logo-print

Τα πρόστιμα για την online προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (ΦΕΚ)

Δημοσιεύθηκε η απόφαση για τον καθορισμό της διαδικασίας επιβολής και είσπραξης προστίμου που επιβάλλει η νέα Επιτροπή

27/02/2018

27/02/2018

Δίκαιο της πληροφορικής Δ

ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Βασικά Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου

ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 683/27.02.2018) η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμός της διαδικασίας επιβολής και είσπραξης προστίμου που επιβάλλει η Επιτροπή για τη γνωστοποίηση διαδικτυακής προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων του άρθρου 66Ε ν. 2121/1993, καθώς και των αρμόδιων υπηρεσιών είσπραξής του.

Διαβάστε σχετικά: Σε λειτουργία ο μηχανισμός για τις online προσβολές δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΦΕΚ)

Αναλυτικά η απόφαση:

Άρθρο 1 - Σκοπός προστίμου

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την απόφαση για διακοπή πρόσβασης ή απομάκρυνσης περιεχομένου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 66Ε ν. 2121/1993 η ΕΔΠΠΙ επιβάλλει το πρόστιμο της παρ. 7 του άρθρου 66Ε ν. 2121/1993 που έχει απειληθεί στους παραβάτες, οι οποίοι είναι εφικτό να εντοπιστούν, σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία.

Άρθρο 2 - Αρμόδια αρχή

1. Αρμόδια αρχή για τη διενέργεια ελέγχων, την επιβολή των προστίμων και τη βεβαίωση της παράβασης είναι η ΕΔΠΠΙ.

2. Για τη διενέργεια των ελέγχων η ΕΔΠΠΙ συνεπικουρείται από το προσωπικό του ΟΠΙ, το οποίο διατίθεται ύστερα από απόφαση του Διευθυντή του ΟΠΙ.

Άρθρο 3 - Διαδικασία επιβολής προστίμου

1. Η ΕΔΠΠΙ διαπιστώνει τη συμμόρφωση ή μη με την απόφασή της για απομάκρυνση περιεχομένου ή τη διακοπή πρόσβασης εντός της τεθείσας προθεσμίας μετά από σχετική έκθεση ελέγχου που συντάσσει η ίδια, όπου αναφέρονται όλα τα αναγκαία για τον καθορισμό της παράβασης στοιχεία και ιδίως το είδος της παράβασης και η χρονολογία διαπίστωσής της. Η έκθεση ελέγχου αποτελεί τη βεβαίωση της παράβασης. Η ΕΔΠΠΙ κοινοποιεί τη βεβαίωση της παράβασης στον παραβάτη και τον καλεί για υποβολή γραπτών απόψεων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της κοινοποίησης.

Μετά το πέρας της προθεσμίας η ΕΔΠΠΙ εκτιμά τις τυχόν υποβληθείσες απόψεις και εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση επιβολής προστίμου. Το πρόστιμο υπολογίζεται από την κοινοποίηση της απόφασης της ΕΔΠΠΙ για διακοπή πρόσβασης ή απομάκρυνσης περιεχομένου της παρ. 6 του άρθρου 66Ε ν. 2121/1993.

2. Στην απόφαση αναγράφονται απαραίτητα το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, ο ΑΦΜ και η διεύθυνση κατοικίας του υπόχρεου, αν είναι φυσικό πρόσωπο ή η επωνυμία και η διεύθυνση της έδρας, αν είναι νομικό πρόσωπο, το ποσό του προστίμου, η αιτία καταβολής, καθώς και ο Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού υπέρ του οποίου πιστώνονται τα έσοδα από το εν λόγω πρόστιμο, ο οποίος είναι ο 3739 «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες από Δικαστήρια και δημόσιες γενικά αρχές».

3. Η διαδικασία του παρόντος μπορεί να επαναληφθεί και σε περίπτωση εκ νέου διαπίστωσης μη συμμόρφωσης.

4. Η κοινοποίηση απόφασης της επιβολής προστίμου πραγματοποιείται εφόσον:

α) με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ν. 3979/2011 ή

β) με αποστολή συστημένης επιστολής στην ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας ή επαγγελματικής εγκατάστασης του εν λόγω προσώπου, ή

γ) με επίδοση κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Απόφαση που αποστέλλεται με συστημένη επιστολή θεωρείται ότι έχει νομίμως κοινοποιηθεί μετά την παρέλευση δέκα (10) ημερών από την ημέρα αποστολής, εάν η ταχυδρομική διεύθυνση του παραλήπτη κατά τα ανωτέρω βρίσκεται στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που η ταχυδρομική διεύθυνση είναι εκτός Ελλάδας, η πράξη θεωρείται ότι έχει κοινοποιηθεί νομίμως μετά την παρέλευση είκοσι (20) ημερών από την ημέρα αποστολής της συστημένης επιστολής. Στις περιπτώσεις της ηλεκτρονικής κοινοποίησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. α' της παρούσας, η πράξη θεωρείται ότι έχει νομίμως κοινοποιηθεί μετά την παρέλευση πέντε (5) ημερών από την ηλεκτρονική ειδοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παραβάτη, εφόσον δεν προκύπτει προγενέστερος χρόνος παραλαβής της.

Άρθρο 4 - Διαδικασία είσπραξης προστίμου

1. Ο παραβάτης καλείται να καταβάλει το πρόστιμο με διπλότυπο είσπραξης σε οποιαδήποτε ΔΟΥ εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της επιβολής του προστίμου. Στην περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του επιβληθέντος προστίμου, αυτό εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).

2. Η απόφαση επιβολής προστίμου της ΕΔΠΠΙ αποτελεί τη βεβαίωση του οικείου προστίμου και συνιστά τον νόμιμο τίτλο σύμφωνα με το άρθρο 2 ν.δ. 356/1974. Προς τον σκοπό αυτό συντάσσεται από την ΕΔΠΠΙ ο σχετικός χρηματικός κατάλογος, ο οποίος αποστέλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ μαζί με την απόφαση επιβολής προστίμου. Άρθρο 5 Προσφυγή Κατά των πράξεων με τις οποίες επιβάλλεται το πρόστιμο της παρούσας δύναται να ασκείται διοικητική προσφυγή κατ' εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας. Η προσφυγή αυτή δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Άρθρο 5 - Προσφυγή

Κατά των πράξεων με τις οποίες επιβάλλεται το πρόστιμο της παρούσας δύναται να ασκείται διοικητική προσφυγή κατ' εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.

Η προσφυγή αυτή δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση εδώ.

Οι διεθνείς, υπερεθνικές και διεθνικές ρυθμίσεις του χρόνου ναυτικής εργασίας και οι επιπτώσεις του στη ναυτική ασφάλεια

ΔΗΜΟΣΙΟ & ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ - ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΙΛΤΙΔΟΥ

Νομοθεσία εργατική και ασφαλιστική 2020

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΛΑΝΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

send