logo-print

Συνήγορος του Καταναλωτή: Ανάγκη προστασίας των καταναλωτών από καταχρηστικές πρακτικές των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών

06/04/2015

29/01/2018

Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως ΙΙΙ/α Β έκδοση
Η παραγραφή των εγκλημάτων στο ουσιαστικό ποινικό δίκαιο

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Την ανάγκη επίλυσης του ζητήματος της μονομερούς τροποποίησης συμβατικών όρων σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπογραμμίζει σε επιστολή του προς την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ο Συνήγορος του Καταναλωτή.

Σύμφωνα με τον ΣτΚ, υπάρχουν πολλές αναφορές από καταναλωτές που αναδεικνύουν τις τακτικές εταιρειών - παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες αφού κατορθώσουν να προσελκύσουν νέους συνδρομητές με κάποιο ανταγωνιστικό οικονομικό πρόγραμμα, πολύ σύντομα (συχνά μέσα στο πρώτο τρίμηνο) προβαίνουν σε μονομερή τροποποίηση των συμβατικών όρων.

Η τροποποίηση αυτή συνεπάγεται την οικονομική επιβάρυνση των καταναλωτών η οποία συνδυάζεται συνήθως με την παροχή μιας πρόσθετης υπηρεσίας, την οποία, πάντως, ο καταναλωτής δεν ζήτησε και, σε αρκετές περιπτώσεις, δεν του είναι καν χρήσιμη.

Όπως αναφέρει ο ΣτΚ, οι εκπρόσωποι των παρόχων στο πλαίσιο εξωδικαστικών συμβιβασμών που έχουν γίνει από τον Συνήγορο προβάλουν τον ισχυρισμό ότι η πρακτική αυτή είναι επιτρεπτή από το Γενικό Κανονισμό Αδειών της ΕΕΤΤ.

Η θέση του ΣτΚ, ωστόσο, είναι ότι το ανωτέρω κανονιστικό πλαίσιο χρήζει εναρμόνισης προς την υπέρτερης τυπικής ισχύος κείμενη νομοθεσία περί προστασίας του καταναλωτή (ιδίως ν. 2251/1994), αλλά και προς σειρά διατάξεων του Αστικού Κώδικα (ΑΚ 173, 178-179, 200, 281, 288, 361, 380 επ. κ.λπ.), ενώ οι συμβάσεις που περιέχουν τέτοιους όρους πάσχουν, κατά περίπτωση, από ολική ή μερική ακυρότητα.

Τα ζητήματα που δημιουργούνται από τη μονομερή αυτή ενέργεια των εταιρειών, επιφέρουν οικονομική ζημία αλλά και ταλαιπωρία για τους καταναλωτές.

Συγκεκριμένα, σε πολλές περιπτώσεις η υποχρέωση καταβολής τυχόν υπολοίπων επιδότησης ακριβών συσκευών ή τερματικού εξοπλισμού από τους συνδρομητές καθιστά στην πράξη οικονομικά απαγορευτική την καταγγελία της σύμβασης εκ μέρους του καταναλωτή.

Με άλλα λόγια, ο καταναλωτής, χωρίς καμία υπαιτιότητά του, αναγκάζεται να μπει σε μια διαδικασία είτε “εγκλωβισμού” του σε ένα οικονομικό πακέτο, που είναι ακριβότερο από αυτό που συμφώνησε για να αποφύγει την περαιτέρω ζημία του λόγω επιστροφής επιδοτήσεων κ.λπ., είτε καταγγελίας της σύμβασής του και σχετικής επιβάρυνσής του.

Το αποτέλεσμα των πρακτικών αυτών είναι πως ο καταναλωτής υποχρεώνεται στην αγορά ενός προϊόντος (συσκευή ή τερματικός εξοπλισμός), προκειμένου να καταγγείλει μια συμβατική σχέση, την οποία σύμφωνα με το πνεύμα και το γράμμα του Κανονισμού Γενικών Αδειών θα έπρεπε να καταγγέλλει αζημίως, ακριβώς επειδή δεν έχει υπαιτιότητα, αλλά, απεναντίας, θίγεται λόγω της μονομερούς τροποποίησης των συμβατικών όρων από τον πάροχο.

Ενόψει, λοιπόν, όλων αυτών, ο Συνήγορος του Καταναλωτή καλεί την ΕΕΤΤ να συνεργαστούν για την ταχεία επίλυση του ζητήματος, προκειμένου να προστατευτούν οι καταναλωτές από καταχρηστικές μονομερείς συμβατικές τροποποιήσεις.

Ολόκληρη την επιστολή του ΣτΚ μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ανώνυμες Εταιρίες
Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ

send