logo-print

Πρόγραμμα ανταλλαγής νέων δικηγόρων «LawyerEX»: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στον δεύτερο κύκλο

13/01/2020

14/01/2020

Το δίκαιο της ενέργειας μέσα από τη νομολογία του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΑΛΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Το δίκαιο της ενέργειας μέσα από τη νομολογία του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΓΑΛΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πρόγραμμα ανταλλαγής νέων δικηγόρων «LawyerEX»: Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στον Β’ κύκλο

1. O ΔΣΑ συμμετέχει, μέσω του «European Lawyers Foundation» (Ίδρυμα Ευρωπαίων Δικηγόρων), από κοινού με τους Δικηγορικούς Συλλόγους του Παρισιού, της Βαρκελώνης, της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Ισπανίας, της Τσεχίας, της Ρουμανίας και της Κύπρου, στο πρόγραμμα ανταλλαγής νέων δικηγόρων «LawyerEX».

Συγκεκριμένα, οι νέοι δικηγόροι που θα επιλεγούν θα απασχοληθούν σε συγκεκριμένα δικηγορικά γραφεία ή σε Δικηγορικό Σύλλογο κάποιου από τα παραπάνω κράτη-μέλη για μία περίοδο δύο εβδομάδων (10 εργάσιμες ημέρες).

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει σκοπό να έρθουν σε επαφή οι συμμετέχοντες με την δικηγορική πράξη σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ και να αποκτήσουν σχετική επαγγελματική εμπειρία. Το εν λόγω πρόγραμμα υποβλήθηκε προς χρηματοδότηση στην Επιτροπή της ΕΕ, η οποία έκανε δεκτή τη σχετική πρόταση και καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος (80%) του συνολικού κόστους υλοποίησής του. Στο πρόγραμμα αυτό θα συμμετάσχουν δέκα (10) νέοι δικηγόροι - μέλη του ΔΣΑ.

Ειδικότερα:

α) μεταξύ Δεκεμβρίου 2019 – Φεβρουαρίου 2020 στο πρόγραμμα συμμετέχουν δύο (2) δικηγόροι Αθηνών,

β) μεταξύ Μαρτίου 2020 – Ιουνίου 2020 θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα (4) δικηγόροι Αθηνών,

γ) μεταξύ Σεπτεμβρίου 2020 – Δεκεμβρίου 2020 θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα δύο (2) δικηγόροι Αθηνών και

δ) μεταξύ Ιανουαρίου 2021 – Απριλίου 2021 επίσης θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα δύο (2) δικηγόροι Αθηνών.

2. Οι δικηγόροι που θα επιλεγούν θα πρέπει, πριν από την αναχώρησή τους, να καταβάλουν στον ΔΣΑ, στην προθεσμία που θα τους οριστεί, το ποσό των 280,00 ευρώ για την κάλυψη μέρους του κόστους συμμετοχής τους στο πρόγραμμα. Στη συνέχεια, θα τους καταβληθεί από το πρόγραμμα για κάλυψη εξόδων διαμονής, διατροφής και εν γένει διαβίωσής τους στον τόπο που θα απασχοληθούν το συνολικό ποσό των 1.400,00 ευρώ (700,00 ευρώ κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους και τα υπόλοιπα 700,00 μετά το πέρας της απασχόλησής τους).

Επιπλέον αυτού, καλύπτονται από το πρόγραμμα τα μεταφορικά κόστη μετάβασής τους στις πόλεις που θ΄ απασχοληθούν, καθώς και επιστροφής τους, μέχρι του συνολικού ποσού των 400,00 ευρώ. Μετά το πέρας της συμμετοχής τους οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν στο “European Lawyers Foundation” καθώς και στον ΔΣΑ συνοπτική έγγραφη αναφορά για το πρόγραμμα και την αξιολόγησή τους γι’ αυτό.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό συμμετοχής στο πρόγραμμα. Για περαιτέρω πληροφορίες, επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση ο πρακτικός οδηγός του προγράμματος

Σημειώνεται ότι το προηγούμενο πρόγραμμα “MultiLaw” αποτιμήθηκε ιδιαίτερα θετικά από τους συναδέλφους έχουν συμμετάσχει σε αυτό.

3. Προϋποθέσεις συμμετοχής είναι:

(α) οι ενδιαφερόμενοι να είναι νέοι δικηγόροι, μέλη του Δ.Σ.Α., δηλαδή να μην έχουν υπερβεί τα επτά χρόνια άσκησης δικηγορίας κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (ήτοι, να έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του δικηγόρου μετά την 15η Ιανουαρίου 2013),

(β) η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου C2 – Proficiency in English),

(γ) η κατοχή Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας και

(δ) η καταβολή του προαναφερθέντος ποσού των διακοσίων oγδόντα (280,00) ευρώ, εφόσον επιλεγούν.

4. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά στην επιλογή αυτών που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα κατά το χρονικό διάστημα των δυο (συνεχόμενων) εβδομάδων μεταξύ Μαρτίου - Ιουνίου 2020.

Η επιλογή θα γίνει με δημόσια κλήρωση στον Δ.Σ.Α. μεταξύ αυτών που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Η επιλογή κάποιου αποκλείει την εκ νέου συμμετοχή του στο πρόγραμμα.

Πριν από κάθε κύκλο ανταλλαγών, θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Συλλόγου ξεχωριστές προσκλήσεις για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής.

. Η αίτηση συμμετοχής επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση.

Κάθε ενδιαφερόμενος δηλώνει τις χώρες προτίμησής του και τον/τους μήνες κατά τους οποίους επιθυμεί να μετακινηθεί εντός του άνω χρονικού διαστήματος.

Η αίτηση πρέπει να συμπληρωθεί στα αγγλικά και να αποσταλεί σκαναρισμένη στην ηλεκτρονική διεύθυνση dsarel@ath.forthnet.gr μέχρι και την 15 Ιανουαρίου 2020 .

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα στην αγγλική γλώσσα.

Όσοι δικηγόροι υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στον Α’ Κύκλο του Προγράμματος (χωρίς να επιλεγούν) και επιθυμούν να συμμετάσχουν και στον επικείμενο Β’ Κύκλο αρκεί να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση συμμετοχής, χωρίς να απαιτείται η εκ νέου υποβολή των δικαιολογητικών και σχετικών εγγράφων που έχουν ήδη υποβάλει.

Για τον συνολικό αριθμό αυτών που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, για τις λεπτομέρειες διεξαγωγής της κλήρωσης η οποία θα διεξαχθεί δημοσίως στον Δ.Σ.Α. και για κάθε άλλο τυχόν θέμα θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Δ.Σ.Α.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν e-mail στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση: tsiri.an@dsa.gr

This project is financed with the support of the Justice Programme of the European Union.

Δείτε τα σχετικά έγγραφα στο dsa.gr

Η αναιρετική δίκη με άξονα το άρθρο 573 ΚΠολΔ - Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας Νο 4 - XVIII & 288

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ

Η έναρξη της εκτέλεσης κατά τον ΚΠολΔ
send