logo-print

Προσωπικά δεδομένα: Αίτημα χορήγησης πιστοποιητικού με επίκληση του δικαιώματος πρόσβασης (ΑΠΔΠΧ 23/2020)

Μπορεί ένα υποκείμενο δεδομένων να ζητήσει από υπεύθυνο επεξεργασίας τη σύνταξη και χορήγηση πιστοποιητικού, επικαλούμενο το δικαίωμα πρόσβασης;

01/09/2020

12/09/2020

Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ

Δίκαιο της πληροφορικής Δ

ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Μία ενδιαφέρουσα απόφαση σχετικά με το αίτημα υποκειμένου δεδομένων (εργαζόμενος) σε υπεύθυνο επεξεργασίας (ΔΕΔΔΗΕ) να του χορηγηθεί πιστοποιητικό, επικαλούμενο το δικαίωμα πρόσβασης του άρθρου 15 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΓΚΠΔ, υο υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει αυτό, το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και μίας σειρά από πληροφορίες.

Όπως αναφέρεται στο ιστορικό της υπόθεσης, ο Α κατήγγειλε ότι η Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων της εταιρείας Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (εφεξής εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ) δεν ικανοποίησε το δικαίωμα πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν.

Συγκεκριμένα, ο Α είχε ζητήσει να αναλάβει πλήρες επικαιροποιημένο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών  για να το χρησιμοποιήσει στο πλαίσιο απόσπασής του.

Η ΔΕΔΔΗΕ αρνήθηκε τη χορήγηση του πιστοποιητικού, με την αιτιολογία ότι ο αιτών – εργαζόμενος δεν πληροί τις προϋποθέσεις υποβολής αίτησης απόσπασης, ενημερώνοντάς τον για τη μη ικανοποίηση του αιτήματός του.

Όπως επισημαίνει η Αρχή, η ικανοποίηση του σχετικού αιτήματος προϋποθέτει την επιπλέον επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται στο σύστημα αρχειοθέτησης που τηρείται για τον εργαζόμενο προκειμένου να παραχθεί το εν λόγω πιστοποιητικό.

Κάθε φορά που ο εργαζόμενος αιτείται την έκδοση ενός πιστοποιητικού με βάση τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τηρεί ο εργοδότης για τους σκοπούς που καθορίζονται στο νόμο, κατ’ ουσίαν αιτείται την από μέρους του εργοδότη επιπλέον επεξεργασία των δεδομένων του προκειμένου να δημιουργηθεί ένα νέο έγγραφο (πιστοποιητικό) το οποίο δεν υφίσταται και άρα δεν περιλαμβάνεται κατά τον χρόνο της αίτησης του.

Επομένως, η απόρριψη του αιτήματος έκδοσης του πιστοποιητικού, ήτοι εγγράφου που δεν έχει ακόμη δημιουργηθεί, δεν μπορεί να συνιστά απόρριψη αιτήματος πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα καθώς με τις σχετικές διατάξεις προστατεύεται το δικαίωμα του υποκειμένου να γνωρίζει το σύνολο των δεδομένων του που τηρούνται στο σύστημα αρχειοθέτησης κατά τον χρόνο της αίτησης προκειμένου να ελέγξει τη νομιμότητα της συλλογής και της διατήρησης των δεδομένων κατά τα προεκτεθέντα.

Λαμβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα του αναφυομένου ζητήματος και τη γενικότερη σημασία αυτού για το σύνολο των σχετικών καταγγελιών που υποβάλλονται ενώπιον της Αρχής, το Τμήμα αποφάσισε να παραπέμψει στην Ολομέλεια το εν λόγω ζήτημα.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση 23/2020.

Θεμελιώδεις θεσμοί αρχές και έννοιες του δικαίου της ΑΕ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Ανταλλάξιμα κτήματα -Δημοσιεύματα ΕπΑκ Νο 3

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

send