logo-print

Το Worldcoin αναστέλλει τις δραστηριότητές του στην Ισπανία

Η εταιρεία που το διαχειρίζεται δεσμεύτηκε προς την ισπανική εποπτική αρχή πως θα περιμένει την έκδοση απόφασης από την επικεφαλής εποπτική αρχή της Βαυαρίας

Δίκαιο πληροφορικής - E έκδοση
Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ

Επιμέλεια: Δημήτρης Βέρρας

Από τη δύσκολη θέση στην οποία έχει βρεθεί έβγαλε την ισπανική αρχή προστασίας δεδομένων AEPD η Tools for Humanity Corporation, εταιρεία που διαχειρίζεται το Worldcoin, με την απόφασή της να αναστείλει τις δραστηριότητές της στην Ισπανία για τους επόμενους μήνες.

Η AEPD είχε προχωρήσει τον Μάρτιο στην εφαρμογή προσωρινών απαγορευτικών μέτρων σε βάρος της εταιρείας, επικαλούμενη τη δυνατότητα που της παρέχει το άρθρο 66 παρ.1 ΓΚΠΔ, σύμφωνα με το οποίο μια ενδιαφερόμενη εποπτική αρχή δύναται να θεσπίσει προσωρινά μέτρα στην επικράτειά της, κατά παρέκκλιση της διαδικασίας του μηχανισμού μιας στάσης.

Διαβάστε σχετικά: Απαγόρευση λειτουργίας του Worldcoin στην Ισπανία

Το πρόβλημα για την ισπανική αρχή είναι πως η δυνατότητα του άρθρου 66 παρ.1 ΓΚΠΔ δεν έχει απεριόριστη χρονική διάρκεια, αλλά περιορίζεται στους τρεις μήνες, κατ’ ανώτατο χρονικό όριο. Αυτό σημαίνει πως η προσωρινή εντολή απαγόρευσης που εξέδωσε τον Μάρτιο επρόκειτο σύντομα να λήξει, χωρίς όμως παράλληλα να έχει ολοκληρωθεί η έρευνα της αρχής προστασίας δεδομένων της Βαυαρίας, η οποία ενεργεί ως επικεφαλής εποπτική αρχή.

Λύση, μπροστά στο αδιέξοδο αυτό, έδωσε η ίδια η εταιρεία, η οποία εξέφρασε προς την ισπανική αρχή την πρόθεσή της να μη δραστηριοποιηθεί εκ νέου σε ισπανικό έδαφος μέχρι την έκδοση της απόφασης της βαυαρικής αρχής ή μέχρι το τέλος του έτους.

Η δέσμευση αυτή ανακοινώθηκε με ιδιαίτερη ικανοποίηση από την AEPD, η οποία επεσήμανε πως στην περίπτωση όπου αυτή δεν τηρηθεί, αμφότερες οι εποπτικές αρχές Βαυαρίας και Ισπανίας διατηρούν το δικαίωμα να προχωρήσουν στη λήψη πρόσθετων μέτρων.

Η AEPD επεσήμανε καταληκτικώς πως βρίσκεται σε συνεργασία με τη βαυαρική αρχή, σύμφωνα με τις διαδικασίες του μηχανισμού μιας στάσης του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων. H επισήμανση αυτή της ισπανικής αρχής παρουσιάζει ενδιαφέρον, καθώς αποκαλύπτει την αμηχανία που συχνά χαρακτηρίζει τις αρχές προστασίας δεδομένων της ΕΕ, όταν καλούνται να δώσουν λύση σε επείγοντα ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων που εντάσσονται στον μηχανισμό μιας στάσης και άρα υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλης εποπτικής αρχής.   

Η αρχική απόφαση της AEPD να προχωρήσει στην προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας του Worldcoin στην Ισπανία, μέσω των εκτάκτων εξουσιών του άρθρου 66 ΓΚΠΔ, ήταν ενδεικτική της αγωνίας της ως προς τους κινδύνους από τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της εταιρείας, μέχρι την ολοκλήρωση των πολύμηνων ερευνών της γερμανικής αρχής. Όπως έχει φανεί στην πρακτική εφαρμογή του, το έκτακτο εθνικό μέτρο του άρθρου 66 παρ.1 ΓΚΠΔ, με δεδομένη τη σύντομη διάρκειά του, δεν αποτελεί παρά ένα μέσο πίεσης προς τον ελεγχόμενο υπεύθυνο επεξεργασίας, αλλά και προς την επικεφαλής εποπτική αρχή, όταν η πρόοδος των ερευνών της κρίνεται αδικαιολόγητα βραδεία.

Το πρόβλημα αυτό έχει διαπιστωθεί και στην περίπτωση του Worldcoin, με τη βαυαρική αρχή να δηλώνει ήδη εδώ και μήνες πως συνεργάζεται με την εταιρεία, προκειμένου να καταλήξει σε συμπεράσματα σχετικά με τη νομιμότητα των πρακτικών της, την ίδια στιγμή που οι δραστηριότητές της στη συλλογή βιομετρικών δεδομένων πολιτών συνεχίζονται κανονικά.

Η AEPD δεν δίνει πρόσθετες πληροφορίες ως προς το πού βρίσκονται οι έρευνες της γερμανικής αρχής, ούτε και αποκαλύπτει τους λόγους που ώθησαν την εταιρεία στο να δεχθεί οικειοθελώς την αναστολή των δραστηριοτήτων της, εμφανίζοντας την απόφασή της ως επακόλουθο της αποτελεσματικής προσωρινής παρέμβασής της.

Στην πραγματικότητα, η συνεργασία μεταξύ εταιρείας και εποπτικών αρχών θα μπορούσε να αποδοθεί και στην πίεση που ασκείται από την πορτογαλική αρχή προστασίας δεδομένων CNPD, η οποία επίσης έχει απαγορεύσει προσωρινά τη λειτουργία του Worldcoin στην επικράτειά της. Η παρέμβαση της CNPD είναι καθοριστική, καθώς αυτή δεν επικαλείται το άρθρο 66 παρ.1 ΓΚΠΔ, ενώ έχει σαφώς διευκρινίσει πως δεν αναγνωρίζει την εφαρμογή του μηχανισμού μιας στάσης στην υπόθεση αυτή.

O τόπος παροχής - Συμβολές Αστικού Δικαίου Νο 11

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ποινικός Κώδικας - Κατ΄ άρθρο Νομολογία, 2η έκδ., 2024
send