logo-print

Πρόστιμο 525.000 ευρώ σε ιστοσελίδα εντοπισμού προσώπων από την Ολλανδική Αρχή Προστασίας Δεδομένων

locatefamily: Μια αξιοσημείωτη προσπάθεια της AP να επιβάλει τη συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ σε εταιρεία που δεν δέχεται την υπαγωγή της στις διατάξεις του

Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ

Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ

Με δελτίου τύπου που δημοσιεύτηκε πριν λίγες ημέρες, η Ολλανδική Αρχή γνωστοποίησε την απόφασή της για επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 525.000 ευρώ σε βάρος της ιστοσελίδας locatefamily.com για παραβίαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

Το πρόστιμο αυτό επιβλήθηκε για το μη ορισμό εκπροσώπου στην Ένωση, όπως αυτός προβλέπεται από το άρθρο 27 παρ.1, σε συνδυασμό με το άρθρο 3 παρ.2 ΓΚΠΔ. Εκτός του προστίμου αυτού, η Ολλανδική Αρχή επέβαλε και διοικητικό πρόστιμο 20.000 ευρώ για κάθε δύο εβδομάδες κατά τις οποίες η ιστοσελίδα δεν συμμορφώνεται προς την υποχρέωσή της αυτή, μέχρι του συνολικού ύψους των 120.000 ευρώ.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Κατά το χρονικό διάστημα από 25 Μαΐου 2018 έως και 25 Ιουλίου 2019, η Ολλανδική Αρχή Autoriteit Persoonsgegevens (AP) δέθηκε 19 καταγγελίες Ολλανδών πολιτών για παραβίαση διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων από την ιστοσελίδα locatefamily.com. Η παραβίαση αυτή συνίστατο στην καθυστερημένη ή πλημμελή ικανοποίηση αιτημάτων διαγραφής, καθώς και στο ότι η ιστοσελίδα δεν είχε δηλώσει στοιχεία επικοινωνίας για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το locatefamily.com είναι μια ιστοσελίδα αναζήτησης στοιχείων επικοινωνίας προσώπων. Έχοντας συλλέξει προσωπικά δεδομένα (ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και αριθμούς τηλεφώνου) από άγνωστες, πιθανότατα δημόσιες, πηγές, έχει δημιουργήσει μια βάση δεδομένων και αρχείο αναζήτησης, με το οποίο μπορεί κανείς να αναζητήσει φυσικά πρόσωπα. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, σκοπός της δυνατότητας αυτής είναι ο εντοπισμός χαμένων φίλων, συμμαθητών ή συγγενών, με τους οποίους κάποιος επιθυμεί να έλθει σε επικοινωνία1.

Απόσπασμα από την αρχική σελίδα.

Η δυνατότητα αναζήτησης παρέχεται δωρεάν και χωρίς την προϋπόθεση της δημιουργίας λογαριασμού, ενώ στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο χρήστης μπορεί να αφήσει και μήνυμα προς συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο αναζητά.

Η Ολλανδική Αρχή ήρθε άμεσα σε επικοινωνία με την ιστοσελίδα, μέσω email, ζητώντας πληροφορίες για την έδρα της, καθώς και για τα στοιχεία του εκπροσώπου της στην Ένωση. Παράλληλα, ενεργοποιώντας την αμοιβαία συνδρομή του άρθρου 61 ΓΚΠΔ, ζήτησε από τις υπόλοιπες εποπτικές αρχές του Γενικού Κανονισμού να την ενημερώσουν εάν έχουν δεχθεί ανάλογες καταγγελίες πολιτών και κυρίως εάν γνωρίζουν κάποια έδρα ή εκπρόσωπο της σελίδας στην επικράτειά τους.

Τα αποτελέσματα επί των ενεργειών αυτών της AP ήταν μάλλον απογοητευτικά.

Η ιστοσελίδα όχι μόνο δεν δέχθηκε την υπαγωγή της στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, αλλά και αρνήθηκε να δώσει πληροφορίες για την έδρα της. Ειδικότερα, με ηλεκτρονικό μήνυμα που εστάλη στην AP στις 2 Ιουλίου 2018, οι εκπρόσωποι του locatefamily δήλωσαν ότι η εταιρεία δεν εδρεύει, ούτε και έχει εμπορικές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ δεν προσφέρει αγαθά ή υπηρεσίες σε ευρωπαίους πολίτες. Με επόμενο μήνυμά της, δύο εβδομάδες αργότερα, η ιστοσελίδα διευκρίνισε ότι παρέχει τη δυνατότητα διαγραφής δεδομένων από τη σελίδα2, ενώ εξέφρασε την απορία της για την επιμονή της Ολλανδικής Αρχής να πληροφορηθεί την έδρα της. Εν τέλει – και μετά από συνεχόμενα διευκρινιστικά ερωτήματα της Αρχής - η ιστοσελίδα σταμάτησε να απαντά.

Απεικόνιση της δυνατότητας αφαίρεσης πληροφοριών που παρέχεται από την ιστοσελίδα.

Ούτε οι εποπτικές αρχές του ΓΚΠΔ βοήθησαν ιδιαίτερα την AP. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση που έλαβε από 10 Αρχές, αντίστοιχες καταγγελίες είχαν υποβληθεί και σε άλλες χώρες, κανείς όμως δεν είχε πληροφόρηση για τυχόν εγκατάσταση της εταιρείας σε ευρωπαϊκό έδαφος, ούτε για τον ορισμό εκπροσώπου στην Ένωση.

Η απόφαση της Ολλανδικής Αρχής

Σε συνέχεια των ανωτέρω και μετά από συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων και τον Επίτροπο Ιδιωτικότητας του Καναδά, όπου υπήρχαν υπόνοιες πως βρίσκεται το web hosting της ιστοσελίδας, η Ολλανδική Αρχή αποφάσισε να προχωρήσει στην άσκηση των διορθωτικών εξουσιών της.

Αφού πρώτα κάλεσε εκ νέου, χωρίς αποτέλεσμα, την ιστοσελίδα να προβάλει τους ισχυρισμούς της στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργούσε, αποφάσισε την επιβολή διπλού διοικητικού προστίμου. Όπως αναφέρθηκε και εισαγωγικώς, η AP επέβαλε πρόστιμο 525.000 ευρώ για την παραβίαση της υποχρέωσης του άρθρου 27 ΓΚΠΔ για ορισμό εκπροσώπου στην Ένωση, καθώς και πρόστιμο 20.000 ευρώ για κάθε δύο εβδομάδες άρνησης συμμόρφωσης με την υποχρέωση αυτή.

Σύμφωνα με την Ολλανδική Αρχή, η ιστοσελίδα locatefamily επεξεργάζεται, υπό την ιδιότητα του υπευθύνου επεξεργασίας, προσωπικά δεδομένα ευρωπαίων πολιτών, ενώ εμπίπτει σαφέστατα στο εδαφικό πεδίο εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού, καθώς προσφέρει αγαθά ή υπηρεσίες στα υποκείμενα των δεδομένων στην Ένωση, σύμφωνα με την περ.α της παραγράφου 2 του άρθρου 3 ΓΚΠΔ. Κατά συνέπεια, είναι υποχρεωμένη να ορίσει εκπρόσωπό της στην Ένωση, ακόμη και στην περίπτωση όπου δεν διατηρεί εγκατάσταση εκεί.

Σημειώνεται ότι η απόφαση της Ολλανδικής Αρχής δημοσιοποιείται μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας της 18ης Μαρτίου 2021, που είχε δοθεί στην ιστοσελίδα, προκειμένου αυτή να συμμορφωθεί.

Το δελτίου τύπου της Ολλανδικής Αρχής είναι διαθέσιμο στα αγγλικά.

  • 1. Σύμφωνα με το https://www.locatefamily.com/Street-Lists/Greece/index.html, μέσα από την ιστοσελίδα μπορεί κανείς να αναζητήσει τα στοιχεία 4.194.116 ανθρώπων που ζουν στην Ελλάδα, μέσα από μια λίστα 69.902 σελίδων.
  • 2. Αξίζει να επισημανθεί ότι η ιστοσελίδα δημοσιοποιεί πληροφορίες σχετικές με τα αιτήματα διαγραφής που δεν έχουν ικανοποιηθεί για τεχνικούς λόγους: https://www.locatefamily.com/removal-errors.html
Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως ΙΙ, 3η έκδ.
Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, Κατ΄αρθρο ερμηνεία

Αχιλλέας Κ. Ζήσης

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

send