logo-print

Πώς θα λειτουργήσουν από αύριο επιχειρήσεις και γυμναστήρια - Νέοι κανόνες τήρησης αποστάσεων (ΦΕΚ)

Αναλυτικές οδηγίες για την επαναλειτουργία των γυμναστηρίων - Τι ισχύει για χώρους, προσωπικό και αθολύμενους

14/06/2020

16/06/2020

Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων
Το δίκαιο της απόδειξης στις διοικητικές διαφορές ουσίας (XXII & 327)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η νέα Υπουργική Απόφαση για τους "Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19".

Μεταξύ άλλων, η απόφαση, η οποία ισχύει από τις 15 έως και τις 28 Ιουνίου 2020, προβλέπει:

Κανόνες λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων

Στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, η λειτουργία των οποίων δεν έχει απαγορευθεί στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι διοικήσεις τους οφείλουν να διασφαλίζουν την τήρηση, κατά την προσέλευση των καταναλωτών συγκεκριμένων αποστάσεων, όπως ορίζονται αναλυτικά στην απόφαση.

Στους χώρους γραφείων, διοικητικών και άλλων υπηρεσιών των ιδιωτικών επιχειρήσεων πάσης φύσεως που παραμένουν σε λειτουργία, τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των εργαζομένων.

Oι επιχειρήσεις των εγκαταστάσεων γυμναστικής/ 93.13 και των υπηρεσιών σωματικής ευεξίας (πιλάτες κ.λπ.)/96.04.10.00 οφείλουν να τηρούν τους κανόνες λειτουργίας, τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες του Παραρτήματος I, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Οι επιχειρήσεις των υπηρεσιών ιερόδουλων/ 96.09.19.12 οφείλουν να τηρούν τους κανόνες λειτουργίας, τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες του Παραρτήματος ΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Οι επιχειρήσεις των υπηρεσιών επαγγελματικής αποκατάστασης για άτομα με αναπηρίες/88.10.13 και των υπηρεσιών επίσκεψης και παροχής υποστήριξης για άτομα με αναπηρίες/88.10.14.00 οφείλουν να τηρούν τους κανόνες λειτουργίας, τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες του Παραρτήματος ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Σε όλους τους εσωτερικούς χώρους των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος με ΚΑΔ 56.30.10.09, 56.30.10.10 και 56.30.10.11, απαγορεύεται η χρήση των μπαρ ως χώρου παραμονής των πελατών.

Παραβάσεις κανόνων λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων-κυρώσεις

Στις επιχειρήσεις που δεν τηρούν τις απαιτήσεις της απόφασης, επιβάλλεται, ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο από χίλια (1.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα από δεκαπέντε (15) έως ενενήντα (90) ημέρες.

Στην περίπτωση εργαζομένων που δεν τηρούν τους κανόνες περί αποστάσεων, επιβάλλεται στην επιχείρηση για κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Στα φυσικά πρόσωπα που δεν τηρούν τους κανόνες περί αποστάσεων επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Οδηγίες για την επαναλειτουργία των γυμναστηρίων

Α. ΧΩΡΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

- ανάρτηση, στην είσοδο και σε εμφανή σημεία εσωτερικά του γυμναστηρίου, οδηγιών που αφορούν:

• στους κανόνες αναπνευστικής υγιεινής

• στην εφαρμογή της υγιεινής των χεριών

• στα συμβατά συμπτώματα για COVID-19 λοίμωξη.

- ταυτόχρονη παρουσία αριθμού ατόμων ανάλογα με τα τετραγωνικά (αθλούμενοι όχι περισσότεροι του 50%).

- είσοδος των αθλουμένων με προ συνεννόηση και με πλήρη καταγραφή των προσωπικών στοιχείων (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο), καθώς και του είδους και της διάρκειας της άσκησης.

- πρόβλεψη για επάρκεια υγειονομικού υλικού:

• αλκοολούχο αντισηπτικό

• χειρουργικές μάσκες

• γάντια μιας χρήσης.

- τοποθέτηση κλειστών ποδοκίνητων κάδων σε εμφανή σημεία.

- απόσταση τουλάχιστον δύο (2) μέτρων ανάμεσα στα όργανα αερόβιας άσκησης (π.χ. διάδρομοι, ποδήλατα, ελλειπτικά κ.λπ.) ή κατασκευή ακρυλικών υαλοπινάκων που θα βρίσκεται έμπροσθεν των οργάνων και καθ’ όλο το μήκος αυτών ιδανικά και με επάνω καλυπτικό τμήμα (οροφή) το οποίο θα καθαρίζεται με αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα πριν την χρήση του από τον επόμενο αθλούμενο.

