Πώς κατανέμονται οι νέες οργανικές θέσεις Εισαγγελέων και Αντεισαγγελέων Εφετών (ΠΔ 15/2018)

Αύξηση θέσεων Εισαγγελέων και Αντεισαγγελέων Εφετών και κατανομή τους στις αντίστοιχες Εισαγγελίες Εφετών της χώρας

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:

Lawspot.gr

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:

22/02/2018 - 18:02

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ:

23/02/2018 - 17:41

Την κατανομή των οργανικών θέσεων Εισαγγελέων και Αντεισαγγελέων Εφετών, οι οποίες είχαν συσταθεί με το ν. 4509/2017, στις αντίστοιχες Εισαγγελίες Εφετών ανά την επικράτεια, ρυθμίζει το Προεδρικό Διάταγμα 15/2018 (ΦΕΚ Α' 28/21.02.2018).

Σύμφωνα με το Διάταγμα, οι οργανικές θέσεις των Εισαγγελέων και Αντεισαγγελέων Εφετών, οι οποίες συνεστήθησαν με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4509/2017, κατανέμονται στις Εισαγγελίες Εφετών της χώρας ως εξής:

1. Εισαγγελία Εφετών Αθηνών: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Εισαγγελέων Εφετών κατά δύο (2), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε είκοσι πέντε (25).

2. Εισαγγελία Εφετών Λάρισας: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Αντεισαγγελέων Εφετών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε έξι (6).

3. Εισαγγελία Εφετών Πατρών: Αυξάνεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Αντεισαγγελέων Εφετών κατά μία (1), οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε επτά (7).

send