logo-print

Τέλος στο lobbying «πίσω από κλειστές πόρτες» για τους Ευρωβουλευτές - Αναθεώρηση των «interna corporis» του Ευρωκοινοβουλίου

Υποχρεωτική η ηλεκτρονική ανάρτηση όλων των συναντήσεων με τα lobbies - Αυστηρότατες ποινές για όσους ευρωβουλευτές επιλέγουν τη «ρητορική μίσους»

07/02/2019

08/02/2019

Ευρωπαϊκό Δίκαιο

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΑΧΠΕΚΙΔΟΥ

Η ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού κατά τον κανονισμό 655/2014

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΖΟΥΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος

  • Αυστηρότεροι κανόνες δεοντολογίας για τους ευρωβουλευτές
  • Περισσότερη διαφάνεια κατά τις συναντήσεις με εκπροσώπους παραγόντων και ενδιαφερόμενων μερών

Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) υιοθέτησε στις 31 Ιανουαρίου 2019 αλλαγές στους εσωτερικούς κανόνες του Σώματος προκειμένου αυτό να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά και με περισσότερο διαφανή τρόπο.

Οι βασικές αλλαγές στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΕΚ που εγκρίθηκαν την περασμένη εβδομάδα αφορούν τους κανόνες δεοντολογίας των Μελών του (συμπεριλαμβανομένων κανόνων για την ενίσχυση της διαφάνειας και μέτρα για την αποτροπή περιστατικών ψυχολογικής και σεξουαλικής παρενόχλησης), καθώς και τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις προς το Συμβούλιο των Υπουργών της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο αναθεωρημένος Κανονισμός εγκρίθηκε λαμβάνοντας 496 ψήφους υπέρ και 114 κατά, ενώ σημειώθηκαν 33 αποχές.

Ενίσχυση της διαφάνειας

Οι βασικοί συντελεστές της νομοθετικής διαδικασίας – οι ευρωβουλευτές που εισηγούνται τη σχετική νομοθεσία στο Κοινοβούλιο, γνωστοί ως εισηγητές, σκιώδεις εισηγητές και πρόεδροι των επιτροπών – θα έχουν την υποχρέωση στο εξής να αναρτούν ηλεκτρονικά όλες τις προγραμματισμένες συναντήσεις με τους εκπροσώπους των παραγόντων και των ενδιαφερόμενων μερών που συμπεριλαμβάνονται στο Μητρώο Διαφάνειας, με στόχο την ενημέρωση του κοινού.

Οι λοιποί ευρωβουλευτές παροτρύνονται επίσης να δημοσιεύουν οποιεσδήποτε συναντήσεις προγραμματίζουν με εκπροσώπους των παραγόντων και των ενδιαφερόμενων μερών.

Η ιστοσελίδα του ΕΚ θα πρέπει να προσαρμοστεί τεχνικά προκειμένου να επιτρέψει στα Μέλη του να δημοσιεύουν πληροφορίες αναφορικά με τις χρήσεις του Γενικού Επιδόματος Δαπανών.

Κανόνες δεοντολογίας

Οι νέοι κανόνες προβλέπουν ότι τα Μέλη του ΕΚ οφείλουν να απέχουν από «οποιαδήποτε ανάρμοστη συμπεριφορά» (λόγου χάρη η προβολή πανό ή σημαίας κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της Ολομέλειας), τη «χρήση επιθετικής γλώσσας» (φερ’ ειπείν οι δυσφημιστικές δηλώσεις, η «ρητορική μίσους», ή οι τοποθετήσεις που προκαλούν ρατσιστικά συναισθήματα) και την απόπειρα ψυχολογικής και σεξουαλικής παρενόχλησης.

Οι Κανόνες Δεοντολογίας του ΕΚ θα προστεθούν ως Παράρτημα στον Κανονισμό Λειτουργίας και οι ευρωβουλευτές θα πρέπει να δεσμευτούν με έγγραφη δήλωσή τους ως προς την τήρησή τους. Η άρνηση υπογραφής τέτοιας δήλωσης από κάποιον/α ευρωβουλευτή θα συνεπάγεται τον αποκλεισμό του/της από την κατοχή αρχαιότερων αξιωμάτων, τον διορισμό ως εισηγητή/τριας ή την εκπροσώπηση του ΕΚ σε τριμερή διάλογο ή σε επίσημη αντιπροσωπεία. Τυχόν σοβαρή παράβαση των συγκεκριμένων κανόνων από Μέλος του ΕΚ θα επισύρει ποινές.

Ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ιδρύματα

Σύμφωνα με τις Συνθήκες, «τα πολιτικά κόμματα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συμβάλλουν στην διαμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής συνείδησης και στην έκφραση της βούλησης των πολιτών της Ένωσης» (άρθρο 10, παράγραφος 4 ΣΕΕ).Ένας οργανισμός οφείλει να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια προκειμένου να αναγνωριστεί ως ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό ίδρυμα. Με βάση τους νέους κανόνες, μία ομάδα τουλάχιστον 50 πολιτών μπορεί να υποβάλλει αίτημα στο ΕΚ προκειμένου αυτό με τη σειρά του να ζητήσει από την Αρχή για τα Ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ιδρύματα να ελέγξει κατά πόσον ένα συγκεκριμένο ευρωπαϊκό κόμμα ή ίδρυμα πληροί τα εν λόγω κριτήρια.

Επιπλέον, η μεταρρύθμιση περιλαμβάνει μέτρα ως προς τις κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, συγκεκριμένα τις επερωτήσεις προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή, την διαβούλευση των επιτροπών σχετικά με εμπιστευτικές πληροφορίες, τους κανόνες επί των μονίμων επιτροπών, την ψηφοφορία τροποποιήσεων και τον κανονισμό για τις κοινοβουλευτικές διακομματικές ομάδες.

Δήλωση

«Η συγκεκριμένη δέσμη αναθεωρητικών κανόνων στον Κανονισμό του Ευρωκοινοβουλίου συνεχίζει την σταδιακή διαδικασία με στόχο να καταστεί το Κοινοβούλιο περισσότερο αποτελεσματικό, λειτουργικό και διαφανές.

Προέκυψε από την πρώτη εμπειρία γενικής αναθεώρησης των κανόνων που υιοθετήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2016», δήλωσε ο εισηγητής  Richard Corbett (Προοδευτική Συμμαχία των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Ηνωμένο Βασίλειο).

Επόμενα βήματα

Οι αλλαγές που εγκρίθηκαν θα αρχίσουν να ισχύουν την πρώτη ημέρα της επόμενης περιόδου συνόδου κατόπιν της έγκρισής του, ενδεικτικά την 11η Φεβρουαρίου 2019, με εξαίρεση ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη συμπεριφορά των ευρωβουλευτών, τις μόνιμες επιτροπές και τους αξιωματούχους των επιτροπών, οι οποίες θα αρχίσουν να ισχύουν από την έναρξη της επόμενης κοινοβουλευτικής περιόδου, ήτοι στις 2 Ιουλίου 2019.

Η προβληματική στέγαση της δικαιοσύνης στον Πειραιά

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

ΔΕΓΛΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ο προσδιορισμός και η είσπραξη του φόρου

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ

send