logo-print

Άρθρο 7 - Απόφαση ΕΕΤΤ 750/2/19.02.2015 - Διαδικασία Καταχώρησης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

24/03/2015

Κωδικοποιημένο
Δίκαιο της πληροφορικής Δ

ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ - ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο ελληνικό δίκαιο

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΚΟΣ

ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΔΙΚΑΙΟ

1. Η καταχώρηση στο Μητρώο Δήλωσης Καταχώρησης των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr διέπεται από την αρχή της χρονικής προτεραιότητας.

2. Κάθε πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να του εκχωρηθεί συγκεκριμένο Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr υποχρεούται να συμπληρώσει και να υποβάλει Δήλωση Καταχώρησης σε έντυπη μορφή ή ηλεκτρονική μορφή παρέχοντας κάθε αναγκαία προς τούτο πληροφορία. Η Δήλωση Καταχώρησης περιγράφεται στο Παράρτημα Ε του παρόντος. Η εκχώρηση δύναται να γίνει μόνο προς ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο και δεν υπάρχει δυνατότητα συνεκχώρησης σε περισσότερα του ενός φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

3. Στην Δήλωση Καταχώρησης τα δηλωθέντα Ονόματα Χώρου αναγράφονται με πεζούς χαρακτήρες.

4. Εκχώρηση Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr γίνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα ελληνικά ή αλλοδαπά, ανεξάρτητα από την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα ή μη.

5. Δεν υφίσταται περιορισμός ως προς τον αριθμό των Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr που είναι δυνατόν να εκχωρηθούν σε ένα πρόσωπο.

6. Η Δήλωση Καταχώρησης συνοδεύεται υποχρεωτικά από την υπεύθυνη δήλωση του Καταχωρούμενου, όπως αυτή αναφέρεται στο Παράρτημα Ε και αναφέρει τα ακόλουθα:

α. ότι όσα δηλώνει είναι ακριβή και αληθή,

β. ότι δεσμεύει το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο σε περίπτωση νομικού προσώπου,

γ. ότι στην έκταση που δύναται να γνωρίζει με το εν λόγω Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr δεν παραβιάζονται δικαιώματα τρίτων,

δ. ότι αν το Μεταβλητό Πεδίου Ονόματος Χώρου δευτέρου επιπέδου με κατάληξη .gr ταυτίζεται με γεωγραφικό όρο που περιλαμβάνεται στην λίστα γεωγραφικών όρων που είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ στην ελληνική και λατινική μορφή (σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΒ του παρόντος), είναι ο αρμόδιος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης,

ε. ότι σε περίπτωση Δήλωσης Καταχώρησης Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gov.gr, είναι κυβερνητικός οργανισμός.

7. Οι δηλώσεις καταχώρησης υποβάλλονται από τον καταχωρούμενο σε κάποιον εκ των Kαταχωρητών οι οποίοι περιλαμβάνονται σε Κατάλογο Kαταχωρητών τον οποίο τηρεί, δημοσιεύει και κατά καιρούς τροποποιεί η EETT, σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος.

8. Ο Καταχωρητής γνωστοποιεί εντός μίας εργάσιμης ημέρας τα στοιχεία της Δήλωσης Καταχώρησης στο Μητρώο.

9. Οι Καταχωρητές υποχρεούνται να ενημερώνουν τους Καταχωρούμενους με κάθε πρόσφορο τρόπο και σε κάθε περίπτωση πριν την υποβολή Δήλωσης Καταχώρησης και να δημοσιεύουν και σε εμφανές σημείο της ιστοσελίδας τους:

α. ότι η χρονική προτεραιότητα των δηλώσεων καταχώρησης που υποβάλλουν οι Καταχωρούμενοι διασφαλίζεται μόνο με την πρωτοκόλλησή τους από το Μητρώο και όχι με την υποβολή τους στον Καταχωρητή

β. τη μέθοδο επικοινωνίας με το Μητρώο, την οποία διαθέτουν και το χρονικό διάστημα που τυχόν μεσολαβεί από την υποβολή της Δήλωσης Καταχώρησης μέχρι τη διαβίβασή της στο Μητρώο και την πρωτοκόλλησή της από αυτό, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να είναι ανώτερο της μιας εργάσιμης ημέρας, ως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 17.

10. Το Μητρώο δίδει σε κάθε Δήλωση Καταχώρησης αυτόματα με την υποβολή της αριθμό πρωτοκόλλου όπου αναφέρεται η ημερομηνία, ώρα και λεπτό της ώρας, υποβολής της Δήλωσης Καταχώρησης και πιστοποιεί την υποβολή της συγκεκριμένης Δήλωσης Καταχώρησης με το συγκεκριμένο αριθμό πρωτοκόλλου, ημερομηνία, ώρα και λεπτό της ώρας, υποβολής της δήλωσης. Με την πρωτοκόλληση της Δήλωσης Καταχώρησης από το Μητρώο τεκμαίρεται η χρονική προτεραιότητά της.

