logo-print

Συναινετικές προσημειώσεις: Παράταση της διαδικασίας του Ν. 4684/2020 έως 31 Δεκεμβρίου

Παράταση ισχύος των διατάξεων για η συναινετική εγγραφή, ανάκληση, εξάλειψη και μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης

31/10/2020

02/11/2020

Airbnb Η πολεοδομική αντιμετώπιση

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ

Ηλεκτρονικό Κτηματολόγιο - Βιβλιοθήκη Δικάιου Κτηματολογίου Νο 24

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ B’ 4783/29.10.2020) η απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για νέα παράταση της διαδικασίας του άρθρου 17 ν. 4684/2020 για τις συναινετικές προσημειώσεις.

Ειδικότερα, η απόφαση προβλέπει ότι η ισχύς της υπ’ αρ. 2199/30.6.2020 (Β΄ 2659) απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, όπως αυτή παρατάθηκε με την υπ’ αρ. 43252/10.9.2020 (Β’ 3871) όμοια απόφαση σχετικά με ζητήματα που αφορούν συναινετική εγγραφή, ανάκληση, εξάλειψη και μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, παρατείνεται από τη λήξη της, ήτοι από 31 Οκτωβρίου 2020, έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Υπενθυμίζεται ότι το άρθρο 17 ν. 4684/2020 προβλέπει τα εξής:

Συναινετική εγγραφή, ανάκληση, εξάλειψη και μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης

1. Για το χρονικό διάστημα από τις 28 Απριλίου 2020 έως και τις 30 Ιουνίου 2020 η εκδίκαση υποθέσεων χορήγησης άδειας συναινετικής εγγραφής προσημείωσης υποθήκης διεξάγεται ως εξής:

α) Η συζήτηση διεξάγεται εγγράφως, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ και οι διάδικοι παρίστανται στο ακροατήριο του δικαστηρίου με δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 242 ΚΠολΔ.

β) Στη δήλωση της περίπτωσης α', που υπογράφεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του καθ' ου η αίτηση, επισυνάπτεται η έγγραφη συναίνεση του καθ' ου στην αιτούμενη προσημείωση ή του τρίτου κυρίου του ακινήτου, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής τους από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του καθ' ου.

γ) Στην έγγραφη συναίνεση προσδιορίζονται σαφώς η ασφαλιζόμενη με την προσημείωση απαίτηση και το ποσό της απαίτησης για το οποίο χορηγείται η συναινετική εγγραφή προσημείωσης και περιγράφεται λεπτομερώς το προσημειούμενο ακίνητο.

2. Κατά το χρονικό διάστημα της παραγράφου 1, η ανάκληση, η εξάλειψη και η μεταρρύθμιση συναινετικής προσημείωσης υποθήκης γίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 1. Η συναίνεση του προσημειούχου δανειστή δίνεται εγγράφως με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του.

3. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης δύναται να παρατείνεται η ισχύς των διατάξεων του παρόντος, πάντως όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2020».

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και Ευθύνη για Αποζημίωση
Ενοχικό Δίκαιο Ειδικό Μέρος