logo-print

Άρθρο 106 - Νόμος 4547/2018

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ:

12/06/2018

Υπό κωδικοποίηση
Εταιρική Διακυβέρνηση Ανωνύμων Εταιριών

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ / ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Η παραγραφή των εγκλημάτων στο ουσιαστικό ποινικό δίκαιο

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) τροποποιείται ως εξής:

«1. α) Για τον έλεγχο της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας για τα φροντιστήρια, της συλλογής στοιχείων και της εξαγωγής στατιστικών αναφορών και της καταπολέμησης της αδήλωτης ή υποδηλωμένης εργασίας δημιουργείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων πληροφοριακό σύστημα στο οποίο, με συνεχή ενημέρωση και σε πραγματικό χρόνο, καταχωρίζονται τα στοιχεία του παρόντος και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτής υπουργικών αποφάσεων. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας, ο αρμόδιος διαχειριστής του πληροφοριακού συστήματος, ο τρόπος εφαρμογής και υλοποίησης, η διαδικασία καταχώρισης, η πρόσβαση των αρμόδιων υπηρεσιών στο πληροφοριακό σύστημα και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

β) Οι ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο ανωτέρω πληροφοριακό σύστημα, ετησίως και κάθε φορά που επέρχεται τροποποίησή τους:

αα) το αναλυτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων, από το οποίο πρέπει να προκύπτουν το κάθε μάθημα και τμήμα ανά μέρα και διδακτική ώρα, και ο διδάσκων/καθηγητής,

ββ) τα τμήματα που έχουν συγκροτηθεί, το πλήθος των μαθητών ανά τάξη γυμνασίου/λυκείου και ανά ομάδα προσανατολισμού της Β΄ και Γ΄ τάξης λυκείου, τα διδασκόμενα μαθήματα και το πλήθος των εβδομαδιαίων ωρών τους ανά τμήμα του φροντιστηρίου, καθώς και τα ονομαστικά στοιχεία, τον ΑΜΚΑ, τον Α.Φ.Μ., την ειδικότητα και το αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας (ώρες διδασκαλίας ανά τμήμα /τάξη και μάθημα) των διδασκόντων.

γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα λοιπά στοιχεία που καταχωρούν ηλεκτρονικά οι ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών στο ανωτέρω πληροφοριακό σύστημα.

δ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πρόσβασης των αποκεντρωμένων οργάνων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο πληροφοριακό σύστημα του παρόντος.

ε) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού επιτρέπεται η διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος με άλλα πληροφοριακά συστήματα και αρχεία του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. ή των Ν.Π.Δ.Δ. για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πρόσβασης των αρμόδιων υπηρεσιών στα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος.

στ) Η καταχώριση των ανωτέρω στοιχείων επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

ζ) Η μη έγκαιρη καταχώριση ή η καταχώριση ψευδών στοιχείων επισύρει ποινή προστίμου, το ύψος και ο τρόπος είσπραξης του οποίου ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να επιβληθεί κύρωση προσωρινής ή οριστικής ανάκλησης της άδειας λειτουργίας με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις επιβολής κύρωσης προσωρινής ή οριστικής ανάκλησης της άδειας λειτουργίας καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.».

Mobbing Ευθύνη λόγω ηθικής παρενόχλησης στην εργασία

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΧΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο - 3η έκδοση