logo-print

Προσωπικά Δεδομένα: Επίδοση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων 2018 της Αρχής στον Πρόεδρο της Βουλής

10/12/2019

23/12/2019

Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ

Δίκαιο της πληροφορικής Δ

ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Δελτίο Τύπου

Επίδοση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων 2018 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων

Ο Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, κ. Κωνσταντίνος Μενουδάκος, επέδωσε, την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου, την Έκθεση Πεπραγμένων της Αρχής του έτους 2018 στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κ. Κωνσταντίνο Τασούλα.

Ο κ. Μενουδάκος σημείωσε ότι η Έκθεση Πεπραγμένων αποτελεί έναν αναλυτικό απολογισμό της δράσης της Αρχής για το 2018, η οποία είναι αποτέλεσμα εντατικών και συστηματικών προσπαθειών της για να ανταποκριθεί στα νέα διευρυμένα καθήκοντα και αρμοδιότητές της, παρά τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει διαχρονικά.

Ο Πρόεδρος της Αρχής υπογράμμισε ότι το 2018 ήταν έτος ορόσημο, αφού από τις 25 Μαΐου η έναρξη εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σηματοδότησε μια νέα αφετηρία στη μακρά πορεία του δικαιώματος στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Περαιτέρω, εξήγησε στον Πρόεδρο της Βουλής ότι στη μεταβατική περίοδο από την ψήφιση έως την έναρξη εφαρμογής του Κανονισμού, η Αρχή προετοιμάστηκε εντατικά, επιτελώντας με τον πληρέστερο δυνατό τρόπο το έργο και τα καθήκοντά της, παρά τα προβλήματα της ελλιπούς στελέχωσης και της έλλειψης επαρκών πόρων. Προσέθεσε, επίσης, ότι κατά τους τελευταίους μήνες η Αρχή έχει ελλείψεις και στη συγκρότησή της λόγω λήξης της θητείας 2 τακτικών και των αντίστοιχων αναπληρωματικών μελών και επεσήμανε ότι είναι αναγκαία η αντικατάστασή τους, με εφαρμογή πλέον της αναθεωρημένης σχετικής συνταγματικής διάταξης.

Ο κ. Μενουδάκος αναφέρθηκε σε σημαντικά στοιχεία της έκθεσης του 2018, όπως οι πραγματοποιηθέντες έλεγχοι, ο μεγάλος αριθμός προσφυγών/καταγγελιών, υποθέσεων γνωστοποιήσεων αρχείων και επεξεργασιών προσωπικών δεδομένων και υποθέσεων περιστατικών παραβίασης δεδομένων που διεκπεραιώθηκαν και οι κυρώσεις, που παρουσιάζονται αναλυτικά στην Ετήσια Έκθεση.

Ο Πρόεδρος της Αρχής σημείωσε ότι κατά τον χρόνο έκδοσης της παρούσας Eτήσιας Έκθεσης ψηφίστηκε ο ν. 4624/2019, με τον οποίο αφενός λαμβάνονται μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού και αφετέρου ενσωματώνεται η οδηγία (ΕΕ) 2016/680. Επ’αυτού τονίστηκε ότι η Αρχή καλείται να εφαρμόσει και να ερμηνεύσει τον νόμο 4624/2019, ελέγχοντας τη συμβατότητα των διατάξεών του με τις ρυθμίσεις του Γενικού Κανονισμού.

Παρά το θετικό γεγονός της ολοκλήρωσης του διαγωνισμού πρόσληψης 13 ειδικών επιστημόνων, ο κ. Μενουδάκος εξήγησε ότι είναι αναγκαία η ουσιαστική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της Αρχής και η αύξηση των διατιθεμένων πιστώσεων, στο πλαίσιο φυσικά των υφιστάμενων δημοσιονομικών δυνατοτήτων.

Ο Πρόεδρος της Βουλής εξέφρασε το ενδιαφέρον του για τη λειτουργία της Αρχής κατανοώντας την ανάγκη ενίσχυσης του επιστημονικού και λοιπού προσωπικού της καθώς και της κάλυψης των κενών θέσεων όσον αφορά τα μέλη της Αρχής. Σημείωσε, επιπλέον, ότι θα διαβιβάσει την Έκθεση Πεπραγμένων στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας όπου θα γίνει αναλυτική παρουσίασή της.

Τέλος, ο κ. Μενουδάκος ευχαρίστησε προσωπικά τον Πρόεδρο της Βουλής και μέσω αυτού τη Βουλή για τη συμβολή τους στην προώθηση της αποστολής της Ανεξάρτητης Αρχής, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων θα ανταποκριθεί, με την περαιτέρω αρωγή και συμπαράστασή τους προς όφελος των πολιτών, στις πολλαπλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής.

Σημειώνεται ότι η Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων 2018 της Αρχής είναι διαθέσιμη στο www.dpa.gr («Ετήσιες Εκθέσεις»).

Η φορολογική ενημερότητα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ​

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΣΟΣ

Κτηματολογικές Εγγραφές

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

send