logo-print

Θέσεις τριών δικηγόρων με έμμισθη εντολή στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη

15/11/2018

16/11/2018

Black Friday Online
Black Friday Online

Το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης δημοσίευσε εκ νέου την προκήρυξη για την πλήρωση τριών (3) θέσεων δικηγόρων (ΠΕ Ειδικών Νοµικών Συνεργατών) με έμμισθη εντολή,  µε σχέση έµµισθης εντολής, µε πάγια µηνιαία αντιµισθία.

Σύμφωνα με την προκήρυξη:

1. Οι δικηγόροι που θα προσληφθούν θα καταλάβουν τις τρεις (3) κενές θέσεις που προβλέπονται στον Οργανισµό του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης (άρθρο 38 του π.δ. 82/2017).

2. Το αντικείµενο απασχόλησης των τριών (3) δικηγόρων που πρόκειται να προσληφθούν στο Υ.Ψη.Π.Τ.Ε. µε σχέση έµµισθης εντολής θα είναι η νοµική υποστήριξη των υπηρεσιών του Υπουργείου.

Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα:

  • η παρακολούθηση του δικαίου που διέπει τους τοµείς αρµοδιότητας του Υ.Ψη.Π.Τ.Ε. (δίκαιο τηλεπικοινωνιών, ταχυδροµείων, Μ.Μ.Ε. - τύπος ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο -, νέες τεχνολογίες κλπ.), µε στόχο την επισήµανση των διατάξεων εκείνων που χρήζουν αναµόρφωσης, επικαιροποίησης, απλούστευσης ή κωδικοποίησης καιτην υποβολή σχετικών εισηγήσεων,
  • η συµµετοχή στην επεξεργασία των σχετικών νοµοθετικών και κανονιστικών ρυθµίσεων αρµοδιότητας του Υπουργείου και η κατάρτιση νοµοσχεδίων, προεδρικών διαταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων σε συνεργασία µε τις καθ' ύλην αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, η επεξεργασία και ενσωµάτωση Οδηγιών και άλλων ευρωπαϊκών κειµένων µε την κατάρτιση νοµοσχεδίων και προεδρικών διαταγµάτων,
  • η παροχή νοµικών συµβουλών και γνωµοδοτήσεων προς την πολιτική ηγεσία και τις υπηρεσίες του Υπουργείου για τη διασφάλιση της νοµιµότητας των διοικητικών πράξεων, η επεξεργασία και ο νοµικός έλεγχος των συµβάσεων που συνάπτει το Υπουργείο µε τρίτους, των διοικητικών πράξεων, καθώς και των προκηρύξεων για την ανάθεση έργων, προµηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη

Black Friday Online
Black Friday Books