- για ομαδικές ασκήσεις αερόβιας γυμναστικής που εκτελούνται σε Τμήματα απόσταση τουλάχιστον δύο (2) μέτρων μεταξύ των αθλούμενων.

- καθαρισμός/απολύμανση των οργάνων με καθαριστικό/απολυμαντικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, μετά από κάθε χρήση. - στους χώρους αναμονής αφαιρούνται περιττά αντικείμενα (π.χ. περιοδικά) και τηρούνται οι κανόνες της φυσικής απόστασης.

Λειτουργία των αποδυτηρίων

- Πριν την επαναλειτουργία των αποδυτηρίων, εφόσον οι χώροι παρέμειναν αχρησιμοποίητοι για περισσότερες από επτά (7) ημέρες, ο καθαρισμός και η απολύμανση τους γίνεται στο πλαίσιο των συνήθων διαδικασιών. https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/covid19-apolimansi-14-05-...

- Περιορισμός εισόδου στο χώρο – μόνο για αθλούμενους, παίκτες, προπονητές και το ελάχιστο απαραίτητο λοιπό προσωπικό με ταυτόχρονη εφαρμογή της οδηγίας «…έως τέσσερα (4) άτομα ανά 20 τ.μ. και για τα επόμενα κάθε 10 τ.μ., ένα επιπλέον άτομο…» με προαιρετική χρήση μάσκας όλη τη διάρκεια της παραμονής τους.

- Στην περίπτωση μικρότερων χώρων η είσοδος επιτρέπεται μόνο στους αθλούμενους, παίκτες και τους προπονητές, με προαιρετική χρήση μάσκας και τήρηση φυσικής απόστασης όλη τη διάρκεια της παραμονής τους. - Αλκοολούχο αντισηπτικό (με αντλία) σε εμφανή σημεία στο χώρο των αποδυτηρίων.

- Ανάμεσα στα καθίσματα να παρεμβάλλεται ένα κενό κάθισμα όπου είναι εφικτό.

- Ο χώρος να αερίζεται κατά προτίμηση από ανοιχτά παράθυρα. Σε ότι αφορά τη χρήση του κλιματισμού εφαρμογή της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας. Εάν υπάρχει σύστημα εξαερισμού, ρύθμιση για ροή αέρα από μέσα προς τα έξω χωρίς ανακύκλωση.

- Ατομική χρήση ντους όπου είναι εφικτό. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν ατομικά ντους και αυτά είναι σε σειρά συστήνεται να υπάρχει μεταξύ δύο ντους ένα κενό. Στην περίπτωση που τα ατομικά ντους δεν επαρκούν αριθμητικά συστήνεται μεταξύ δύο χρήσεων καθαρισμός/απολύμανση της βρύσης σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για μη υγειονομικούς χώρους https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2020/05/ covid19-apolimansi-14-05-20.pdf. Καλός αερισμός του χώρου με ανοικτά παράθυρα.

- Συστήνεται η χρήση προσωπικών ειδών (π.χ. σαμπουάν) και η χρήση σαγιονάρας.

- Το προσωπικό καθαριότητας κατά τη διάρκεια της εργασίας του πρέπει να φορά στολή/ρόμπα εργασίας και γάντια μιας χρήσεως, τα οποία θα πρέπει να αλλάζει τακτικά. Μετά την αφαίρεση των γαντιών θα πρέπει να ακολουθεί υγιεινή των χεριών (πλύσιμο με νερό και σαπούνι ή εφαρμογή αλκοολούχου αντισηπτικού για είκοσι [20] δευτερόλεπτα) και, αφού τα χέρια στεγνώσουν καλά, να χρησιμοποιείται νέο ζευγάρι γαντιών. Πρόσθετος εξοπλισμός ατομικής προστασίας, όπως μάσκα, προστατευτικά γυαλιά και αδιάβροχη ποδιά, μπορεί να χρειάζεται κατά την παρασκευή διαλυμάτων, ανάλογα με το καθαριστικό/απολυμαντικό που χρησιμοποιείται και τη διαδικασία καθαρισμού, για την προστασία του προσωπικού καθαριότητας, ιδιαίτερα εάν υπάρχει κίνδυνος πιτσιλίσματος. Μετά την αφαίρεσή τους τα μέσα ατομικής προστασίας πρέπει να απορρίπτονται σε κάδους απορριμμάτων με καπάκι και να ακολουθεί υγιεινή των χεριών (πλύσιμο με νερό και σαπούνι ή εφαρμογή αλκοολούχου αντισηπτικού για είκοσι [20] δευτερόλεπτα).

