη την προσθήκη-αντίκρουση τριημέρου του πληρεξουσίου δικηγόρου των εναγόντων ως εκπροθέσμως κατατεθείσα, εσφαλμένα όμως καθώς μεσολαβούσε Καθαρά Δευτέρα η οποία είναι εξαιρετέα.

B. Σημειωτέον ότι στο χώρο που ήταν τοποθετημένη η ανωτέρω παράνομη διαφημιστική πινακίδα της EXPRESS SERVICE, θα έπρεπε βάσει του νόμου να υπάρχει στηθαίο ασφαλείας, το οποίο δεν υπήρχε. Ουσιαστικά δηλαδή το εναγόμενο Ελληνικό Δημόσιο παρανόμησε -δια παραλείψεως- διπλά και διότι δεν αφαίρεσε-αποξήλωσε την παράνομη διαφημιστική πινακίδα της EXPRESS SERVICE και διότι δεν είχε τοποθετήσει -ως όφειλε και μπορούσε- στηθαίο ασφαλείας στον ίδιο χώρο. Αρμοδιότητα και ευθύνη για την τοποθέτηση του στηθαίου είχε -βάσει αποφάσεως του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ αλλά και σχετικής εγκυκλίου- η ΓΓΔΕ/ΕΥΔΕ Συντήρησης του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ (ΥΑ Δ17//2007 (ΥΑ Δ17α/06/52/ΦΝ 443 ΦΕΚ Β 398 2007, επίσης Εγκύκλιος 8/2007 ΠΕΧΩΔΕ). Ωστόσο η απόφαση, παρότι είχε προβληθεί και αυτός ως αγωγικός ισχυρισμός, δεν φαίνεται να κάνει κάποια αναφορά.

Γ. ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΙΩΝ

Η ένδικη διαφημιστική πινακίδα ήταν πολλαπλώς παράνομη:

1. Ήταν παράνομη γιατί ήταν τοποθετημένη σε απόσταση μικρότερη των 150 μέτρων από τον άξονα της Νέας Εθνικής Οδού Κορίνθου-Πατρών (παράβαση του άρθρου 11 παρ. 1 του Ν. 2696/1999 (ΚΟΚ)).

(646/2001 ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ (ΠΟΙΝ) (ΝΟΜΟΣ, και ΠΟΙΝΧΡ 2002/142 ), η οποία διαλαμβάνει στο κείμενό της, μεταξύ άλλων, επί λέξει: «Στις 30-8-1996 στο 106 χιλιόμετρο της Εθνικής οδού Αθήνας- Τρίπολης από αμέλειά της, δηλαδή από έλλειψη της προσοχής που όφειλε από τις περιστάσεις και μπορούσε να καταβάλει δεν προέβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσμα των πράξεων της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και της εντελώς ελαφράς σωματικής βλάβης που προκάλεσε υπό τις ακόλουθες συνθήκες: «Η κατηγορουμένη που ήταν διευθύντρια και υπεύθυνη της σχολής δημοσιογραφίας «.......» η οποία εδρεύει στην Αθήνα, ανέθεσε σε δύο άτομα να αναρτήσουν διαφημιστικές πινακίδες της σχολής αυτής σε διάφορα σημεία των εθνικών οδών μολονότι κάθε διαφήμιση που πραγματοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο, απαγορεύεται σε ζώνη μέχρι 150 μέτρων και από τις δύο πλευρές του άξονα, των τμημάτων εθνικών και επαρχιακών οδών και είναι ορατή από τους χρήστες των οδών αυτών.»

2. Ήταν παράνομη γιατί ήταν τοποθετημένη σε θέση και κατά τρόπο που μπορούσε να έχει και πράγματι είχε εν προκειμένω αρνητικές επιπτώσεις στους χρήστες της οδού μόνο και μόνο με την παράνομη τοποθέτηση και ύπαρξή της στο συγκεκριμένο σημείο καθώς σκοτώθηκε ο σύζυγος και πατέρας των εναγόντων, αποτέλεσμα που δεν θα επερχόταν εάν δεν ήταν εκεί η παράνομη διαφημιστική πινακίδα (παράβαση του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν. 2696/1999 (ΚΟΚ)).

3. Ήταν παράνομη γιατί ήταν τοποθετημένη σε θέση και κατά τρόπο που μπορούσε να επηρεάσει με οποιονδήποτε τρόπο την κυκλοφορία, όπως εν προκειμένω πράγματι επηρέασε την κυκλοφορία μόνο και μόνο με την παράνομη τοποθέτηση και ύπαρξή της στο συγκεκριμένο σημείο (παράβαση του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν. 2696/1999 (ΚΟΚ))

4. Ήταν παράνομη γιατί ήταν τοποθετημένη σε θέση και κατά τρόπο που μπορούσε να προκαλέσει θάμβωση στους χρήστες της οδού και γενικά να αποσπάσει την προσοχή τους κατά τρόπο που μπορεί να έχει δυσμενή επίδραση στην οδική ασφάλεια γενικά (παράβαση του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν. 2696/1999 (ΚΟΚ))

