logo-print

Τον Απρίλιο ο νόμος για την αυθημερόν ίδρυση εταιρίας

19/02/2014

29/01/2018

Ακόμα και αυθημερόν, μέσω μιας απλής δήλωσης στην οικεία ΔΟΥ και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) θα μπορεί να ιδρύεται μια επιχείρηση, βάσει των όσων προβλέπει ο νόμος-πλαίσιο που προωθεί το υπουργείο Ανάπτυξης και που παρουσιάστηκε από την κυβέρνηση.

Εισάγεται η αρχή της αυτοσυμμόρφωσης του επιχειρηματία και η αδειοδότηση μέσω ηλεκτρονικής πύλης. Επιπλέον, μέσω της καθιέρωσης γενικών προτύπων με τα οποία θα πρέπει να συμμορφώνονται οι επιχειρήσεις, εκτιμάται ότι θα περιοριστεί η διαφθορά. Προβλέπει δε συγκεκριμένα χρονικά όρια για την ολοκλήρωση κάθε διαδικασίας, όχι μόνο για τις αδειοδοτικές αρχές και τους επιχειρηματίες, αλλά ακόμη και για την ίδια την κυβέρνηση, αφού ως μέγιστος χρόνος έκδοσης των 21 υπουργικών αποφάσεων και προεδρικών διαταγμάτων ορίζονται οι εννέα μήνες, από την ψήφιση του νομοσχεδίου.

Παράλληλα, με απλή γνωστοποίηση στον δήμο θα αδειοδοτούνται 25 είδη επιχειρήσεων που θεωρούνται χαμηλής επικινδυνότητας, με βάση υπουργικές αποφάσεις του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Η πρωτοβουλία αυτή του υπουργείου ξεκίνησε πιλοτικά πριν από λίγες εβδομάδες. Το νέο μοντέλο θα εφαρμοστεί στις ακόλουθες:

1) Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών και ειδικότερα 19 κατηγορίες: οπωροπωλείο, κρεοπωλείο, παντοπωλείο, πτηνοπωλείο, αυγοπωλείο, ιχθυοπωλείο, γαλακτοπωλείο, πρατήριο κατεψυγμένων προϊόντων, καφεκοπτείο, πρατήριο ελαίων και λιπών, πρατήριο γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής, αμιγές πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστικής, πρατήριο άρτου, πρατήριο έτοιμου φαγητού, κατάστημα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων, κάβα εμφιαλωμένων ποτών, κατάστημα διάθεσης προϊόντων αλλαντοποιίας και τυροκομίας, πώληση τυποποιημένων παγωτών, αναψυκτικών, ποτών, ειδών σοκολατοποιίας, μπισκοτοποιίας κ.λπ. σε εμπορικά καταστήματα και πώληση παγωτού ή καφέ από αυτόματες μηχανές που δραστηριοποιούνται σε εμπορικά καταστήματα ή σε καταστήματα παροχής υπηρεσιών.

2) Καταστήματα παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα: κομμωτήριο, κουρείο, κατάστημα περιποίησης χεριών-ποδιών, εργαστήριο δερματοστιξίας (τατουάζ).

3) Γυμναστήριο και αθλητική σχολή.

Επιπλέον, οι τομές που εισάγει το νέο νομοσχέδιο σε ό,τι αφορά την αδειοδότηση των υπόλοιπων επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

α) Η ίδρυση και η λειτουργία της εταιρίας θα γίνεται βάσει υπεύθυνης δήλωσης του επιχειρηματία ότι πληροί τους γενικούς όρους λειτουργίας και έλεγχος εκ των υστέρων.

β) Προβλέπονται τρία επίπεδα αδειοδότησης, αναλόγως του είδους της επιχείρησης. Επιχειρήσεις, π.χ., χαμηλής όχλησης θα λειτουργούν βάσει δήλωσης στο ΓΕΜΗ ή στη ΔΟΥ και η περιφέρεια θα ενημερώνεται ηλεκτρονικά. Για ορισμένες δραστηριότητες θα απαιτείται η βεβαίωση από τον επιχειρηματία ή από πιστοποιημένο φορέα ότι συμμορφώνεται με γενικούς όρους λειτουργίας οι οποίοι θα καθοριστούν με κοινή υπουργική απόφαση.