11. Δηλώσεις Καταχώρησης για Ονόματα Χώρου που είναι σε περίοδο εκχώρησης ή σε περίοδο δέσμευσης δεν είναι έγκυρες και απορρίπτονται χωρίς πρωτοκόλληση.

12. Το Μητρώο, κοινοποιεί τα στοιχεία της Δήλωσης Καταχώρησης, τον αριθμό πρωτοκόλλου, ημερομηνία, ώρα και λεπτό της ώρας, υποβολής της Δήλωσης Καταχώρησης στον Kαταχωρητή.

13. Εντός μιας εργάσιμης ημέρας από την κοινοποίηση των στοιχείων της Δήλωσης Καταχώρησης στο Μητρώο ο Καταχωρητής υποχρεούται να δώσει στον Καταχωρούμενο αποδεικτικό κατάθεσης της Δήλωσης Καταχώρησης στο οποίο αναγράφεται το δηλωθέν Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr, το Όνομα του Καταχωρούμενου, ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία, ώρα και λεπτό της ώρας, υποβολής της Δήλωσης Καταχώρησης όπως αυτά εστάλησαν από το Μητρώο.

14. Το Μητρώο ερευνά άμεσα με την υποβολή της Δήλωσης Καταχώρησης αν η δήλωση είναι ανυπόστατη σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος και εφ’ όσον δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση το Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr ενεργοποιείται προσωρινά και εκχωρείται εντός έξι ημερών. Δηλώσεις Καταχώρησης που δεν συμφωνούν με τα προβλεπόμενα για την σύνθεση των ονομάτων χώρου του Άρθρου 3 απορρίπτονται χωρίς πρωτοκόλληση.

15. Ειδικά στις περιπτώσεις των στοιχείων (ζ) και (ια) της πρώτης παραγράφου του άρθρου 8, ο Καταχωρούμενος ενημερώνεται εντός είκοσι ημερών (20) ημερών από τη διαβίβαση της Δήλωσης Καταχώρησης στο Μητρώο αναφορικά με το εάν η Δήλωση Καταχώρησης είναι ανυπόστατη. Για το χρονικό διάστημα μέχρι την ενημέρωση του Καταχωρούμενου δεν πραγματοποιείται προσωρινή ενεργοποίηση του Ονόματος Χώρου.

16. Σε περίπτωση λανθασμένης υποβολής της δήλωσης ή κατόπιν αιτήματος του Καταχωρούμενου ή σε περίπτωση μη καταβολής των αναλογούντων νόμιμων τελών από τον καταχωρούμενο, ο Καταχωρητής έχει δικαίωμα ανάκλησης της Δήλωσης Καταχώρησης, το αργότερο την πέμπτη ημέρα από την υποβολή της στο Μητρώο χωρίς χρέωση.

17. Σε κάθε περίπτωση ο Kαταχωρητής διατηρεί σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή τα έγγραφα (πρωτότυπα ή μη) τα οποία συνοδεύουν την Δήλωση Καταχώρησης.

18. Με την διαβίβαση της Δήλωσης Καταχώρησης στο Μητρώο από τον Kαταχωρητή και μετά την παρέλευση της προθεσμίας των πέντε ημερών σύμφωνα με την παράγραφο 16 του παρόντος άρθρου, το Όνομα Xώρου με κατάληξη .gr που αποτελεί αντικείμενο της Δήλωσης Καταχώρησης εκχωρείται εκτός εάν η Δήλωση Καταχώρησης είναι ανυπόστατη σύμφωνα με την παράγραφο 14 του παρόντος άρθρου.

19. Το Μητρώο ενημερώνει τον Καταχωρούμενο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είχε δηλωθεί στην Δήλωση Καταχώρησης αναφορικά με το εάν η Δήλωση Καταχώρησης είναι ανυπόστατη ή το Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr έχει εκχωρηθεί.

20. Το Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr ενεργοποιείται οριστικά από την εκχώρησή του.

21. Η ΕΕΤΤ κοινοποιεί οποιοδήποτε έγγραφο στον Καταχωρούμενο στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αυτός έχει δηλώσει στο Μητρώο. Η ΕΕΤΤ δύναται να χρησιμοποιεί και κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο κοινοποίησης των εγγράφων της.

Η αστική ευθύνη του αρχιτέκτονος και του πολιτικού μηχανικού στα ιδιωτικά έργα

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Οικονομικά Εγκλήματα Νομιμοποιηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριοτητες

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ - ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΛΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