logo-print

Προσφυγή κατά απόφασης ΑΔΑΕ για πρόστιμο λόγω παραβίασης απορρήτου επικοινωνιών (ΔΕφΑθ 3945/2023)

Η παραβίαση του απορρήτου επισύρει διοικητικές κυρώσεις, έστω και αν ο πάροχος έχει προβεί σε ενέργειες διασφάλισης που αποδεικνύονται κατ’ αποτέλεσμα ανεπαρκείς

15/04/2024

16/04/2024

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και Ευθύνη για Αποζημίωση
Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ

Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, Αριθμός Απόφασης: 3495/2023 (Τμήμα 18ο Τριμελές)

Προσφυγή κατά απόφασης της Αρχής Διασφάλισης  του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.), με την οποία επιβλήθηκε σε βάρος ανώνυμης εταιρείας τηλεπικοινωνιών χρηματικό πρόστιμο, λόγω παράβασης της κείμενης νομοθεσίας περί απορρήτου των επικοινωνιών.

Παράλειψη εφαρμογής μέτρων για την προστασία της ελεύθερης επικοινωνίας από τη σύνδεση καταγγέλουσας κατά το χρόνο από την αναγγελία της βλάβης στη σύνδεση έως την αποκατάσταση της.

Άρθρο 19 του Συντάγματος. Διατάξεις ν.3115/2003 (Α’47), ν.3471/2006 (Α’133), ν.3674/2008 (Α’136).

Ερμηνεία ότι υφίσταται υποχρέωση του παρόχου τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών να διασφαλίζει αποτελεσματικά το απόρρητο των επικοινωνιών, η παραβίαση του οποίου επισύρει τις προβλεπόμενες από το νόμο διοικητικές κυρώσεις, έστω και αν ο πάροχος έχει προβεί σε ενέργειες διασφάλισης του απορρήτου, οι οποίες, όμως, αποδεικνύονται κατ’ αποτέλεσμα ανεπαρκείς. Η συμμόρφωση του παρόχου προς την υποχρέωση του για διασφάλιση του απορρήτου κρίνεται ενόψει του συνόλου συνταγματικών και νομοθετικών διατάξεων, αλλά και των διατάξεων της πολιτικής διασφάλισης του απορρήτου.

Διάφοροι λόγοι προσφυγής. Εύλογο το χρονικό διάστημα από την ακρόαση της προσφεύγουσας έως την έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης. Αιτιολογημένη η προσβαλλόμενη πράξη. Δεν απαιτείται ειδικότερη αιτιολογία ως προς το ύψος του χρηματικού προστίμου, διότι επιβλήθηκε το κατώτερο προβλεπόμενο από τις οικείες διατάξεις. Δεν υπάρχει αντίθεση στις αρχές της αναλογικότητας και της χρηστής διοίκησης. Απορρίπτει την προσφυγή.

Πηγή: adjustice.gr

Κληρονομικό Δίκαιο Στ έκδοση

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δίκαιο σημάτων Ερμηνεία Ν. 4679/2020 περί σημάτων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΚΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