logo-print

Ποια οχήματα εξαιρούνται από την απαγόρευση διέλευσης στο παράπλευρο οδικό δίκτυο και με ποια κριτήρια

Ποια πρόστιμα προβλέπονται για τους παραβάτες - Ποια τμήματα οδών αφορά η απαγόρευση

28/08/2016

16/11/2017

ΚΟΚ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

ΚΟΚ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

Με την Απόφαση ΔΝΣγ/οικ. 53494/ΦΝ 393 του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζονται η εξαιρέσεις από την απαγόρευση διέλευσης στο παράπλευρο οδικό δίκτυο, όπως προβλέπονται στην παράγραφο 8 του άρθρου δεύτερου του Ν. 4388/2016.

Σύμφωνα με την απόφαση, η διέλευση στο παράπλευρο οδικό δίκτυο για οχήματα επαγγελματικής χρήσης, βαρέα οχήματα, για μηχανήματα έργων, φορτηγά και λοιπές κατηγορίες οχημάτων όταν αυτά υπερβαίνουν μικτό βάρος άνω των 3,5 τόνων, επιτρέπεται μόνο ύστερα από χορήγηση σχετικής άδειας διέλευσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τις παραβάσεις που διαπιστώνονται από τα αρμόδια όργανα (Τροχαία ή/ και μικτά κλιμάκια ελέγχου) επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα χιλίων ευρώ στον ιδιοκτήτη και χιλίων ευρώ στον οδηγό. Τα πρόστιμα καταβάλλονται επιτόπου, ενώ σε αντίθετη περίπτωση και μέχρι απόδειξης καταβολής του προστίμου, το όχημα ακινητοποιείται.

Διαβάστε επίσης: Τι προβλέπεται για τα ηλεκτρονικά διόδια με αναλογική χρέωση

Η άδεια ισχύει για κάθε όχημα ξεχωριστά και αναφέρει τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος (πινακίδα), τα κυβικά, το έτος κυκλοφορίας και την κατηγορία του οχήματος, τον ιδιοκτήτη, το ΑΦΜ του, τη διεύθυνση κατοικίας/έδρας και το τμήμα του παράπλευρου – παραλλαγμένου οδικού δικτύου στο οποίο επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η κυκλοφορία και ορίζεται από τους δύο πλησιέστερους, στη διεύθυνση κατοικίας/έδρας του ιδιοκτήτη ή στη διεύθυνση του έργου για την περίπτωση γ και δ του παρόντος, κόμβους εισόδου-εξόδου προς τον οδικό άξονα για την διέλευση του οποίου απαιτείται καταβολή τέλους διοδίων. Η άδεια εκδίδεται όταν ο ιδιοκτήτης τους, φυσικό ή νομικό πρόσωπο:

α) είναι μόνιμος κάτοικος δήμου που είναι όμορος του οδικού άξονα για την διέλευση του οποίου απαιτείται καταβολή τέλους διοδίων (εφάπτονται ή τέμνονται τα όρια του δήμου με τον οδικό άξονα).

i. Για την απόδειξη του παραπάνω απαιτείται: βεβαίωση δήμου ότι ο δήμος είναι όμορος και βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

ii. Η άδεια διέλευσης έχει ισχύ τέσσερα (4) έτη και πριν την παρέλευση της ισχύος της δύναται να ανανεώνεται με την εκ νέου προσκόμιση των δικαιολογητικών.

Η αίτηση για ανανέωση κατατίθεται με ποινή απαραδέκτου το τελευταίο δίμηνο πριν τη λήξη της άδειας.

β) είναι δημότης δήμου που είναι όμορος του οδικού άξονα για την διέλευση του οποίου απαιτείται καταβολή τέλους διοδίων (εφάπτονται ή τέμνονται τα όρια του δήμου με τον οδικό άξονα).

i. Για την απόδειξη του παραπάνω απαιτείται σχετική βεβαίωση από τον οικείο δήμο στην οποία να αναφέρεται ότι ο δήμος είναι όμορος με τον υπόψιν άξονα και σχετική βεβαίωση για το ότι ο ιδιοκτήτης είναι δημότης.

ii. Η άδεια διέλευσης έχει ισχύ τέσσερα (4) έτη και πριν την παρέλευση της ισχύος της δύναται να ανανεώνεται με την εκ νέου προσκόμιση των δικαιολογητικών. Η αίτηση για ανανέωση κατατίθεται με ποινή απαραδέκτου το τελευταίο δίμηνο πριν τη λήξη της άδειας.

