logo-print

Θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή σε ΓΑΙΑ-ΟΣΕ και Δήμο Σαρωνικού

Εταιρική Διακυβέρνηση Ανωνύμων Εταιριών

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Βασική Νομοθεσία Ναυτικού Δικαίου

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΕΚΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών γνωστοποίησε κοινοποίηση την ανακοίνωση του Δήμου Σαρωνικού για την πρόσληψη δικηγόρου-νομικού συμβούλου, με έμμισθη εντολή, καθώς και την προκήρυξη της ΓΑΙΑ-ΟΣΕ για την πρόσληψη δύο δικηγόρων, με έμμισθη εντολή.

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Στην ανακοίνωση του Δήμου Σαρωνικού, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι αντικείμενο της απασχόλησης του Νομικού Σύμβουλου θα είναι η νομική υποστήριξη σε θέματα του Δήμου Σαρωνικού και ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

  • Θα ασχολείται αποκλειστικά και θα παρέχει νομικές συμβουλές ή γνωμοδοτήσεις, είτε ατομικά είτε σε συμβούλιο με άλλους, θα κατευθύνει τον χειρισμό των υποθέσεων σε συνεργασία με άλλους δικηγόρους ή διοικητικά όργανα, προς τα συλλογικά και μονομελή όργανα του Δήμου (Δημοτικό Συμβούλιο, Επιτροπές, Δήμαρχος, Γενικός Γραμματέας. Αντιδημάρχους, κ.λπ.) τις επί μέρους υπηρεσίες του Δήμου, καθώς και στα ιδρύματα και στα άλλα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου, διασφαλίζοντας το νομότυπο των δράσεων τους, των πράξεων τους, την προώθηση των επιδιώξεων, των στόχων και των συμφερόντων του Δήμου.
  • Θα παρίσταται στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του Δήμου για την παροχή νομικών συμβουλών, εφόσον αυτά κριθεί απαραίτητο από τη δημοτική αρχή, χωρίς πρόσθετη αμοιβή.
  • Θα παρέχει νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις σε θέματα που αφορούν το Δήμα προς τα πολιτικά όργανα διοίκησης τον Δήμου για τη διασφάλιση της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων.
  • Η παροχή νομικών συμβουλών και κατευθύνσεων προς τις επιμέρους υπηρεσίες τοι δήμου καθώς και τα άλλα νομικά πρόσωπα τον Δήμου για τη διασφάλιση της νομιμότητας των δράσεων τους.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση.

ΓΑΙΑ - ΟΣΕ

Στην προκήρυξη της ΓΑΙΑ-ΟΣΕ αναφέρεται ότι αφορά στην πλήρωση με επιλογή δυο (2) θέσεων Δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω η μια και παρά Πρωτοδίκαις ή άλλη με σχέση έμμισθης εντολής με πάγια αντιμισθία στη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε..

Το αντικείμενο της απασχόλησης είναι α) η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων, β) η επιμέλεια και διεξαγωγή των κάθε φύσεως δικαστικών υποθέσεων του ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., με την νομική εκπροσώπηση αυτής ενώπιον όλων γενικά των Δικαστικών ή Διοικητικών αρχών, προς προάσπιση των συμφερόντων της εταιρείας, γ) η παρακολούθηση των δικαστικών υποθέσεων και παροχή οποιασδήποτε γνωμοδότησης για κάθε νομικό θέμα, που τίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το Διευθύνοντα Σύμβουλο, και τους Προίσταμένους όλως των Διευθύνσεων και Τμημάτων της εταιρείας ή επί θεμάτων που απαιτούν ειδική έρευνα και επεξεργασία, όπως οικονομικών, περιουσίας του νομικού προσώπου, διοικητικών κ.λ.π., δ) η επεξεργασία, σε τελική διατύπωση και μορφή, των από τις υπηρεσίες της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. συντασσομένων σχεδίων συμφωνιών, διακηρύξεων, κανονιστικών πράξεων, αποφάσεων, συμβάσεων κ.λ.π που ανάγονται στον κύκλο της αρμοδιότητάς του και η σύνταξη όλων των πράξεων συμφωνίας που διενεργεί η ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., με οποιαδήποτε πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που αναφέρονται σε πωλήσεις, μισθώσεις, εκμισθώσεις και αγορές, καθώς και τον έλεγχο, όπου αυτό είναι αναγκαίο, για τον ως άνω σκοπό, των σχετικών τίτλων ιδιοκτησιών, ε) η παρακολούθηση της ισχύουσας νομοθεσίας και συγκεκριμένα η συγκέντρωση, αξιολόγηση και αξιοποίηση των νομικών διατάξεων που εκδίδονται και έχουν επίδραση στην υλοποίηση των στόχων - έργων της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε., διασφαλίζοντας την τήρηση των θεσμικών και διαδικαστικών απαιτήσεών τους, παρέχοντας παράλληλα και νομική υποστήριξη στην αντίστοιχη ομάδα εργασίας - επιτροπή όταν αυτό κριθεί επιβεβλημένο.

Είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία στη ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ ορισμένες ώρες ώστε να γνωμοδοτούν σε θέματα που αφορούν τις Υπηρεσίες, καθώς επίσης να είναι παρών σε συνεδριάσεις των επιτροπών αυτής, οπότε αυτό χρειαστεί.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη

 

 

 

Πηγή: dsa.gr
Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και Ευθύνη για Αποζημίωση
Διοικητική Δικονομία - Συλλογή Διατάξεων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