logo-print

Τοποθέτηση της ΟΔΥΕ για την προκήρυξη πρόσληψης 224 Δικαστικών Υπαλλήλων

Σύχρονα και κρίσιμα θέματα της συνταγματικής νομολογίας του ελεγκτικού συνεδρίου

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ / ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα - Κατ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών εκπαιδευόμενων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου Γραμματέων των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) (αριθμ.:44165οικ./ΦΕΚ26τ.ΑΣΕΠ/30.8.2023)

Εκδόθηκε η προκήρυξη (ΦΕΚ26τ.ΑΣΕΠ/30.8.203) (κλικ εδώ) για την 224 εκπαιδευόμενους, που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου Γραμματέων των κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) [162 θέσεις] και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) [62 θέσεις]. Η διαγωνιστική διαδικασία και εκπαίδευση θα γίνει στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.

Βέβαια η συγκεκριμένη προκήρυξη προσλήψεων, αφορά μικρό αριθμό θέσεων, μόλις 535 δικαστικών υπαλλήλων (υπόλοιπο του 2023 αθροιζόμενο στις 311 θέσεις της πρώτης προκήρυξης), σε σχέση με τις υφιστάμενες ανάγκες και δεν απαντά στο αίτημά μας για την ΑΜΕΣΗ αναγκαιότητα διορισμού 1000 Δικαστικών Υπαλλήλων. Σε κάθε περίπτωση πάντως, οφείλουμε να επισημάνουμε τα προβλήματα, τις δυσλειτουργίες και τις παραλείψεις που τη συνοδεύουν.

Πρώτα απ΄ όλα, είναι προφανής η προχειρότητα από μέρους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σχετικά με την κατανομή των θέσεων που προκηρύχθηκαν. Και αναφερόμαστε στο γεγονός ότι η κατανομή των θέσεων έγινε πριν ακόμα «αποδεσμευθούν» οι κενές οργανικές θέσεις των Δικαστικών Υπαλλήλων από τον Α΄ Κύκλο Κινητικότητας του 2023, με αποτέλεσμα να μην αποτυπώνονται σ΄ αυτήν οι πραγματικές ανάγκες των υπηρεσιών. Έτσι, υπηρεσίες με πραγματικά οργανικά κενά άνω του 50%, που λόγω κινητικότητας εμφανίζονταν χωρίς οργανικά κενά ΠΕ και ΤΕ Γραμματέων, αποκλείστηκαν από την κατανομή αυτή.

Ως προς την ουσία δε της προκήρυξης, είναι απορίας άξιον:

Αφενός μεν, η ιδιαίτερη σπουδή από μέρους του Υπουργείου Δικαιοσύνης να δημοσιευθεί το ΦΕΚ εν μέσω των θερινών διακοπών, αφού φέρει ημερομηνία 30.8.2023 και ορίζεται προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 31.8.2023 έως 14.9.2023, δηλαδή μόλις 15 ημερών, χρόνος πολύ περιορισμένος για να μπορέσουν οι υποψήφιοι να συγκεντρώσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να μην κινδυνεύσουν να αποκλειστούν από το διαγωνιστικό στάδιο, που όπως καλά θυμόμαστε όλοι, συνέβη (με ευθύνη των αρμοδίων υπηρεσιών) για πολλούς από τους υποψηφίους της πρώτης προκήρυξης, αφετέρου δε, ο πολύ περιορισμένος, λαμβανομένου υπόψη του μεγάλου όγκου της εξεταστέας ύλης, χρόνος προετοιμασίας των υποψηφίων, δεδομένου ότι η γραπτή εξέταση του α’ σταδίου έχει οριστεί για τις ημερομηνίες 30.9.2023 και 1.10.2023.

Σε όλα τα παραπάνω προσθέτουμε και τις ενστάσεις-διαφωνίες για τη διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού, που έχει ήδη διατυπώσει η ΟΔΥΕ, πριν ακόμα ψηφιστεί ο σχετικός νόμος (Ν.5001/2022), χωρίς να τις λάβει υπόψη του το Υπουργείο, όπως:

1) Το κόστος μετακίνησης και διαμονής για 2-3 ημέρες των διαγωνιζομένων στη Θεσσαλονίκη για το πρώτο στάδιο του διαγωνισμού και αντίστοιχα στην Αθήνα για το δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού

2) Τα έξοδα διαμονής και διαβίωσης των επιτυχόντων, αρχικά στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια στην Αθήνα, κατά τα αντίστοιχα στάδια της εισαγωγικής τους εκπαίδευσης

3) Τη διπλή εξέταση, γραπτή και προφορική των υποψηφίων στα δύο στάδια του διαγωνισμού.

Εύκολα μπορεί να συμπεράνει κάποιος, χωρίς να είναι καχύποπτος, ότι η επιλογή αυτού του τρόπου πρόσληψης των Δικαστικών Υπαλλήλων έγινε όχι για να παρακαμφθούν οι χρονοβόρες διαδικασίες του ΑΣΕΠ (όπως ήταν το επιχείρημα – άλλοθι του τέως Υπουργού Δικαιοσύνης κ.Τσιάρα), αλλά για να δομηθεί μια διαδικασία πρόσληψης που αναπαράγει τις ταξικές, κοινωνικές και γεωγραφικές ανισότητες, και που τελικά καταλήγει στην καθιέρωση ενός μηχανισμού «αποκλεισμού» υποψηφίων.

Το Δ.Σ. της Ο.Δ.Υ.Ε., με συντριπτική πλειοψηφία των μελών του, έχει πάρει σαφή θέση ενάντια στην πολύπλοκη διαγωνιστικά και ασύμφορη οικονομικά διαδικασία πρόσληψης, που ορίζει ο Ν.5001/2022 και θα συνεχίσουμε την προσπάθεια και τον αγώνα μας, ώστε οι υποψήφιοι προς διορισμό Δικαστικοί Υπάλληλοι, να αντιμετωπίζονται με ισότιμους όρους, ανεξάρτητα από την κοινωνική, οικονομική και γεωγραφική τους προέλευση και με μια διαγωνιστική διαδικασία, που θα αξιολογεί το επίπεδο των γνώσεων και της κατάρτισής τους, χωρίς όμως να μειώνει την αξιοπρέπεια τους.

Το δίκαιο ακινήτων στην ολομέλεια του Αρείου Πάγου-Σειρά Συλλογές Νομολογίας ΕπΑΚ Νο 1

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

O ηλεκτρονικός αναγκαστικός πλειστηριασμός κατά τον ΚΠολΔ - Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας Νο 6

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

send