γ) εκτελεί δημόσιο έργο σε δήμο που είναι όμορος του οδικού άξονα για την διέλευση του οποίου απαιτείται καταβολή τέλους διοδίων (εφάπτονται ή τέμνονται τα όρια του δήμου με τον οδικό άξονα).

i. Για την απόδειξη του παραπάνω γεγονότος απαιτείται η προσκόμιση της σύμβασης με την αναθέτουσα αρχή του έργου και έγγραφο επικυρωμένο από την αναθέτουσα αρχή, στο οποίο θα αναφέρονται τα στοιχεία κυκλοφορίας των οχημάτων και μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση του έργου καθώς και η χρονική διάρκεια χρήσης τους με βάση το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου και το είδος των εργασιών.

ii. Η άδεια διέλευσης έχει ισχύ ίση με τη διάρκεια ολοκλήρωσης των εργασιών σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου.

δ) εκτελεί ιδιωτικό έργο σε δήμο που είναι όμορος του οδικού άξονα για την διέλευση του οποίου απαιτείται καταβολή τέλους διοδίων (εφάπτονται ή τέμνονται τα όρια του δήμου με τον οδικό άξονα).

i. Για την απόδειξη του παραπάνω γεγονότος απαιτείται η προσκόμιση δημοσίου εγγράφου σχετικού με το έργο όπως άδεια δόμησης.

ii Η άδεια διέλευσης έχει ισχύ ίση με τη διάρκεια ολοκλήρωσης των εργασιών σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου, όπως προκύπτει από την άδεια δόμησης.

ε) έχει την έδρα της επιχείρησης σε δήμο που είναι όμορος του οδικού άξονα για την διέλευση του οποίου απαιτείται καταβολή τέλους διοδίων (εφάπτονται ή τέμνονται τα όρια του δήμου με τον οδικό άξονα).

i. Για την απόδειξη του παραπάνω γεγονότος απαιτείται αντίγραφο εντύπου Ε1 και καταστατικό της επιχείρησης από το οποίο προκύπτει η έδρα.

ii. Η άδεια διέλευσης έχει ισχύ τέσσερα (4) έτη και πριν την παρέλευση της ισχύος της δύναται να ανανεώνεται με την εκ νέου προσκόμιση των δικαιολογητικών. Η αίτηση για ανανέωση κατατίθεται με ποινή απαραδέκτου το τελευταίο δίμηνο πριν τη λήξη της άδειας.

στ) εκτελεί αγροτοκτηνοτροφικές δραστηριότητες σε δήμο που είναι όμορος του οδικού άξονα για την διέλευση του οποίου απαιτείται καταβολή τέλους διοδίων (εφάπτονται ή τέμνονται τα όρια του δήμου με τον οδικό άξονα). i. Για την απόδειξη του παραπάνω γεγονότος απαιτείται σχετική βεβαίωση από τον οικείο δήμο στην οποία να αναφέρεται ότι ο δήμος είναι όμορος με το υπόψιν άξονα, αντίγραφο εντύπου Ε9 και αντίγραφο εντύπου Ε1.

ii. Η άδεια διέλευσης έχει ισχύ τέσσερα (4) έτη και πριν την παρέλευση της ισχύος της δύναται να ανανεώνεται με την εκ νέου προσκόμιση των δικαιολογητικών. Η αίτηση για ανανέωση κατατίθεται με ποινή απαραδέκτου το τελευταίο δίμηνο πριν τη λήξη της άδειας.

Δείτε ποια τμήματα εθνικών οδών αφορά η απόφαση και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ο προσδιορισμός και η είσπραξη του φόρου

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

Θεωρία και πράξη του επιτελικού κράτους

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΤΟΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

send