5. Ήταν παράνομη γιατί ήταν παρανόμως τοποθετημένη κάθετα προς τον άξονα της οδού και όχι παράλληλα προς τον άξονα της οδού (παράβαση του άρθρου 11 παρ. 4 του Ν. 2696/1999 (ΚΟΚ))

6. Ήταν παράνομη γιατί ήταν παρανόμως φωτιζόμενη και ηλεκτροδοτημένη, όπως αποδεικνύεται από το υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 413/15-3-2010 έγγραφο της ΔΕΗ, από το οποίο προκύπτει ότι στη ΔΕΗ δεν υπεβλήθη αίτηση για ηλεκτροδότηση της διαφημιστικής πινακίδας της EXPRESS SERVICE, ούτε είχε κατατεθεί στη ΔΕΗ σχέδιο ηλεκτρολογικό που να αναφέρει και να περιλαμβάνει την ηλεκτροδότησή της.

7. Ήταν παράνομη ως εκ του τρόπου κατασκευής της γιατί ο στύλος της πινακίδας στερεωνόταν κοχλιωτά σε βάση τσιμεντένια από οπλισμένο σκυρόδεμα, ήταν δηλαδή πακτωμένη σε οπλισμένο σκυρόδεμα και έχει κριθεί από τις 909 και 910/2007 ΣΤΕ καθώς και από τις 168 και 169/2011 ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΣΤΕ ότι αυτός ο τρόπος κατασκευής είναι επικίνδυνος.

8. Ήταν παράνομη γιατί δεν αναγραφόταν το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και η διεύθυνση του διαφημιστή και ο αριθμός της άδειας για την τοποθέτησή της (παράβαση άρθρου 4 παρ. 2 Ν. 2946/2001).

9. Ήταν παράνομη γιατί τοποθετήθηκε στο συγκεκριμένο σημείο-χώρο χωρίς να έχει καθοριστεί ο χώρος αυτός για υπαίθρια διαφήμιση, όπως προκύπτει από το υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 7626/οικ/17-3-2008 έγγραφο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος/Γενική Διεύθυνση Περιφέρειας/ΔΕΣΕ), (παράβαση του άρθρου 3 παρ.4 του Ν. 2946/2001)

10. Ήταν παράνομη γιατί τοποθετήθηκε στο συγκεκριμένο σημείο-χώρο χωρίς να έχει λάβει άδεια από τον αρμόδιο τότε Δήμο Ακράτας, όπως προκύπτει από το υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 2764/27-4-2009 έγγραφο του Δήμου Ακράτας, από το οποίο αποδεικνύεται ότι ο Δήμος Ακράτας δεν είχε εκδώσει άδεια για την τοποθέτηση της διαφημιστικής πινακίδας της EXPRESS SERVICE στο 152,950 χλμ της ΝΕΟ Κορίνθου- Πατρών (παράβαση του άρθρου 5 του Ν. 2946/2001).

11. Ακόμα και αν θεωρηθεί επιγραφή και πάλι δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για επιγραφές (υπ’αριθμ. ΥΑ 38110 (ΦΕΚ Β΄ 1255/25-9-2002) Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ανάρτησης πανώ σε προσόψεις κτιρίων, καθώς και προδιαγραφών και διαδικασίας τοποθέτησης επιγραφών σε κτίρια και κοινόχρηστους χώρους, κατά τις διατάξεις του Ν. 2946/2001.

ΔΗΛΑΔΗ: α) Γιατί δεν ήταν γραμμένη στην Ελληνική αλλά στην Αγγλική γλώσσα.

β) Γιατί εκτός από την επωνυμία δεν αναγραφόταν σε αυτή και το αντικείμενο δραστηριότητας του νομικού προσώπου, όπως απαιτεί σωρευτικά ο νόμος για τα νομικά πρόσωπα όταν πρόκειται για επιγραφές. (άρθρο 6 παρ. 1 εδ.α Ν. 2946/2001)

γ) Γιατί δεν είχε τοποθετηθεί οριζόντια αλλά κάθετα στο οδόστρωμα της Εθνικής οδού.

δ) Γιατί το μέγεθός της και ο τρόπος κατασκευής της απείχαν κατά πολύ από τις διαστάσεις των 0,70μ Χ 0,70μ και ύψος 0,70μ των ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ της ανωτέρω υπουργικής αποφάσεως; [ίδετε AD HOC 1340-1-2-3-4-5-6/2009 ΔΕΦ ΑΘ, Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ για διαστάσεις, και 272/2012 ΔΕΦ ΑΘ ΑΝΑΣΤ (ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ FIATSEAS), Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ, 273/2012 ΔΕΦ ΑΘ ΑΝΑΣΤ (ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ SAMSUNG), Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ), 484/2009 ΔΕΦ ΑΘ ΑΝΑΣΤ (ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ) Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ].

Η απόφαση εστάλη από τον δικηγόρο Αιγίου Ανδρέα Φλώρο

Ολόκληρη την απόφαση μπορείτε να δείτε εδώ.

send