- Μετά τη χρήση των εγκαταστάσεων συστήνεται καθαρισμός/απολύμανση σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για μη υγειονομικούς χώρους https://eody.gov. gr/wp-content/uploads/2020/05/covid19-apolimansi14-05-20.pdf

- Μετά τον καθαρισμό/απολύμανση τα αποδυτήρια κλείνουν και δεν χρησιμοποιούνται μέχρι την επόμενη χρήση.

- Εναλλακτικά για μικρότερους χώρους στους οποίους υπάρχουν φοριαμοί προτείνεται η τοποθέτηση καρέκλας δίπλα από κάθε όργανο στην οποία ο αθλούμενος τοποθετεί τα ρούχα και το σάκο μεταφοράς τους.

- Χρήση της τουαλέτας με προδιαγραφές:

• κλείσιμο της λεκάνης και στη συνέχεια ο συνήθης καταιονισμός νερού

• σύστημα αυτόματης απελευθέρωσης χλωρίου ταυτόχρονα με τον καταιονισμό νερού

• νιπτήρας με υγρό σαπούνι με αντλία

• χειροπετσέτες

• ποδοκίνητος κλειστός κάδος απορριμμάτων

• τήρηση μέτρων φυσικής απόστασης (στην είσοδο της τουαλέτας).

- Συχνός καθαρισμός/απολύμανση, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για μη υγειονομικούς χώρους.

- Λειτουργία εγκαταστάσεων κλιματισμού σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Λήψη μέτρων διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας από ιογενείς και άλλες λοιμώξεις κατά τη χρήση κλιματιστικών μονάδων».

- Απαγόρευση χρήσης μηχανημάτων αυτόματων πωλήσεων.

- Διάθεση μόνο εμφιαλωμένου νερού.

Β. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

- Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλη τη διάρκεια της εργασίας τους.

- Εκπαίδευση, εξοικείωση και συχνή εφαρμογή της υγιεινής των χεριών.

- Εκπαίδευση, εξοικείωση και σωστή εφαρμογή της αναπνευστικής υγιεινής.

- Αποχή από την εργασία σε περίπτωση ασθένειας.

- Άμεση απομάκρυνση από τον χώρο στην περίπτωση που παρουσιάσουν συμπτώματα (πυρετό, βήχα, δύσπνοια) συμβατά με COVID-19 λοίμωξη κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Στην περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 λοίμωξης σε εργαζόμενο η επάνοδος στην εργασία θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ https://eody.gov.gr/odigies-gia-tin-exodo-apo-tonosokomeio-kai-gia-ti-di...

- Εάν ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου πρόβλεψη για ανάθεση καθηκόντων με χαμηλό κίνδυνο έκθεσης.

Γ. ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΙ

- Χρήση του κοντινότερου στον τόπο κατοικίας γυμναστηρίου.

- Μετακίνηση κατά προτίμηση με τα πόδια ή προσωπικό μεταφορικό μέσο.

- Χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού ή/και πλύσιμο των χεριών πριν την έναρξη και στο τέλος της άσκησης καθώς και πριν από κάθε μετακίνηση σε άλλο όργανο γυμναστικής.

- Εφαρμογή κανόνων φυσικής απόστασης.

- Χρήση προσωπικών ειδών υγιεινής (π.χ. πετσέτα).

- Χρήση ατομικών οργάνων γυμναστικής εάν είναι εφικτό από το μέγεθός τους (π.χ. μπάλες, λάστιχα, στρώματα).

- Πλύσιμο των ρούχων, πετσετών που χρησιμοποιήθηκαν στο γυμναστήριο στο πλυντήριο με κοινό απορρυπαντικό, σε υψηλή θερμοκρασία (60°C).

- Αποφυγή της γυμναστικής σε κλειστό χώρο, την τρέχουσα φάση της επιδημίας, εάν το άτομο ανήκει σε ομάδα υψηλού κινδύνου (εγκύκλιος ΕΟΔΥ).

Δείτε αναλυτικά την απόφαση.

Η ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Η παραγραφή των εγκλημάτων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send