logo-print

Άρθρο 5 - Νόμος 4370/2016 - Υποχρέωση συμμετοχής των πιστωτικών ιδρυμάτων στο ΤΕΚΕ (άρθρο 4 παρ.3 και άρθρο 15 της Οδηγίας 2014/49/ΕΕ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

07/03/2016

Υπό κωδικοποίηση

1. Στο ΣΚΚ συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα κατά την έννοια της περίπτωσης 1 της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα, πλην των περιπτώσεων β΄ και δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 2 του ως άνω νόμου. Πιστωτικά ιδρύματα δεν επιτρέπεται να αποδέχονται καταθέσεις αν δεν συμμετέχουν στο ΣΚΚ, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος.

2. Στο ΣΚΕ συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα κατά την έννοια της περίπτωσης 1 της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα, πλην των περιπτώσεων β΄ και δ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ως άνω νόμου, εφόσον παρέχουν μία τουλάχιστον από τις καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες, κατά την έννοια της περίπτωσης 19 της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου.

3. Η συμμετοχή στο ΣΚΚ κατά την παράγραφο 1 ανωτέρω επάγεται αυτοδικαίως και τη συμμετοχή στο ΣΕ. Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να καταβάλουν εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 36 του παρόντος.

4. Στο ΣΚΕ συμμετέχουν προαιρετικά, ύστερα από αίτησή τους για κάλυψη συμπληρωματική του αντίστοιχου συστήματος αποζημίωσης επενδυτών – πελατών του κράτους όπου εδρεύουν, ως προς το ποσό ή και ως προς τις κατηγορίες των καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 12 και 13 του παρόντος, τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν σε άλλο κράτος−μέλος.

5. Ειδικά, προκειμένου περί των πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν στην Ελλάδα, το ΤΕΚΕ καλύπτει επίσης:

α) τις καταθέσεις των υποκαταστημάτων τους σε άλλα κράτη−μέλη της ΕΕ,

β) τις απαιτήσεις των επενδυτών−πελατών από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες των υποκαταστημάτων τους σε άλλα κράτη−μέλη της ΕΕ εφόσον οι ως άνω απαιτήσεις δεν καλύπτονται από ισοδύναμο σύστημα αποζημίωσης επενδυτών στις χώρες υποδοχής και

γ) τις καταθέσεις και τις απαιτήσεις των επενδυτών πελατών από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες των υποκαταστημάτων τους σε τρίτες χώρες, εφόσον οι ως άνω καταθέσεις και απαιτήσεις δεν καλύπτονται από ισοδύναμο σύστημα εγγύησης καταθέσεων ή αποζημίωσης επενδυτών στις χώρες υποδοχής.

Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, κατόπιν εισηγήσεως του ΔΣ του ΤΕΚΕ είτε κρίνεται η ύπαρξη του ισοδυνάμου της κάλυψης είτε, στην αντίθετη περίπτωση, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της κάλυψης.

6. Στο αντίστοιχο, κατά περίπτωση, σκέλος συμμετέχουν, επίσης, υποχρεωτικά και, τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν σε τρίτες χώρες, εφόσον αυτά δεν καλύπτονται από ισοδύναμο με το παρόν σύστημα εγγύησης καταθέσεων, αποζημίωσης επενδυτών−πελατών ή εξυγίανσης που λειτουργεί στη χώρα της έδρας τους.

Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, κατόπιν εισηγήσεως του ΔΣ του ΤΕΚΕ είτε κρίνεται η ύπαρξη του ισοδυνάμου της κάλυψης είτε, στην αντίθετη περίπτωση, καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις της κάλυψης. Το ύψος και η έκταση της παρεχόμενης από το ΤΕΚΕ κάλυψης στους καταθέτες και στους επενδυτές−πελάτες των εγκατεστημένων στην Ελλάδα υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν σε τρίτες χώρες δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το ύψος και την έκταση της κάλυψης που παρέχεται σύμφωνα με τα άρθρα 8, 9, 12 και 13 του παρόντος.

[

Σύνδεση στο Lawspot

Enter your e-mail address or username.
Enter the password that accompanies your e-mail.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
logo

Δεν έχετε λογαριασμό;

Μπορείτε να εγγραφείτε στο Lawspot ανεξαρτήτως ιδιότητας, ως δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή και απλός χρήστης, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εδώ.

Αν είστε δικηγόρος, με την εγγραφή σας στο Lawspot.gr κερδίζετε σημαντικά οφέλη. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες εδώ.