Μάλιστα, ο επιχειρηματίας θα μπορεί να αποδεικνύει ότι πληροί τους όρους ακόμη και μέσω της προσκόμισης ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Στην περίπτωση, τέλος, δραστηριοτήτων, όπως π.χ. ορυχεία, για τις οποίες τίθεται ζήτημα δημοσίου συμφέροντος, θα εξακολουθεί να απαιτείται από πριν η χορήγηση άδειας λειτουργίας, αλλά με λιγότερες διαδικασίες (7 αντί για 21) και προβλέπεται η έγκριση ή η απόρριψη της αίτησης εντός 50 ημερών.

γ) Εάν υπάρχει περιορισμός εγκρίσεων λειτουργίας για κάποια δραστηριότητα, θα γίνεται διαγωνισμός. Η επιχείρηση που θα λάβει έγκριση λειτουργίας πρέπει να ξεκινήσει τη δραστηριότητά της εντός ενός έτους.

δ) Η ίδρυση και η αδειοδότηση θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Κεντρικής Διαδικτυακής Πύλης Οικονομικής Δραστηριότητας.

ε) Η συμμόρφωση θα ελέγχεται από πιστοποιημένους ιδιωτικούς φορείς, οι οποίοι θα ελέγχονται από το κράτος.

στ) Οι εταιρίες θα καταβάλλουν ετήσιο παράβολο για τη δραστηριότητα εποπτείας και ελέγχου, το ύψος του οποίου θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση.

η) Σε περίπτωση παράβασης του νόμου από τις επιχειρήσεις προβλέπονται πρόστιμα έως 3 εκατ. ευρώ, ακόμη και οριστική διακοπή της λειτουργίας, καθώς και ποινές φυλάκισης έως 10 ετών για τα διευθυντικά στελέχη.

Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για τα Επιχειρηματικά Πάρκα. Ειδικότερα, θα αδειοδοτούνται για συγκεκριμένες χρήσεις και οι φορείς διαχείρισής τους θα είναι αρμόδιοι για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων εντός αυτών. Σημειώνεται ότι στα Επιχειρηματικά Πάρκα προβλέπεται η δυνατότητα λειτουργίας Ελεύθερων Ζωνών Εμπορίου.

Τέλος, με απλουστευμένο τρόπο, δηλαδή με απλή γνωστοποίηση στον δήμο θα υλοποιούνται και άλλες ενέργειες που σχετίζονται με την επιχείρηση όπως η λειτουργία της από νέο πρόσωπο, η αλλαγή επωνυμίας, η αλλαγή νομικής μορφής (εφόσον δεν αλλάζει ο ΑΦΜ), ακόμη και η προσθήκη νέας δραστηριότητας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαγορεύεται ρητά από τον νόμο.

Με το σύστημα γνωστοποίησης παύουν να ισχύουν η υποβολή φακέλου δικαιολογητικών, η επεξεργασία δεδομένων και οποιοσδήποτε εκ των προτέρων έλεγχος από τη διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η δήλωση του ενδιαφερομένου, η έκδοση οποιασδήποτε διοικητικής πράξης και αντιστοίχως η ανάκληση διοικητικής πράξης σε περιπτώσεις εντοπισμού από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς στοιχείων που συνιστούν λόγο διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης. Οι έλεγχοι θα γίνονται εκ των υστέρων και θα είναι δειγματοληπτικοί, σε ποσοστό 20% υποχρεωτικά επί των γνωστοποιήσεων που έχουν υποβληθεί.

Πηγή: imerisia.gr

Σύνδεση στο Lawspot

Enter your e-mail address or username.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
logo

Δεν έχετε λογαριασμό;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Lawspot ανεξαρτήτως ιδιότητας, ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή και απλός χρήστης, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Αν είστε δικηγόρος, με την εγγραφή σας στο Lawspot.gr κερδίζετε σημαντικά οφέλη. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.