logo-print

Σε λειτουργία η Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Χρονοσήμανσης του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Πνευματικά δικαιώματα: Δημιουργοί και δικαιούχοι αποκτούν ένα ασφαλές αποδεικτικό στοιχείο περίπτωση δικαστικής ή άλλης αμφισβήτησης

Το δίκαιο της ψηφιακής οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ

Το δικαίωμα υπαναχώρησης στην Πνευματική Ιδιοκτησία - Συμβολές Αστικού Δικαίου Νο 13 21

Ξεκινάει από 26 Φεβρουαρίου 2019 η παροχή της υπηρεσίας χρονοσήμανσης από τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ).

Με την υπηρεσία χρονοσήμανσης (time stamping) οι δημιουργοί και οι δικαιούχοι μπορούν να αποκτούν βέβαιη χρονολογία για το έργο τους και να έχουν ένα ασφαλές αποδεικτικό στοιχείο για την πνευματική τους δημιουργία σε περίπτωση δικαστικής ή άλλης αμφισβήτησης.

Η υπηρεσία παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΙ και το σύνολο της διαδικασίας (αποστολή έργου, καταχώριση, καταβολή τέλους) πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου και αφορά στο σύνολο των πνευματικών έργων αλλά και άλλων προστατευόμενων αντικειμένων που μπορούν να κατατεθούν σε μορφή ψηφιακού αρχείου, όπως κείμενα, φωτογραφίες, σχέδια κλπ.

Επισημαίνεται ότι ο ΟΠΙ με την υπηρεσία αυτή ταυτοποιεί μοναδικά το αρχείο- πνευματικό έργο συνδέοντάς το με την ημερομηνία και την ώρα που έχει πραγματοποιηθεί η υποβολή του.

Το αρχείο δεν κρατείται στην ηλεκτρονική βάση, ούτε γίνεται έλεγχός του από το προσωπικό του ΟΠΙ ή τρίτο και συνεπώς δεν υπάρχει κίνδυνος αντιγραφής ή διαρροής του.

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα στην Ελλάδα δεν υπήρχε αντίστοιχη υπηρεσία, οι δε συνήθεις τακτικές που χρησιμοποιούνται για τη διασφάλιση των δημιουργών και δικαιούχων είναι είτε πιο ακριβές, όπως η συμβολαιογραφική πράξη κατάθεσης, είτε δεν θεωρούνται τόσο αξιόπιστες, όπως η αποστολή συστημένης επιστολής, ενώ συχνά δημιουργούνται προβλήματα λόγω της ψηφιακής μορφής των έργων.

Στην ειδική ιστοσελίδα (www.timestamp.gr) που έχει δημιουργηθεί υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες. Οποιαδήποτε απορία μπορείτε να την απευθυνθείτε στο it@opi.gr

Πληροφορίες σχετικά με τη χρονοσήμανση

Η υπηρεσία ηλεκτρονικής χρονοσήμανσης δημιουργήθηκε από τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) για να καλύψει την ανάγκη όλων των δημιουργών (ανεξαρτήτως είδους έργων και ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για επαγγελματίες ή ερασιτέχνες) να μπορούν να αποδεικνύουν με απλό και αποτελεσματικό τρόπο τη χρονική στιγμή ύπαρξης του έργου τους με τη συγκεκριμένη μορφή.

Η υπηρεσία χρονοσήμανσης δεν συνιστά διατύπωση ή προϋπόθεση απόκτησης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων επί του έργου, δεδομένου ότι το δικαίωμα αποκτάται (τόσο σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο όσο και τις διεθνείς συμβάσεις) ατύπως και χωρίς να απαιτείται κατάθεσή του.

Προκειμένου ένα έργο να προστατεύεται πρέπει να συνιστά πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα λόγου, τέχνης ή επιστήμης, που εκφράζεται με οποιαδήποτε μορφή (άρθρο 2 ν. 2121/1993).

Το κατά πόσο ένα έργο πληροί τις ως άνω προϋποθέσεις κρίνεται από τα δικαστήρια.

Σύμφωνα με τον ΟΠΙ, η υπηρεσία αυτή, βασιζόμενη σε διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα, θα διευκολύνει τους δημιουργούς με την απόκτηση τεκμηρίου για την ύπαρξη του έργου τους.

Τί είναι η χρονοσήμανση;

Αποτελεί μια από τις πρακτικές, οι οποίες ακολουθούνται για τη διασφάλιση του δημιουργού, μέσω της ύπαρξης ενός στοιχείου για την απόδειξη της χρονικής στιγμής ύπαρξης ενός αντικειμένου που πιθανόν προστατεύεται με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας (εφεξής έργο).

Από τη στιγμή που το έργο έχει λάβει μορφή ως ψηφιακό αρχείο, η χρονοσήμανση ουσιαστικά ταυτοποιεί μοναδικά το αρχείο αυτό συνδέοντάς το παράλληλα με την ημερομηνία και την ώρα που έχει λάβει χώρα η πράξη της υποβολής του στην υπηρεσία.

Ως αντικείμενο χρονοσήμανσης μπορεί να κατατεθεί οποιοδήποτε ψηφιακό αρχείο.

Το ψηφιακό αρχείο μπορεί να είναι οιασδήποτε μορφής, όπως ενδεικτικά αναφέρονται οι επεξεργαστές κειμένου, τα φύλλα εργασίας, τα προγράμματα επεξεργασίας ήχου, εικόνας και βίντεο, κλπ.

Ποια η χρησιμότητα του πιστοποιητικού χρονοσήμανσης;

Το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον ΟΠΙ αποτελεί μια γραπτή επιβεβαίωση των στοιχείων που αφορούν τόσο στον χρήστη της υπηρεσίας όσο και στην πράξη χρονοσήμανσης.

Τέτοια στοιχεία είναι το ονοματεπώνυμο του χρήστη, το όνομα του υποβληθέντος αρχείου, η σε ψηφιακή μορφή ταυτότητα του υποβληθέντος αρχείου, η ημερομηνία και η ώρα που έγινε η χρονοσήμανση.

Σε περίπτωση αμφισβήτησης του περιεχομένου του αρχείου και του κατά πόσο το πιστοποιητικό αναφέρεται στο συγκεκριμένο υπάρχει δυνατότητα επαλήθευσης μέσω της υπηρεσίας του ΟΠΙ.

Επίσης το πιστοποιητικό δεν συνιστά βεβαίωση ύπαρξης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων επί του αρχείου στο οποίο αφορά.

Ποιο είναι το κόστος της χρονοσήμανσης

Το κόστος χρονοσήμανσης καθορίζεται με βάση το μέγεθος του αρχείου και μόνον. Υπάρχουν διαβαθμίσεις (προκαθορισμένα εύρη μεγεθών) για τον καθορισμό της χρέωσης.

Οι χρεώσεις καθορίζονται ανάλογα με το μέγεθος του υποβληθέντος αρχείου. Συγκεκριμένα, για αρχεία από 0 έως 3 Megabyte το κόστος είναι 10 ευρώ.

Από 3.1 έως 10 Megabyte 20 ευρώ, από 10 έως 50 Megabyte 35 ευρώ και από 50 Megabyte έως 2 Gigabyte 70 ευρώ.

Η διαδικασία επαλήθευσης από τον ΟΠΙ κοστίζει 100 ευρώ. Στις τιμές αυτές δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το timestamp.gr

Πηγή: opi.gr
Το εφαρμοστέο δίκαιο ως προς τις έννομες συνέπειες των δικαστικών αποφάσεων - Μελέτες ΕΡΜΕΚ Νο 11
Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως ΙΙΙ/α Β έκδοση