logo-print

Σε διαβούλευση το νέο σχέδιο νόμου για ενιαία λίστα χειρουργίων και ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης της διακίνησης φαρμάκων

Ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης της διακίνησης φαρμάκων, Ενιαία Λίστα Χειρουργείων και ρυθμίσεις για την ενίσχυση της προστασίας της δημόσιας υγείας και την αντιμετώπιση της πανδημίας

20/09/2023

20/09/2023

Κλινικές δοκιμές φαρμάκων - Συμβάσεις ευθύνη και ειδικά ζητήματα Αστικού Δικαίου

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΚΟΥΤΕΛΗ

Κλινικές δοκιμές φαρμάκων - Συμβάσεις ευθύνη και ειδικά ζητήματα Αστικού Δικαίου

Cyber Week Sakkoulas

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έχει τεθεί το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο: «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση της προστασίας της δημόσιας υγείας και των υπηρεσιών υγείας, το ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης της διακίνησης φαρμάκων, την Ενιαία Λίστα Χειρουργείων και άλλες επείγουσες διατάξεις».

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις στοχεύουν στην αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων που άπτονται της δημόσιας υγείας και στην απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των σχετικών δομών, υπηρεσιών και φορέων των Υπουργείων Υγείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο ιδίως και των αυξημένων αναγκών που έχουν ανακύψει λόγω των πρόσφατων φυσικών καταστροφών.

Μακροπρόθεσμα, σκοπός του νομοσχεδίου είναι η εύρυθμη και ομαλή λειτουργία δομών, υπηρεσιών και φορέων των Υπουργείων Υγείας, με στόχο ιδίως την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες, όπως επίσης και των υπηρεσιών και φορέων των Υπουργείων Πολιτισμού, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Μεταξύ άλλων, προβλέπονται οι εξής ρυθμίσεις:

- Προβλέπεται η ανανέωση συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που άπτονται της ύλης του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η οποία σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, κρίνεται αναγκαία για την αντιμετώπιση των πρόσφατων φυσικών καταστροφών και έκτακτων φαινομένων που έπληξαν τη χώρα.

- Προτείνεται, μέσω της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής, η κατάρτιση, η οργάνωση και η παρακολούθηση σε όλα τα νοσοκομεία του Εθνικού Σύστηματος Υγείας, στα νοσοκομεία που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του ν.δ. 2592/1953, καθώς και στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία και Τμήματα, των περιστατικών που χρήζουν χειρουργικής επέμβασης, μέσω Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων. Με την εν λόγω λίστα και στο πλαίσιο αφενός του εκσυγχρονισμού της λειτουργίας της υφιστάμενης λίστας χειρουργείων των εν λόγω νοσοκομείων και αφετέρου της ανάγκης για προγραμματισμό και οργάνωση των χειρουργείων, δημιουργείται σύστημα αρχειοθέτησης, μέσω διαδικτύου, ενιαίας λίστας πανελλαδικά, προκειμένου να επιτευχθεί σημαντική μείωση του χρόνου αναμονής των ασθενών και να δοθεί η δυνατότητα στην κεντρική διοίκηση για διαχείριση δεδομένων για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων με βάση την πραγματική εικόνα των περιστατικών που έχουν ενταχθεί στη λίστα. Παράλληλα, και ενώ διατηρείται από την Ενιαία Λίστα Χειρουργείων η εξαίρεση καταχώρισης των επειγόντων περιστατικών που έχουν άμεση ανάγκη χειρουργικής επέμβασης, θεσπίζεται η υποχρέωση να δηλώνονται από τα εν λόγω νοσοκομεία σε υποσύστημα της Ενιαίας Λίστας Χειρουργείων όλων των τακτικών και έκτακτων χειρουργείων που διενεργούνται, ώστε να απεικονίζεται ορθά και σε πραγματικές συνθήκες ο ακριβής αριθμός των χειρουργείων. Με τον τρόπο αυτό, αντιμετωπίζεται η ανάγκη για μεγαλύτερη διασφάλιση της ισότητας και της μη διάκρισης των ασθενών στην παροχή χειρουργικών επεμβάσεων.

- Συστήνεται Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης της Διακίνησης Φαρμάκων, με σκοπό την αύξηση της διαφάνειας σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα του φαρμάκου στην εγχώρια αγορά, τον έγκαιρο  εντοπισμός και τη πρόβλεψη ελλείψεων φαρμάκων. Επιπροσθέτως, όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία φορείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταχωρίζουν τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν στη διακίνηση και την πώληση των φαρμάκων στο νέο αυτό ηλεκτρονικό σύστημα.

- Προβλέπεται η αποστολή κατ’ οίκον φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων για θεραπεία σοβαρών ασθενειών.

- Παρατείνεται, μέχρι και τις 31.12.2023, η ισχύς των ρυθμίσεων των άρθρων 63 έως και 89, 91 έως και 94 του ν. 5034/2023, καθώς και των άρθρων 18 και 19 του ν. 5007/2022, οι οποίες σχετίζονται με την αντιμετώπιση της νόσου του κορωνοϊου COVID-19.

-  Παρατείνεται έως την 31η.12.2023 η ισχύς των συμβάσεων που έχουν συναφθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 63 του ν. 4872/2021 και παραταθεί αρχικά δυνάμει του άρθρου δωδέκατου του ν. 5015/2023 και εν συνεχεία δυνάμει του άρθρου 92 του ν. 5041/2023 για τις υπηρεσίες αποθήκευσης, φύλαξης και μεταφοράς των εμβολίων κατά του COVID-19 στα εμβολιαστικά κέντρα.

Μπορείτε να λάβετε μέρος στη διαβούλευση μέχρι την Τρίτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 13:00 στο opengov.gr.

Δίκαιο επιταγής - 6η έκδοση
Tα πρόδηλα σφάλματα στο κτηματολογικό δίκαιο Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου Νο 20

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑΣ