logo-print

Θέσεις ασκούμενων δικηγόρων στην Περιφέρεια Αττικής

02/02/2021

02/02/2021

Η αστική ευθύνη του οδικού μεταφορέα κατά τη CMR
Ένδικη προστασία για ακίνητο φερόμενο ως "άγνωστου" ιδιοκτήτη - Β έκδοση, Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου Νο 19 -

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΣΙΛΙΓΓΕΡΙΔΟΥ

Η Περιφέρεια Αττικής προσκαλεί:

Α) Τους υποψήφιους δικηγόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής, για διάρκεια έξι (6) μηνών, να υποβάλουν την αίτησή τους εντός δέκα (10) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης (1η Φεβρουαρίου 2021) της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής (www..patt.gov.gr), ήτοι από την 2η Φεβρουαρίου 2021 έως και την 11η Φεβρουαρίου 2021, σύμφωνα µε τα κατωτέρω αναφερόμενα.

Β) Τους ήδη ασκούμενους δικηγόρους στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής που επιθυμούν παράταση της άσκησής τους για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών, ήτοι από 15 Μαρτίου 2021 έως και 14 Σεπτεμβρίου 2021, να υποβάλουν σχετική αίτηση κατά την ως άνω χρονική προθεσμία, κατόπιν της οποίας μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, να παραταθεί ο χρόνος άσκησής τους για ένα εξάμηνο ακόμη και για μία μόνο φορά για κάθε ασκούμενο και μόνον για όσες θέσεις δεν θα καλυφθούν κατά το τρέχον εξάμηνο.

Ο αριθμός των υποψηφίων δικηγόρων που θα πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους στο Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής, το οποίο περιλαμβάνει το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης Περιφερειάρχη και Συλλογικών Οργάνων, το Γραφείο Νομοθετικού Συντονισμού και Δικαστικών Υποθέσεων Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου και Δυτικού Τομέα Αθηνών, το Γραφείο Νομοθετικού Συντονισμού και Δικαστικών Υποθέσεων Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Νήσων, το Γραφείο Νομοθετικού Συντονισμού και Δικαστικών Υποθέσεων Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, το Γραφείο Νομοθετικού Συντονισμού και Δικαστικών Υποθέσεων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και τα Γραφεία Γραμματείας και Αρχείου, έχει οριστεί σε δεκαέξι (16) άτομα.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ- ΩΡΑΡΙΟ- ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Το χρονικό διάστημα της άσκησης έχει οριστεί σε έξι (6) μήνες, µε δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών, μετά από σχετική αίτηση του υποψηφίου και την αποδοχή της από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, σύμφωνα µε τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του Ν. 4194/2013.

Την προσεχή περίοδο, η εξάμηνη άσκηση των υποψηφίων δικηγόρων ξεκινά από 15 Μαρτίου 2021 και λήγει στις 14 Σεπτεμβρίου 2021.  Το ωράριο της ημερήσιας απασχόλησης των ασκούμενων ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες, ανάλογα µε τις ανάγκες των Γραφείων του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υποστήριξης. Υπεύθυνοι τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και εν γένει της άσκησης είναι οι δικηγόροι που υπηρετούν στα Γραφεία στα οποία απασχολούνται οι ασκούμενοι.

Η μηνιαία αποζημίωση των ασκούμενων δικηγόρων ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων (600) ευρώ.

Το παραπάνω ποσό δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις παρά µόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται µε βάση το παρουσιολόγιο, κατόπιν εντάλματος της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης της Περιφέρειας Αττικής.

Στο τέλος της άσκησης θα χορηγείται στον ασκούμενο σχετική βεβαίωση από τον Περιφερειάρχη Αττικής, κατόπιν εισηγητικού σημειώματος του δικηγόρου της Περιφέρειας Αττικής που έχει οριστεί ως υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου και εν γένει της άσκησης.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Οι αιτήσεις των υποψηφίων, λόγω των επιδημιολογικών συνθηκών και της ανάγκης προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, υποβάλλονται αποκλειστικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: grammateia.ad@patt.gov.gr , με την ένδειξη: «Ασκούμενοι δικηγόροι».

Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση.

Το εφαρμοστέο δίκαιο ως προς τις έννομες συνέπειες των δικαστικών αποφάσεων - Μελέτες ΕΡΜΕΚ Νο 11
Πρόσθετοι λογοι αναιρέσεων κατά τον ΚΠΔ

Αθανάσιος Κ. Ζαχαριάδης

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ / ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