logo-print

Στη δημοσιότητα η νέα συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ για τη διατλαντική ροή δεδομένων

Η Κομισιόν δημοσίευσε τα νομικά κείμενα που θα θέσουν σε εφαρμογή τη συμφωνία Privacy Shield

29/02/2016

16/11/2017

Επιδόσεις στο εξωτερικό Β έκδοση
Διεθνής Εμπορική Διαιτησία Τόμος ΙΙ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα τα νομικά κείμενα που θα θέσουν σε εφαρμογή την ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα καθώς και ανακοίνωση που συνοψίζει τις ενέργειες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στη διατλαντική ροή δεδομένων από το 2013 που είχαν γίνει οι αποκαλύψεις για την παρακολούθηση.

Παράλληλα, η Κομισιόν δημοσίευσε σήμερα το σχέδιο απόφασής της «περί επάρκειας» καθώς και κείμενα που θα αποτελέσουν την ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι αρχές της ασπίδας προστασίας για την ιδιωτικότητα τις οποίες πρέπει να τηρούν οι εταιρείες, καθώς και γραπτές δεσμεύσεις της κυβέρνησης των ΗΠΑ (οι οποίες πρόκειται να δημοσιευτούν στο Ομοσπονδιακό Μητρώο των ΗΠΑ) σχετικά με την επιβολή της συμφωνίας, καθώς και εγγυήσεις για τις διασφαλίσεις και τους περιορισμούς σχετικά με την πρόσβαση των δημόσιων αρχών σε δεδομένα.

Μόλις εγκριθεί η συμφωνία, η διαπίστωση της επάρκειας της Επιτροπής θα εξασφαλίζει ότι οι διασφαλίσεις που παρέχονται κατά τη διαβίβαση δεδομένων στο πλαίσιο της νέας ασπίδας προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την ιδιωτικότητα είναι ισοδύναμες με τα πρότυπα προστασίας δεδομένων της ΕΕ.

Τι περιλαμβάνει το νέο πλαίσιο

Σύμφωνα με την Κομισιόν. το νέο πλαίσιο αντικατοπτρίζει τις απαιτήσεις που καθόρισε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην απόφασή του της 6ης Οκτωβρίου 2015.

Οι αρχές των ΗΠΑ δεσμεύτηκαν σθεναρά ότι η ασπίδα προστασίας για την ιδιωτικότητα θα εφαρμοστεί αυστηρά και διαβεβαίωσαν ότι δεν γίνεται μαζική ή χωρίς διακρίσεις παρακολούθηση από τις εθνικές αρχές ασφάλειας.

Αυτό θα διασφαλίζεται ως εξής:

- Αυστηρές υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις και σθεναρή επιβολή

Η νέα ρύθμιση πρέπει να είναι διαφανής και να περιλαμβάνει αποτελεσματικούς μηχανισμούς εποπτείας, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι επιχειρήσεις τηρούν τις υποχρεώσεις τους, καθώς και επιβολή κυρώσεων ή αποκλεισμού εάν οι εταιρείες δεν συμμορφώνονται. Οι νέοι κανόνες περιλαμβάνουν επίσης αυστηρότερους όρους για περαιτέρω διαβιβάσεις σε άλλους εταίρους από τις εταιρείες που συμμετέχουν στο σύστημα·

-  Σαφείς διασφαλίσεις και υποχρεώσεις διαφάνειας όσον αφορά την πρόσβαση της κυβέρνηση των ΗΠΑ

Για πρώτη φορά, η κυβέρνηση των ΗΠΑ έδωσε στην ΕΕ γραπτή διαβεβαίωση από το Γραφείο Διευθυντή των Εθνικών Υπηρεσιών Πληροφοριών ότι οποιαδήποτε πρόσβαση των δημόσιων αρχών για σκοπούς εθνικής ασφάλειας θα υπόκειται σε σαφείς περιορισμούς, διασφαλίσεις και μηχανισμούς επίβλεψης, αποτρέποντας έτσι τη γενικευμένη πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, κ. John Kerry, δεσμεύτηκε να θεσπίσει δυνατότητα προσφυγής στον τομέα της εθνικής υπηρεσίας πληροφοριών για τους Ευρωπαίους μέσω μηχανισμού συνηγόρου του πολίτη στο πλαίσιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ο οποίος θα είναι ανεξάρτητος από τις εθνικές υπηρεσίες ασφάλειας.

Αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ με πολλές δυνατότητες προσφυγής

Οι καταγγελίες πρέπει να επιλύονται από τις εταιρείες σε διάστημα 45 ημερών. Θα παρέχεται δωρεάν λύση με εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορών. Οι πολίτες της ΕΕ μπορούν να απευθυνθούν και στις εθνικές τους αρχές προστασίας δεδομένων, οι οποίες θα συνεργαστούν με την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου ώστε να διασφαλίσουν ότι θα ερευνηθούν και θα διευθετηθούν οι εκκρεμείς καταγγελίες πολιτών της ΕΕ.

- Ετήσιος κοινός μηχανισμός αξιολόγησης

Ο μηχανισμός θα παρακολουθεί τη λειτουργία της ασπίδας προστασίας για την ιδιωτικότητα, συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεων και των διαβεβαιώσεων όσον αφορά την πρόσβαση σε δεδομένα για σκοπούς επιβολής του νόμου και εθνικής ασφάλειας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ θα προβαίνουν στην αξιολόγηση, στην οποία θα καλούν να συμμετάσχουν εθνικούς εμπειρογνώμονες των υπηρεσιών πληροφοριών από τις ΗΠΑ και τις ευρωπαϊκές αρχές προστασίας δεδομένων. Η Επιτροπή θα κάνει χρήση όλων των άλλων διαθέσιμων πηγών πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένων των εκθέσεων διαφάνειας από τις εταιρείες για την έκταση των απαιτήσεων κρατικής πρόσβασης.

Επόμενα βήματα

Σύμφωνα με την Κομισιόν, σε αυτό το στάδιο θα ζητηθεί η γνώμη της επιτροπής που αποτελείται από εκπροσώπους των κρατών μελών και οι αρχές προστασίας δεδομένων της ΕΕ (ομάδα του άρθρου 29) θα δώσουν επίσης τη γνώμη τους, προτού ληφθεί οριστική απόφαση από το σώμα των επιτρόπων.

Στο μεταξύ, οι ΗΠΑ θα προβούν στις απαραίτητες προετοιμασίες για να θεσπιστεί το νέο πλαίσιο, οι μηχανισμοί παρακολούθησης και ο νέος μηχανισμός συνηγόρου του πολίτη.

Ύστερα από την έγκριση του νόμου περί δικαστικής προσφυγής (Judicial Redress Act) από το Κογκρέσο των ΗΠΑ, τον οποίο υπέγραψε ο πρόεδρος κ. Obama στις 24 Φεβρουαρίου, η Επιτροπή θα προτείνει σε σύντομο χρονικό διάστημα την υπογραφή της σφαιρικής συμφωνίας.

Η απόφαση για τη σύναψη της συμφωνίας θα πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο αφού λάβει την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σχετικά έγγραφα:

Ανακοίνωση της Επιτροπής προς Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο ΕΕ

Σχέδιο απόφασης περί επάρκειας (αγγλικά)

Χρήσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις (αγγλικά)

Παράρτημα 1

Παράρτημα 2

Παράρτημα 3

Παράρτημα 4

Παράρτημα 5

Παράρτημα 6

Παράρτημα 7

Η ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Εργατικό Δίκαιο - Ατομικές εργασιακές σχέσεις - Ε έκδοση

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΔΕΛΗΣ