logo-print

Την άµεση καταβολή του Κοινωνικού Μερίσµατος ζητά ο Συνήγορος του Πολίτη

Στους δικαιούχους των οποίων οι αιτήσεις εκκρεµούν ακόµη

03/12/2015

29/01/2018

Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα - Κατ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
 

Τελευταία Συντάγματα Κατ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΖΟΣ

Ο Συνήγορος του Πολίτη δηµοσιοποιεί την επιστολή του προς τη Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων µε την οποία προτείνει την άµεση καταβολή του Κοινωνικού Μερίσµατος στους δικαιούχους των οποίων οι αιτήσεις εκκρεµούν, από το πρώτο εξάµηνο του 2014.

Ειδικότερα, µε το ν. 4254/2014, τον Απρίλιο του 2014, προβλέφθηκε η καταβολή «κοινωνικού µερίσµατος» για την στήριξη των πολιτών και οικογενειών µε χαµηλό συνολικό ετήσιο εισόδηµα και ακίνητη περιουσία µικρής αξίας, µε βάση ειδικά εισοδηµατικά και περιουσιακά κριτήρια. Ως καταληκτική προθεσµία για την υποβολή των αιτήσεων είχε οριστεί η 30.6.2014.

Αρχικά, για τις αιτήσεις που εκκρεµούσαν προς έλεγχο, προβλέφθηκε ότι η καταβολή του «Κοινωνικού Μερίσµατος» θα πραγµατοποιηθεί από την 1.10.2014 έως και την 10.10.2014.

Στη συνέχεια, επειδή παρέµενε αδιεκπεραίωτος µεγάλος αριθµός αιτήσεων, µε νεώτερη Κοινή Υπουργική Απόφαση ορίστηκε ως νέα καταληκτική ηµεροµηνία για την καταβολή του η 30η Σεπτεµβρίου 2015. Παρόλα αυτά, αν και έχουν παρέλθει δύο µήνες από την εκπνοή και της τελευταίας παράτασης, και περίπου ενάµιση χρόνος από την υποβολή των αιτήσεων, αυτές παραµένουν ακόµη σε εκκρεµότητα.

Ο Συνήγορος του Πολίτη γίνεται αποδέκτης καθηµερινών παραπόνων από δικαιούχους πολίτες, οι οποίοι δεν µπορούν να αντιληφθούν τον λόγο της τόσο µεγάλης καθυστέρησης για τη χορήγηση του συγκεκριµένου εφάπαξ βοηθήµατος.

∆εδοµένου δε και του ειδικού προνοιακού χαρακτήρα της παροχής, η Αρχή συµµερίζεται τη δυσφορία των πολιτών αυτών, θεωρώντας ότι περαιτέρω παράταση της εκκρεµότητας, στην ουσία κινδυνεύει να ακυρώσει, στην πράξη, τον σκοπό για τον οποίο θεσπίστηκε η χορήγησή της.

Για τους λόγους αυτούς, θεωρεί αναγκαία την άµεση διεκπεραίωση του συνόλου των εκκρεµών υποθέσεων και την αποφυγή κάθε νέας παράτασης της καταληκτικής ηµεροµηνίας.  

Θεμελιώδεις θεσμοί αρχές και έννοιες του δικαίου της ΑΕ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Συμβολαιογραφία και Ακίνητη Περιουσία ΕπΑΚ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Συμβολαιογραφία και Ακίνητη Περιουσία ΕπΑΚ

send